DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Jozef Turok (IPGRI, Italija), izvijestio je sudionike o
primjeni druge faze rada EUFORGEN mrežnih planova.


Slika 2. Očuvanje crne topole u rezervatu prirode uz rijeku Drome
(Francuska)


Tijekom posjete rezervatu prirode uz rijeku Drome,
(Reserve Naturelle des Ramieres de la Drome), održan
je i zajednički tehnički seminar sa sudionicima europskog
projekta o očuvanju crne topole i ritskih šuma pod
nazivom EUROPOP (www.ibn.dlo.nl/europop). Izlaganja
su se odnosila na veze između hidroloških uvjeta,
rasta i genetske varijabilnosti crnih topola, implementacije
pri obnovi poplavnih šuma, kao i na utjecaje dinamike
rijeka i teksture tla na seksualnu/vegetativnu
reprodukciju crne topole. Istraživanja su provedena u
Velikoj Britaniji, a izlagači su bili N. Barsoum i
F. Hughes sa Sveučilišta u Cambridgu. Gosp. J. M.
F at on, voditelj rezervata prirode i F. Lefevre (IN-
RA) upoznali su nas s radovima obnove ritskih šuma na
staništima uz rijeku Drome, kao i sa genetskim istraživanjima
u sklopu projekta na "in situ" konzervaciji sas-
tojina crne topole u Francuskoj.


Slika 1. Dio sudionika na pokusnoj plohi europske crne topole uz
rijeku Drome


U vremenu od zadnjeg sastanka učinjen je veliki
napredak u nadopuni datoteke s klonovima crne topole
koji se nalaze u arhivima pojedinih zemalja sudionika
P. nigra mrežnog plana, a od sada su dostupni i na Web
stranicama. U klonskim arhivima ukupno se nalazi
registrirano 2789 klonova iz 29 zemalja. Također je na
Internetu moguće pretraživanje prikupljene bibliografije
znanstvenih i stručnih radova koji su vezani za
područje istraživanja europskih topola i ritskih šuma
(www.cgiar.org/ipgri/euforgen).


Do kraja godine predviđena je izrada tehničkog bu-
letina o "in situ" konzervaciji crne topole u ritskim ekosustavima,
uz korištenje dosadašnjih spoznaja i rezultata
iz radova istraživača ovog mrežnog plana, a
namijenjenog uzgajivačima i uredivačima šuma.


Izrađen je photo-CD s ukupno 134 selekcionirane
fotografije, koje obuhvaćaju sve aspekte opisa vrste,
njezinog današnjeg statusa te očuvanja genofonda europske
crne topole i ritskih šuma. Originalna kopija dostupna
je svim zainteresiranima, a fotografije se mogu
slobodno koristiti u izdavaštvu, kao i kod promicanja
svijesti u javnosti o važnosti genetskih potencijala
šumskog drveća i očuvanja rijetkih ekosustava.


Usvojena je također i standardizirana opisna lista,
koja će služiti za inventarizaciju sastojina crne topole, a
izradila ju je N.Alba (Španjolska). L. Victto (Italija)
izvijestio je o stanju bazne kolekcije europske crne
topole reproducirane u Institutu Casale Monferrato, a
koja uključuje po dva klona iz svake zemlje predstavnice.
Biološki materijal iz ove kolekcije koristi se za
različita genetska istraživanja (DNK analize, isoenzi-
mi) u drugim europskim institucijama. Sudionici su također
upozorili na važnost prisutnog biodiverziteta u
prirodnim sastojinama crne topole, te bi se i ovaj dio
uključio pri izradi tehničkog buletina.


Budući je ovaj mrežni plan proširen i na bijelu topolu
(Populus alba), suradnja na aktivnostima očuvanja
ove vrste razvijena je do sada u Španjolskoj i Italiji, te
je predviđeno osnivanje baze podataka za sve zemlje
sudionice. Ukazano je na važnost korištenja učinkovitih
tehnika reprodukcije bijele topole, kao i izrade identifikacijske
liste s karakterističnim svojstvima za vrste
P. tremula, P. alba i P. x canescens. Također će se osnovati
bazna kolekcija za bijelu topolu, koja bi poslužila
za istraživanja genetskog diverziteta ove vrste na području
Europe.


Za sljedeći sastanak EUFORGEN P. nigra
mrežnog plana odlučeno je da će se održati u Hrvatskoj
u drugoj polovici 2001. godine.


Doc. dr. se. Davorin Kajba


237