DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 54     <-- 54 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: ŠUMU PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000). I7I-IX4


ljepote i kakvoće, uz minerale (zlato), predstavljati interesantno područje s visokim
životnim standardom pučanstva, koje unatoč svemu ovome ima vrlo visoku
stopu rasta.


Ključne riječi: Tropske kišne šume - uređivanje — Sječa šuma -
Pilanarstvo - Stolarstvo Gospodarski razvitak


PREDGOVOR Foreword


Prikaz šumarstva i prerade drva u francuskim prekomorskim
departmanima može biti od interesa za hrvatsku
šumarsku javnost, ponajprije iz razloga što se ovdje
radi o tome da jedna industrijski visoko razvijena zemlja
gospodari tropskim šumama i zbog toga što se u nas
o takvim pothvatima relativno rijetko piše.


Autor ovog prikaza odlučio je da iz svoje knjige
"Francuska: Šumarstvo i prerada drveta", uz sitne
dorade prikaže u Šumarskome listu upravo te prekomorske
departmane. Cijela knjiga, pa i ovaj dio koji je sada
prvi puta u tisku, nastala je kao rezultat proučavanja op-


Francuska je administrativno podijeljena u 95 metropolitanskih
departmana (uključivši departman otoka
Korzike), a od 1946. njima su dodana četiri prekomorska
departmana: Francuska Gijana (Guyane fran aise),
Guadeloupe, Martinik i Réunion.


Nacionalna šumarska služba, Office National des
Forets (ON F) podijeljena je u 25 regionalnih direkcija,
21 u metropolitanskoj Francuskoj a četiri u prekomorskim
departmanima. Svaki takav prekomorski departman
ujedno je i regionalna direkcija, bez obzira na veličinu
državnih i paradržavnih šumoposjeda kojima gospodari
ONF. U metropolitanskoj Francuskoj ima 14,5
milijuna ha šuma i šumskog zemljišta, od čega je 3,81
milijun ha u državnom i komunalnom posjedu (gospo-
dareno po ONF). U Francuskoj Gijani je čak 7,45 milijuna
ha u državnom šumoposjedu, stoje nezamislivo
velik kompleks. S druge strane šume i šumsko zemljište
na otocima Malih Antila, Martiniku i Guadeloupe te
otoku Réunion u arihipelagu Mascareigncs, zauzimaju
površine koje su po veličini unutar ili manje od površina
pojedinačnih metropolitanskih departmana.


Dok su na otočju Guadeloupe, te otocima Martinik i
Réunion šume tijekom posljednjih stoljeća gotovo u
potpunosti devastirane, francuska Gijana je tek malo
načeta na dijelu obale Karibskog mora. Pokrivena je s
preko 7 milijuna ha tropskih kišnih šuma, jedinih u svijetu
kojima gospodari jedna industrijski razvijena zemlja,
s ogromnim potencijalom šumarskog znanja, iskustva
i volje, i te šume pod svaku cijenu želi održati bliskima
prirodnim, pretvarajući oprezno svaki njezin dio u
gospodarsko-zaštitne šume.


sežne literature. U brojnim osvrtima i člancima, s mnoštvom
ideja i mnogo iskustava, teško je bilo odabrati pravi
sadržaj i njegov obujam, a da bi se zadovoljio cilj rada:
pružanje cjelovitije informacije o djelovanju francuskih
kolega u tim udaljenim dijelovima svijeta. U prikazu
se krenulo sa stajališta šumarnika-ekonomiste, iako
se nije smjelo izbjeći, poradi cjelovitosti informacije, ni
prikaze šumskouzgajivačkog i uređivačkog karaktera,
koja područja nisu autorova specijalnost. Ukoliko kompilacije
iz tih područja nisu zadovoljavajuće, autor moli
čitatelje da ga zbog nedostatka ispričaju.


Šumarska politika koju Francuska vodi upravo je
tako i osmišljena: na spomenutim trima otočnim departmanima
šume su gotovo isključivo zaštitne i rekreativ-
ne, intenzivna pošumljivanja u prvome su redu usmjerena
očuvanju tala od erozije te regulacije režima voda i
ostalih općekorisnih funkcija šuma, dok su gospodarske
funkcije u dobroj mjeri sporedne, a ostati će još duže
vrijeme.


Zbog klime i široke raznolikosti tala, biološka diversifikacija
šumskih ekosustava vrlo je velika. Zbog
prisutnosti čovjeka, prirodne šume nije bilo moguće
održati u tri otočna departmana - Réunion, Guadeloupe
i Martinik, osim za poljoprivredu teško dostupnim mjestima.
U tim područjima šuma igra ponajprije zaštitnu
ulogu. Ovi departmani su uvoznici drveta, unatoč maloj
uporabi koju provodi ONF1 i to mahagonij na Malim
Antilima, te kriptomerija i tamarin na Réunion. Nasuprot
tomu Gijana je u stanju zadovoljiti svoje potrebe u
drvetu za preradu.


Nacionalna šumarska služba, National Forestry Service


UVOD Introduction


172