DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 134     <-- 134 -->        PDF

Ostavljamo Vam, da ove brojke komentirate sa svog
gledišta, da u vezi s njima donesete određene zaključke,
a nadamo se da će zaposlenici u šumarstvu, kada tome
dođe vrijeme, dostojno obilježiti 150-tu obljetnicu, kako
to ovakav jubilej i zaslužuje.


U vrijeme proslave našeg jubileja, ne možemo se ne
sjetiti brojnih stručnjaka šumara i ostalih pionira našega
šumarstva koji su nas svojim radom i rezultatima zadužili
i ostavili neizbrisane tragove doprinosa razvoju
šumarstva ovoga kraja ali i preko tih granica. Mnogi su
se isticali radom i izvan struke, na kulturnom, ekonomskom
i drugim poljima svoje djelatnosti. To su:


1. Ante Tomić (1803-1894 g.), pisac prvih stručnih


šumarskih rasprava na našem jeziku, osnivač i
predsjednik Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva;


2. Josip Kozarac (1858-1906 g.), šumar i pisac, du


gogodišnji urednik "Šumarskog lista";


3. Franjo Čordašić (1830-1906 g.), šumar. Nastav


nik uzgoja na šumarskom učilištu u Križevcima.
Izdao je prvi udžbenik o uzgoju šuma na našem
jeziku - "Nauka o sađenju i gajenju šuma";


Ž. Janeš: Plakcta u časl 100. godišnjice šumarstva jugoistočne
Slavonije


4. Đorde Koča (1850-1924 g.), taksator, biolog, ento


molog i zaštitar;


5. Antun Levaković (1885-1955 g.), poznati šumar


ski stručnjak - profesor dendrometrije na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Urednik "Šumarskog
lista" i Cdasnika za šumske pokuse;


6. OskarAgić (1869-1951 g.), šumar, taksator


7. Ivan Srni laj (1894-1957 g.), šumar i dugogodišnji


taksator Brodske imovne općine;


8. Milan C rn a d ak (1884-1970 g.), šumar, taksator;


9. Mato Medvedović (1872-1944 g.), šumar, pisac,


arheolog;


10. Dionizije Š vage lj (-1985 g.), profesor, upravitelj


Centra za zn. rad HAZU - Vinkovci;


11. Ivan Spaić (1919-1987 g.), profesor zaštite šuma


na Šumarskom fakultetu u Zagrebu;


12. Tomislav Lucarić (1915-1990 g.), šumar, tak


sator;


13. Nikola Segedi (1915-1995 g.), šumar, suradnik


Centra za zn. rad HAZU - Vinkovci;


14. Ivo Dekan i ć (1919-1998 g.), profesor uzgajanja


šuma na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Tko je jedanput bio u toj našoj drevnoj šumi, s onim
divnim stabarjem, spravnim, čistim i visokim, kao daje
saliveno, taj je ne može nikada zaboraviti. Tu se dižu
velebni hrastovi sa sivkastom korom, izrovanom ravnim
brazdama koje teku duž cijelog, dvadeset metara
visokog debla sa snažnom širokom krošnjom, kojano
gaje okrunila kao stasitog junaka. Ponosito se oni redaju
jedan do drugog kao negda kršni vojnici krajiški,
a iz cijele im prikaze čitaš da su orijaši snagom, da prkose
buri i munji, da su najjači i najplemenitiji u svom
carstvu i plemenu...


Gdje je tlo malo vlažnije, tu se podigao viti, svijetli
jasen s bijelom, sitno izvezenom korom, ponešto vijugavog
stabla, komu je na vršiki sjela prozirna krošnja
poput vela na licu krasotice...


Kad god sam prošao tom šumom, svaki put sam
nešto novo vidio, nešto novo naučio; nije ona crna, gluha,
mrtva kakono se izdaleka na obzorju crta i prikazuje,
nego u njoj diše život i svijet izvoran, naravan, gdje
kao nigdje priroda uprav naočigled stvara i ništi, nagađa
i popravlja...


Slavonac ljubi tu svoju hrastovu šumu nadasve.


(Iz "Slavonske šume" od Josipa Kozarca)


Slavko Horvatinović, dipl. ing.


252