DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Ciljevi kongresa su: 1) predstavljanje najnovijih
znanstvenih dostignuća u istraživanju ekosustava hrastova
s posebnim osvrtom na potrajno gospodarenje, poboljšanje
kvalitete hrastovine i genetske raznolikosti,
2) povezivanje znanstvenika uključenih u istraživanja
ekosustava hrastova (uzgajivača, genetičara, ekologa,
uredivača i drugih). U skladu s ciljevima kongres ima
četiri tematske cjeline: poboljšanje kvalitete hrastovine,
genetska raznolikost, gospodarenje hrasticima s
ekološkog i gospodarskog gledišta te potrajno gospodarenje
ekosustavima hrastova.


Do sada se za kongres prijavio 131 sudionik iz čak
24 države: Njemačke, Francuske, Slovenije, SAD, Rusije,
Austrije, Portugala, Jugoslavije, Mađarske, Poljske,
Rumunjske, Ukrajine, Švedske, Španjolske, Nizozemske,
Kine, Slovačke, Češke, Italije, Japana, Bosne i
Hercegovine, Nigerije, Kanade i Hrvatske.


Rad kongresa organiziran je kroz trodnevna zasjedanja
s izlaganjem referata i postera, dvije cjelodnevne
ekskurzije ijednu poludnevnu ekskurziju. Evo i programa
kongresa: subota, 20. svibnja: dolazak i smještaj sudionika;
nedjelja, 21. svibnja: cjelodnevna ekskurzija u
Lonjsko polje i lipovljanske nizinske šume na temu
"Ekosustavi hrasta lužnjaka u Hrvatskoj"; ponedjeljak,


U dvorani Hrvatskog šumarskog društva 8. prosinca
1999. g. održanaje 12. Skupština HED-a.


Radni dio skupštine imao je sljedeći dnevni red :


1. Izvješće o radu Upravnog odbora;


2. Financijsko izvješće;


3. Izvješće Nadzornog odbora;


4. Rasprava po izvješćima;


5. Visina članarine;


6. Buduće aktivnosti;


7. Primjedbe na Nacionalnu strategiju zaštite prirodne
baštine Republike Hrvatske i istraženost entomo-
faune.


Stručni dio skupštine sadržavao je dva predavanja:


1. B. Britvcc: 90 godina organiziranih entomoloških
djelatnosti u Hrvatskoj


2. M. Maceljski: Genetski preinačene biljke kao novi
način borbe protiv štetnih kukaca.


Predsjednik skupštine akademik Milan Maceljski
predložio je nakon otvaranja da se oda počast preminulim
članovima HED-a: akademiku Zdravku
Lorkoviću, prof. Milanu Androiću, prof. Jeleni
Gregurić i ing. Borisu Vojtiću. Zatim je izražena zahvalnost
domaćinu, Hrvatskom šumarskom društvu, na
ukazanom gostoprimstvu.


22. svibnja: službeno otvorenje kongresa, zajedničko
zasjedanje uz izlaganja referata i postera; utorak, 23.
svibnja: izlaganja referata u tri sekcije (silvikultura I i
II, genetika), poslije podne ekskurzija u Šumarski institut,
Jastrebarsko; srijeda, 24. svibnja: zajedničko zasjedanje
uz izlaganja referata, službeno zatvaranje kongresa;
četvrtak, 25. svibnja: cjelodnevna ekskurzija na
područje šumarije Vrbovec na temu "Gospodarenje
hrasticima u Hrvatskoj"; petak, 26. svibnja: odlazak sudionika.


Smještaj sudionika, kongresni ured i rad kongresa
organizirani su u Hotelu International Zagreb, Mira-
marska 24.


Na kraju s ponosom ističemo kako je glede ovakvog
broja sudionika kongres OAK 2000 poprimio karakter
svjetskog skupa o hrastovima. Hrvatsko šumarstvo do
sada nije imalo priliku organizirati ovako značajan i
brojan skup. Tijekom pet dana imat ćemo priliku predstaviti
našu zemlju, šumarsku struku i hrastike koje ćemo
na najbolji mogući način još jednom uzdići među
najljepše i najkvalitetnije na svijetu.


mr. se. Igor Anić


Radni dio skupštine


Na radnom djelu Skupštine, izvješće o radu društva
podnijela je prof. J. Igre Barčić. Naglasila je da su članovi
HED-a tijekom prošle 2 godine podnijeli oko 50
izlaganja i postera na domaćim i međunarodnim entomološkim,
zaštitarskim i šumarskim skupovima. Naša
2 člana (akademik Maceljski i prof. Durbešić) dobili su
1999.god. Državne nagrade za popularizaciju znanosti;
HED je otvorio WEB stranice na Internetu preko serve-
ra Agronomskog fakulteta. Na mjesto preminulog glavnog
urednika časopisa Entomologia Croatica, akademika
Lorkovića, imenovanje akademik Maceljski. Predloženo
je da zaslužni entomolozi dobiju svoje ulice u
Zagrebu, da se izda poštanska marka s likom akademika
Lorkovića, te organizira posjeta Entomološkom odsjeku
Gradskog muzeja u Varaždinu.


Financiranje časopisa je otežano i neizvjesno (B.
Hrašovec). Trebalo bi pronaći sponzore za financiranje
društva (M. Harapin). Predloženo je da se u suradnji
Agronomskog i Šumarskog fakulteta organizira izložba
studentskih zbirki kukaca, diplomskih i umjetničkih radova
iz područja entomologije (J. Igre Barčić). Nacionalna
strategija zaštite prirodne baštine R. Hrvatske i istraženost
entomofaune vrlo je aktualna tema, kao i genetska
problematika. Za to su potrebna znatna financij-


12. SKUPŠTINA HRVATSKOG ENTOMOLOŠKOG DRUŠTVA


239