DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 120     <-- 120 -->        PDF

MEĐUNARODNI KONGRES OAK 2000 (HRAST 2000)


U Zagrebu će se od 20. do 25. svibnja 2000. godine
održati međunarodni kongres OAK 2000 - IMPROVEMENT
OF WOOD QUALITY AND GENETIC
DIVERSITY OF OAKS (HRAST 2000 - POBOLJŠANJE
KAKVOĆE I GENETSKE RAZNOLIKOSTI
HRASTOVA).


Kongres organiziraju IUFRO radne skupine za sil-
vikulturu i genetiku hrastova te Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu. Suorganizatori su Ministarstvo znanosti
i tehnologije, Ministarstvo poljoprivrede i šumar


stva, Javno poduzeće "Hrvatske šume" p.o. Zagreb,
Šumarski institut, Jastrebarsko, Akademija šumarskih
znanosti i Hrvatsko šumarsko društvo.


Poslove organizacije kongresa zajednički obavljaju
timovi IUFRO-a koje vodi prof. dr. Heinrich
Spiecker te naš Organizacijski odbor. Predsjednik
Organizacijskoga odbora je prof. dr. Slavko Matić.
Tajnik kongresa je mr. se. Igor Anić. Članovi organizacijskoga
odbora sa Šumarskoga fakulteta su prof. dr.
Joso Vukelić, prof. dr. Nikola Lukić, prof. dr. Zvonko


Seletković, doc. dr.
Davorin Kajba, doc.
dr. Nikola Pernar, doc.
dr. Žcljko Španjol, mr.
se. Milan Oršanić, mr.
sc. Dario Baričević,
mr. se. Ivica Tikvić,
Darko Bakšić, dipl.
ing., Damir Barčić,
dipl. ing., Šaša Bogdan,
dipl. ing., Dra-
gica Bilandžija, dipl.
oec, iz Šumarskoga
instituta, Jastrebarsko,
članovi su dr. se. Joso
Gračan i Nenad Potočić,
dipl. ing., iz
"Hrvatskih šuma" p.o.
Zagreb su Tomislav
Starčević, dipl. ing.,
mr. se. Josip Dundović
i Đuro Kauzlarić, dipl.
ing., te Hranislav Ja-
kovac, dipl. ing. kao
predstavnik Hrvatskog
šumarskog društva.


Znanstveni odbor
kongresa čine prof. dr.
Heinrich Spiecker
(Njemačka), prof. dr.
Robert Rogers (SAD),
dr. Zoltan Somogyi
(Mađarska), prof. dr.
Slavko Matić (Hrvatska),
prof. dr. Yang
Sihe (Kina), prof. dr.
Kim Steiner (SAD),
dr. Peter Savili (Francuska),
prof. dr. Antoine
Kremer (Francuska),
prof. dr. John
Carlson (SAD) i
dr. Joso Gračan (Hrvatska).


238