DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Vi g nj e v i ć -Hala m bek -Hara pin -Stipić:


RJEČNIK ZAŠTITE BILJA


U Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva 23. prosinca
1999. godine uz veliki broj uzvanika predstavljeno
je 1. izdanje Rječnika zaštite bilja. Rječnik su napisali
navedeni autori uz stručnu pomoć mnogobrojnih
vanjskih suradnika (21 stručnjak). Recenzenti su bili:
dr. se. Branko Palaveršić i mr. se. Goran Hr 1 ec .


U Republici Hrvatskoj do sada nije postojao stručni
rječnik iz područja zaštite bilja, primjene i prometa
sredstava za zaštitu bilja, biljne karantene, izvještajno -
prognozne službe te proizvodnje i prometa bilja.


Rječnik je tiskan u 1000 primjeraka, ima 150 stranica
B5 formata. Sadrži 1800 naziva i definicija, sinoni


ma i kratica. U prilogu su date liste karantenskih šteto-
činja (A, i A2) i popis važečih propisa u zaštiti bilja sa
stanjem 30. studenoga 1999. godine.


Većina informacija o izvorima naziva i definicija su
iz naše stručne literature i prakse, a u nešto manjem dijelu
iz strane stručne literature i nemaju posebnih oznaka.
Nazivi i definicije označeni kraticama čine 11 grupa.
Popis kratica i njihovo značenje na početku su rječnika
a obuhvaćaju nazivlja Zakona o zaštiti bilja, Zakona
o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju i zaštiti
sorti poljoprivrednog bilja i Zakona o šumskom sjemenu
i šumskim sadnicama. Grupu s oznakom OPP čine
nazivi iz drugih zakona i propisa a u svezi su s zaštitom
bilja kao: Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti okoliša,
Zakon o otpadu, Zakon o otrovima i dr. Oznaku PP
nose nazivi i definicije iz ostalih postojećih propisa.


Od međunarodnih dokumenta preuzeti su nazivi i definicije
kao slijedi: 1: Međunardna konvencija o zaštiti
bilja (Rim 1997. Godina); 2. Sporazum o primjeni sanitarnih
i fitosanitarnih mjera - Urugvajski krug (Mara-
keš, 1994. god.); 3. Baselska konvencija o nadzoru prometa
opasnog otpada i njegovom odlaganju; 4. Rječnik
fitosanitarnog nazivlja FAO (Organizacija za prehranu i
poljoprivredu pri UN-a) u izdanju EPPO (Europska i
mediteranska organizacija za zaštitu bilja, 1995. god.).


Neki nazivi se ponavljaju kao različito definirani
ovisno o izvoru iz kojeg su preuzeti. U tom slučaju na
kraju definicije je kratica koja označuje njeno podrijetlo.
Popis naziva svake grupe dat je u Indeksu na kraju
rječnika.


Rječnik je namjenjen stručnjacima, upravnim službenicima,
inspektorima i svima koji se bave prometom
sredstava za zaštitu bilja. Definicije pojedinih pojmova
se vremenom mijenjaju. Rječnik će se revidirati, dopuniti
i osuvremeniti u novom izdanju.


Rječnik se može kupiti putem pismenih narudžbi na
adresu izdavača LASER plus d.o.o., Brijunska 10,
10000 Zagreb ili na telefon (01) 61 95 925. Cijena
rječnika je 110 kuna.


Dr. M. Harapin


247