DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK630*(05):»54-02«/061.2


ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


S U MARS Kl LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva


Journal of the Forestry Society of Croatia - Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins - Revue de la Société forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Branko Belčić, dipl. ing.


2. Mr. sc. Vladimir Bogati


3. Damir Delač, dipl. ing.


4. Ivan Đukić, dipl. ing.


5. Prof. dr. sc. Mladen Figurić


6. Ivica Fliszar, dipl. ing.


7. Dr. sc. Joso Gračan


8. Ilija Gregorović, dipl. ing.


9. Zvonko Kranjc, dipl. ing.


10. Herbert Krauthacker, dipl. ing.


11. Dr. sc. Vice Ivančević


12. Željko Marman, dipl. ing.


13. Prof. dr. sc. Slavko Matić,
predsjednik


14. Damir Matošcvić, dipl. ing.


15. Dujo Pavelić, dipl. ing.


16. Mr. se. Ivan Pentek


17. Milan Presečan, dipl.ing.


18. Prof dr. se. Branimir Prpić


19. Luka Radošević, dipl. ing.


20. Zvonko Rožić, dipl. ing.


21. Tomislav Starčević, dipl. ing.


22. Mario Stipetić, dipl. ing.


23. Dr. sc. Vlado Topic


24. Berislav Vinaj, dipl. ing.


25. Prof. dr. sc. Joso Vukelić


Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


/. Šumski ekosustavi
Prof dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Zvonko Selctković, ekologija i
biologija šuma


Prof dr. sc. Branimir Prpić, fiziologija i prehrana
šumskog drveća


Dr. sc. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje
šumskog drveća


Doc. dr. se. Nikola Pernar, šumarska pedologija
Izv. prof. dr. se. Dominik Raguž, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura


Prof. dr. sc. Slavko Matić, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Dr. sc. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo


Dr. se. Vlado Topić, krške šume


Doc. dr. se. Željko Spanjol, zaštićeni objekti prirode


3. Iskorišćivanje šuma


Prof. dr. sc. Ante B. P. Krpan, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. se. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Doc. dr. se. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva
Doc. dr. se. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska
prerada drva


Glavni i odgovorni urednik prof dr. se. Branimir Prpić
Tehnički urednik - Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.
Lektor - Dijana Sekulić-Blažina


4. Zaštita šuma


Dr. se. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. se. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
Doc. dr. se. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. sc. Petar Jurjević, šumski požari


5. Izmjera šuma i šumarska biometrika


Izv. prof. dr. Nikola Lukić, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Doc. dr. se. Vladimir Kušan, geodezija


6. Uređivanje šuma


Mr. sc. Gašpar Fabijanić, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Doc. dr. se. Ivan Martinić, organizacija rada i


šumarska ekonomika


Branko Meštrić, dipl. ing. šum., informatika u


šumarstvu


7. Šumarska politika


Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., povijest šumarstva,
bibliografija, staleške vijesti


Prof. dr. se. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma


Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,
Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama
zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.


Na osnovi mišljenja Ministarstva informiranja Republike Hrvatske


br. 523-91-2 od 06. 03. 1991. časopis »Šumarski list« smatraše
proizvodom iz točke 1 tar. broja 8 Tarife osnovog poreza na promet.