DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 52     <-- 52 -->        PDF

li. Molak: NEPOTREBNO ZAÜAni.N.IH OKOLIŠA I OSIROV1ASIiN.il-. S l´ANOV. U PROIZVODNJI EL. ENHR.


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000). 157-170


da naftno-plinskog monopola nije mogla biti obuhvaćena
ovim člankom, ali se neki segmenti mogu naći u
drugim objavljenim tekstovima ( 16).


Da bi se stanje u području energetike u Hrvatskoj
popravilo, nužno je da u tom području država
počne funkcionirati. Upravo su se u energetici dogodili
najskuplji gospodarstveni promašaji, da se ne
spomene neka druga teža riječ, s dugoročnim posljedicama.
Država bi hitno morala osnovati kompetentnu
instituciju koja će kontrolirati i usmjeravati
razvoj energetike. Prvo bi valjalo napraviti
objektivan pregled stanja (u Hrvatskoj ne postoje
niti valjane bilance energije). Zatim treba spoznati
ciljeve, odnosno koncepciju razvoja energetike, u
kojima bi se vodilo brigu i o interesima korisnika
energenata u svim područjima života. Tek zatim bi


trebalo osmisliti strategiju razvoja energetike, odnosno
dosezanja tih ciljeva. Uz to treba obaviti pregled
stanja, uspostaviti koncepciju i strategiju razvoja
svih onih područja (urbanizacija, promet, industrija,
poljoprivreda) koja troše energiju.


Zabrinjavajuće je da se u Hrvatskoj do sada nije
našla nijedna institucija vlasti, uključivši i političke
stranke, koja bi bila zainteresirana za sniženje cijena
energenata i aktivnosti koje bi do toga dovele, kako
bi energenti bili dostupni sve siromašenijem stanovništvu
Hrvatske. Izgleda da ih dobrobit stanovnika
zanimala samo deklarativno - npr. pred izbore. To pokazuje
da život malog čovjeka nije zaokupljao pozornost
političara u Hrvatskoj u mjeri u kojoj je to trebao.
Slično je i sa zaštitom okoliša o kojoj se samo mnogo
pričalo.


LITERATURA:


1. Energija u Hrvatskoj, godišnji energetski pregled,


Ministarstvo gospodarstva RH, Zagreb, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999.


2. Molak, B.: Obnovljivi izvori energije, danas najpo


uzdanija - hidroenergija, Hrvatske vode, 7
(1999)28,217-235


3. Temeljni podaei 96, 97, 98, HEP, Zagreb


4. Petričec, M., Šimundić, N.: Hidroenergetski


potencijal i problemi daljnjeg razvoja korištenja
vodnih snaga, Hrvatske vode, 1 (1993) 1, 13-16


5. Molak, B.: Zastoje u Hrvatskoj djelotvornost isko


rištavanja energije ovisna o količini oborina?.
Hrvatska vodoprivreda god. 9, br. 88, siječanj
2000., 52-54


6. Projekt: Razvoj i organizacija hrvatskog energetskog


sektora (PROHES), Energetski institut "Hrvoje
Požar", Zagreb, srpanj 1995.


7. Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske


(nacrt), Ministarstvo gospodarstva Republike
Hrvatske, Zagreb, srpanj 1998.


8


Molak, B.: "Strategija energetskog razvitka =
skuplji energenti, Ekonomija god. 6, br. 1, listopad
1999, 85-100


9. Künstle, K.: Die additiven Energiequclen, Erlan


gen 1986, KWU


10. International Energy Annual 1996, DOE, Washing


ton 1998


11. Granić, G. (Tudmanov savjetnik za energetiku):


Struja za kućanstva mora poskupjeti, Novi list,
20. rujna 1999. str. 2.


12. MG bilten 7-8, Ministarstvo gospodarstva RH, sr-


panj-kolovoz 1996.


13. M o 1 ak, B.: Elektromreža u zapadnoeuropskim ze


mljama "proizvela" je četiri puta više električne
energije nego obnovljivi izvori: vjetar, geoter-
malna i sunce sveukupno, EGE 4/99, 116-119


14. World Bank Atlas 1998, Washington 1998


15. Mračna stvarnost, Novi list 22. studenog 1999. str. 10.


16. Molak, B.: Energetika u Hrvata: "Strategija razvi


tka", elektrika, jadranski plin i "bijele noći",
Ekonomija god. 5, br. 3, 1999, 353-379


SUMMARY: The article deals with problems in energy production, an important segment
of the economy. In Croatia there are no valid balances of energy supply and consumption,
let alone clear objectives (concept) of its development and strategies for
reaching these objectives. As a consequence, the price of energy products is excessively
high in relation to the purchasing power of the population. The possibilities of renewable
resources are mentioned, and electrical energy is dealt with in more detail.
Uneconomical operation of the electro-energetic system in Croatia, apart from the very
high price of electrical energy, also causes needless environmental pollution. In other
fields of energy production (gas, oil and its derivatives, thermal energy), the situation is
even worse than in the production of electrical energy. As a consequence, the price of oil
derivatives, particularly of gas, is even higher compared to that of electrical energy in
relation to the purchasing power of the population and to the situation in other
European countries. In addition, the environment is unfavourably affected.


170