DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS
UDK 630* 904


Šumarski listbr. 3 4.CXXIV (2000). 171-1X4


FRANCUSKA: ŠUME PREKOMORSKIH ĐEPARTMANA


FRANCE: FORESTS OF THE OVERSEAS DEPARTMENTS


Rudolf SABADP


SAŽETAK: Francuska nacionalna šumarska služba (l´Office National des
Forets, ONF), koja gospodari javnim šumama, podijeljena je u 25 šumarskih
direkcija, od kojih su 21 u metropolitanskoj Francuskoj i pokrivaju svih 95 de-
partmana (uključivši dva na otoku Korzika), s ukupnom površinom šuma 3,81
milijuna ha. Od 1946. stvorena su četiri prekomorska departmana: Francuska
Gijana, Réunion (u arhipelagu Mascareignes kod Madagaskara, istočno od
Afrike, u Indijskom oceanu), te Martinik i Guadeloupe (koji su u arhipelagu
Malih Antila, a razdvajaju Atlantski ocean od Antilskog (ili Karibskog) mora).


Otočni departmani šumoviti su više po tom stoje nakon viševrsnih poljodjelskih
kultura tijekom dva stoljeća, ostalo gotovo apsolutno šumsko zemljište
ili pak na nepristupačnim visokim planinama krpice negdašnjih autohtonih
šuma. Francuska Gijana pokrivena je preko 90% tropskim vazda zelenim
šumama, od kojih je najveći dio netaknut. U oba slučaja gospodarenje šumama
povjereno je razvijenoj industrijskoj zemlji Europe, što je jedinstven slučaj
u svijetu.


ONF nastoji na otocima ponovno uspostaviti šume, kojima je prvobitna
uloga zaštitna, kako od erozije, tako i od regulacije režima voda. Privredno
značenje takvih umjetno podignutih šuma, još je beznačajna i vjerojatno će
takav status zadržati u budućnosti, ponajprije stoga što se radi o otočnim de-
partmanima guste prenaseljenosti.


Nastojanje ONF u Gijani ideje da u prvoj fazi otvori oko ´A teritorija, od
kojega bi oko 80-90% bilo gospodareno kako bi se osigurala prirodna regene-
racija poželjnih komercijalnih vrsta nakon prvih sječa, na način da se nepoželjne
vrste prstenovanjem postupno uklone, uz dakako maksimalno zadržavanje
odnosa šuma bliskih prirodnima. Na tome području bi 10-20% šumskih
površina ostalo netaknuto. U šumama predviđenim za ovakvo prevođenje obavlja
se izdvajanje pojedinih gospodarskih jedinica veličine oko 10 000 ha, podijeljenih
u parcele 200-300 ha, gdje se točno vodi statistika svih silvikultur-
nih mjera. Paralelno s izdvajanjem gospodarskih jedinica, obavlja se i otvaranje
šumskim putovima. Ranije izdane koncesije njihovim istekom nisu obnavljane,
već se izdaju nove prema planu si Ivi kulturni h pothvata, koji slijede
nakon eksploatacije primarne šume.


Očekuje se da će pothvat gospodarenja tropskim kišnim šumama u Gijani,
na temelju dragocjenih iskustava biti dobrodošao, kako bi se spasile velike površine
takvih šuma u ekvatorijalnom dijelu Južne Amerike.


Francuska Gijana neće vjerojatno biti, zbog nezdrave klime, atraktivnom
destinacijom naseljavanja, ali će na bazi ogromnih količina drveta izuzetne


* Prof. dr. sc. Rudolf Sabadi, (redoviti profesor Šumarskog
fakulteta u Zagrebu um.) Račkoga 12, HR-10000 Zagreb