DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 130     <-- 130 -->        PDF

OBLJETNICE


125 GODINA BRODSKE IMOVNE OPĆINE I ORGANIZIRANOG
ŠUMARSTVA JUGOISTOČNE SLAVONIJE


Prošle 1999. godine kroz dva predavanja održana
članovima HŠD-a ogranaka Zagreb i Vinkovci skromno
smo obilježili 125 godina od osnutka Brodske imovne
općine te organiziranog šumarstva jugoistožne Slavonije.
Starije kolege podsjećamo a mlađe upoznajemo,
da je u Vinkovcima od 30. rujna do 2. listopada
1974. godine svečano obilježena 100. obljetnica. Uz
svečani dio: otvaranje, povijesno-stručni prikaz šumar-
stava jugoistočne Slavonije i kulturno-umjetnički program,
održanje i dvodnevni znanstveno-stručni simpozij
s 30 referata. U povoljnom stručnom i gospodarskom
okruženju, inicijatori i nositelji 100. godišnjice
bili su Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumska
gospodarstva "Hrast" Vinkovci i Slavonski Brod te
HAZU - centar Vinkovci. Kao podloga za predavanja,
predavaču i autoru ovoga prikaza poslužio je upravo
njegov referat od prije 25 godina, Zbornik radova sa
Simpozija i noviji šumsko-gospodarski podaci.


125 godina je dugo razdoblje podložno promjenama,
kako u svakidašnjem životu, tako i u šumi i šumarstvu,
u svijetu i kod nas. Promjene se u šumi na prvi pogled
ne događaju tako brzo kao promjene u društvu, jer
prije 125 godina posađeni žir ili biljka hrasta još uvijek
nije zrelo stablo i tek će za 20-tak godina donijeti puni
prihod, kvalitetnu "slavonsku hrastovinu". No unutarnji
život šume, ulaskom žovjeka u njenu dubinu, cestama,
melioracijama, korištenjem u poljoprivredi umjetnih
gnojiva i insekticida, zagađivanjem zraka, vode i
tla, život naše šume, našeg hrasta i jasena, podliježe sve
bržim promjenama. Stoga su ovakve obljetnice prigoda
da se prisjetimo i zapišemo povijesne događaje naroda,
društva i šume, jer na temelju prošlosti možemo planirati
i budućnost.


Povijest naših šuma i šumarstva ne započinje prije
125 godina, šume su postojale i ranije, o čemu postoje
dokumenti.


Austrougarska monarhija je za obranu od turaka osnovala
Vojnu krajinu, koja je predstavljala vojno
obrambeno područje prema Turskoj, a cilj je bio to pogranično
područje ponovo naseliti, jer gaje dotadašnje
pučanstvo napustilo zbog stalnih turskih napada. Naseljavanjem
je stvarana vojna snaga koja je osiguravala
granicu prema Austrougarskoj i Europi. Teritorijalna
podjela Krajine obavljena je prema vojnim formacijama
- pukovnijama. U tadašnjoj Hrvatskoj i Slavoniji bilo
je 11 pukovnija, od kojih je Brodska bila stacionirana
u Vinkovcima.


Šume na području Sida, Županje, Vinkovaca, Đakova,
SI. Broda i Nove Gradiške bile su pod Vojnom krajinom,
dok su one na području Vukovara, Osijeka, Donjeg
Miholjca i dalje prema sjeverozapadu, bile u vlasništvu
gradova, grofova, crkava i manastira.


Vojni obveznici-graničari cijeli su svoj radno-aktivni
život provodili u službi na granici, gdje su im kao nagradu
za strah, znoj i krv davali i oduzimali zemlju koju
su obrađivali, a mogli su se koristiti i šumom. Šumama
se upravljalo izravno iz Beča preko zapovjednika pukovnije.
Slabljenjem turskog carstva i namjerom Austrougarske
da pripoji Bosnu, prestala je potreba podržavanja
graničnog vojnog režima, pa 1871. godine dolazi do
njegovog ukidanja. Tijekom nekoliko godina likvidaci-
je-razvojačenja Vojne krajine, rješavano je pitanje odnosa
države i krajišnika glede povlastica u šumama.


To je pitanje riješeno zakonom "O ustanovah za od-
kup prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda,
što krajiški stanovnici imaju u državnih šumah, nalazeći
se u Vojnoj Krajini", donesenim 1871. godine, znanim
kao Zakon o segregaciji krajiških šuma. Po njemu
je polovica krajiških šuma prešla u vlasništvo općina i
iz nih su krajišnici trebali namirivati svoje potrebe.
Tako izlučene šume postaju Imovne općine. Zakonom
"O imovnim općinama u hrvatsko-slavonskoj Vojnoj
krajini" iz 1873. godine definiranje njhov status, organizacija
i okvirne smjernice gospodarenja. Imovne općine
su specifičan oblik združene organizacije, one su
(po Marko vicu) najveće seljačke zadruge u Europi
koje okupljaju 150.000 seljačkih domova sa 1,2 mil.
članova. U hrvatsko-slavonskoj Vojnoj krajini, na području
11 pukovnija, osnovano je 10 Imovnih općina:
Otočka sa sjedištem u Otočcu, Ogulinska u Ogulinu,
Slunjska u Karlovcu, I Banska u Glini, II Banska u Petrinji,
Križevačka u Bjelovaru, Đurđevačka u Bjelovaru,
Gradiška u Novoj Gradiški, Brodska u Vinkovcima i
Petrovaradinska u Srijemskoj Mitrovici.


Konstituirajuća sjednica zastupstva Brodske imovne
općine (BIO) održana je 8. Studenoga 1873.god., a
javno djelovanje započinje 3. siječnja 1874. godine.
Zakon iz 1881. god. sa tri naputka A, B i C, donosi pobliže
odredbe o uređenju zajedničkog uživanja šuma i
šumskog zemljišta, procjeni i uređivanju šuma, o službovanju
u imovnim općinama. Niže jedinice bile su šumarije
i to: Trnjani, Vinkovci i Babina Greda (kasnije
Cerna). Od Trnjana su kasnije nastale tri šumarije:
Trnjani, Brod i Mikanovci, a od Vinkovaca: Vinkovci,
Otok i Rajevo selo. Kupovinom šuma nastaju nove šu-


248