DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 116     <-- 116 -->        PDF

O ZAŠTITI BALKANSKOG RISA


Prigodom održavanja redovnoga godišnjeg sastanka
članova Europske inicijative za velike zvijeri (Large
carnivore initiative for Europe) na Plitvičkim jezerima,
8. ožujka 2000. godine održanje poseban skup posvećen
mogućem stanju, statusu i zaštiti izvornog balkanskog
soja euroazijskog risa (Balkan Lynx Conservation
Meeting). Skup je organizirao i vodio dr. Urs Breitenmoser
s Instituta za veterinarsku virusologiju
Sveučilišta u Bernu (Švicarske), a od pozvanih predstavnika
svih balkanskih zemalja nazočni su mu predstavnici
Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke i
Makedonije.


Prema podacima iz dostupne literature (Atana-
sov, Bojović, Mirić, Kratochvil) areal ove
najveće europske divlje mačke bio je u prošlosti vrlo
velik. Đ. Mirić ( 1987)´ navodi daje usporedo s istre-
bljenjem risa u zapadnoj i dijelovima srednje Europe (u
18. i 19.st.) balkanski ris postupno nestajao i u mnogim


Slika I. Računa se da će očekivani skori pridolazak karpatskog soja
risa sa sjevera i zapada još više ugroziti izvornu populaciju
balkanskog risa. Prelaskom zimi preko zamrznutog
Dunava u Đerdapu (na slici) ris s Karpata postuptno osvaja
istočnu Srbiju i širi se prema Bugarskoj.


Foto: A. Frković


dijelovima balkanskog poluotoka. Smatra se da su posljednji
primjerci izlovljcni u Sloveniji 1908, u Hrvatskoj
1903, u Bosni i Hercegovini 1911, u Crnoj Gori
1913, u Srbiji 1902. i u Bugarskoj 1935. godine, zadržavši
se samo u teško pristupačnim planinskim područjima
Kosova (Šar planina), zapadne Makedonije (Ja-
kubica, Bistra, Korab i dr.), Albanije i sjeverozapadne
Grčke. Isti autor navodi da mu je brojnost prije II. svjetskog
rata bila svedena "na I -2 desetine primeraka, ali je
do 1974. opet narastao na 280 do 300 grla i počeo
ponovo naseljavati susedna područja Srbije i Crne
Gore". M.Muratović (1976): navodi daje 1963. na
Kosovu, na Kodža-Balkanu ustanovljen poseban rezervat
za zaštitu risa ukupne površine oko 2.000 ha.


Slika 2. Na skupu u Plitvicama bilo je tvrdnji daje izvorni soj risa s
Balkana tjelesno manji od suplemenjaka mu s Karpata,
čija je i pjegavost manje izraženija. Na crtežu: euroazijski
šumski ris (Lynx lynx, gore) i pirinejski ris (Lynxpardina,
dolje), prema F. Sândoru.


1 Mirić. Đ. (1987): Ris (Lynx lynx). U: Velika ilustrovana
Enciklopedija lovstva (urednik Simić, Ž.), Građevinska knjiga,
Beograd, s. 126-129.


Muratović, M. (1976): Trajno zaštićene površine na Kosovu.
Ekologija. Beograd vol. 11. br. 1


234