DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 56     <-- 56 -->        PDF

R.Sabaili: Francuska: SUMli PREKOMORSKU I DKPARTMANA


Šumarski list br. 3-4, CXXIV (2000), 171-1X4


70.000 ha mangrove


30.000 ha sekundarne šume (kao posljedica prijašnjih
krčenja)


100.000 ha šuma koje su predmetom uporabe posljednjih
50 godina


7,400.000 ha kišnih netaknutih šuma.


Karakteristika šuma francuske Gijane je velika biološka
diversifikacija tih šuma, koja ima od 7-10.000 ve-
getalnih vrsta, od kojih su oko 1.200 drvenaste vrste.
Na samo jednom ha tih šuma, može se naći i do 250 različitih
vrsta drveća, a to je tri puta više nego ih ima cijela
Europa.


Društvena pozornost glede tih
šuma različita je i katkada kontradiktorna.
One bi mogle poslužiti kao
sigurna pričuva za poljodjelstvo,
njezina odlična biološka različitost
trebala bi ostati sačuvanom, proizvodnja
drveta za preradu posebne
kakvoće trebala bi osigurati opskrbu
sirovinama domaće industrije, neke
zajednice zahvaljuju šumi izvor svoje
egzistencije iz prava korištenja,
kopanje zlatne rude razvija se u središtu
departmana, što može, ako je
loše provođeno, donijeti velike štete
okolišu, itd.: Ambicija ONF je da
dade odgovor na ova mnogobrojna
pitanja multifunkcionalnom potraj-
nom gospodarenju koje treba služiti
za primjer.


Pozornost svekolike svjetske javnosti
tropskim šumama usmjerena je
na francusku Gijanu, posebice prije i
poslije X. Šumarskog Svjetskog
Kongresa i na Sastanku na vrhu održanom,
u Rio de Janciru.


Uz izuzetak uskog obalnog pojasa,
gdje je koncentrirano i pučanstvo,
gusta kišna uvijek zelena šuma
pokriva cjelokupan teritorij. Ona leži
na starom masivu, pomalo uzdignutom,
s gustom mrežom vodotokova
koji formiraju brojne brežuljke s najčešće
strmim padinama.


Osim bogatstva vegetacijskih vrsta već spomenutih,
francuska Gijana bogata je i faunom. Ima oko 1.200
identificiranih vrsta kralježnjaka, oko 400.000 različitih
vrsta insekata, stoje oko 10-20% svih insekata na
zemlji, te 685 opisanih vrsta ptica.


Prvo korištenje šuma započelo je 1852. godine. Tijekom
prvog stoljeća (1852-1946) uporaba šuma za
svekolike primjene (visokovrijedno drvo za umjetno
stolarstvo, ružino drvo za proizvodnju mirisa, gume iz
balate) dostigla je prema procjenama količinu od oko
300.000 stabala s procijenjene površine od oko 1 milijun
ha. Posljedica takvog korištenja na bogatstvo i život
šume bijaše slaba, uz izuzetak izvjesnog osiromašenja


Slika 1. Fi´


1. Francuska Gijana - Karta gospodarenja šumama Map of Forests Management
Arborescences, Nc 38, Mai-Juin 1992, str. 13


; Daje takva opasnost nažalost tužna realnost, može poslužiti recentan
primjer izljeva cijanida iz rumunjskog rudnika zlata u Tisu i Dunav,
stoje nesaglediva katastrofa ne samo po biljni i životinjski svijet,
već i zbog toga što su mnogobrojni stanovnici iz susjednih zemalja
(npr. Ugarska) ostali bez posla, jer su se bavili ribarstvom.
Posljedice na poljodjelstvo, zdravlje i ostalo još nisu ni približno
sagledane.


uzduž manjih plovnih vodotokova, koji su korišteni za
transport visokovrijednih vrsta drveća kao što su amarante,
satensko drvo i courbaril.


Od 1950. do 1992. u šumama je posječeno 2,15 milijuna
m5 s površine od oko 200.000 ha, što znači sječu
od prosječno oko 0,25 mVha, a to je znatno niže od procijenjenog
biološkog prirasta od 0,7 rrvVha.


174