DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Svoju brošuru o susretima s medvjedom autor zaključuje
s mišlju da se na medvjeda s jedne strane ne
smije gledati kao na dobroćudno i nikome opasno biće,
a s druge strane ni kao na krvoločnu zvijer koja nastoji
čovjeku nanijeti štetu na imanju, ugrožavajući mu i sam
život. Ni jedno ni drugo ne odgovara stvarnosti. Kako
se ovaj runjavi četveronožac po mnogo čemu razlikuje
od čovjeka, suživot s njime moguć je samo ako ga
pokušamo razumijeti i ne suditi mu po našim mjerilima,
jer će samo tako susreti s medvjedom, koji su mogući
danas, biti mogući i u budućnosti.


Kako bi susreti čovjeka s medvjedom okončali bez
posljedica, ponovit ćemo nekoliko općepoznatih savjeta
kako se ponašati u staništu medvjeda:*


1. Medvjedi se osjećaju ugroženima kad su iznenađeni.
Stoga, krećite se glasno, razgovarajte, pjevajte,
kako bi ih upozorili na svoju prisutnost. To, međutim
ne znači da galamite. Hodajte u grupi. Dobro je
kretati se da vam vjetar puše u leda, da vas medvjed
može "dobiti u nos".


2. Izbjegavajte boravak u šumi kasno navečer, noću ili
rano ujutro kada su medvjedi najaktivniji. To vrijedi
i za razdoblje parenja (VII-VIII mjesec). Američka
iskustva uče da je opasnost medvjeđeg napada na
žene povećana za vrijeme menstruacije.


3. Izbjegavajte šikare, guste šume i terene s ograničenom
vidljivošću, kao i predjele gdje se medvjedi


Frković, A. 1999.: Divite nam se, a i vodite o nama računa.
Hrvatske šume 36, str. 28-29.


Da bi obilježili na poseban način pola stoljeća publiciranja
ovog časopisa, direkcija i odbor redakcije odlučili
su predstaviti u ovom broju neke odabrane članke,
od kojih su se neki pojavili i prije četrdeset godina.


Jedan od razloga povratka unatrag je taj da se prisjetimo
nekih od tadačnjih autora te da odamo poštovanje
onima koji viče nisu medu nama. Osim toga oni su postavili
kamen temeljac budućim istraživanjima i danas
nakon toliko vremena se može vidjeti koliko su imali
pravo u svojim pogledima i predviđanjima. Tu ocjenu
najbolje će dati njihovi učenici i najmlađi čitatelji, koji
su možda samo čuli za te "stare" autore.


Uz svaki taj "stari"članak napisan je komentar s
ocjenom aktualnosti tretiranja problematike i realnosti
pogleda iz prošlosti.


Ukratko dajemo osvrte na objavljene članke:


prihranjuju (mečilišta). Znajte da osovljen na zadnje
noge nije stav za napad medvjeda, već da vas bolje
vidi. Nastojte se kretati po čistini.


4. Ne ulazite u šumske predjele gdje se medvjedi br-
lože, kao ni u one gdje se medvjedi odstreljuju (pretežito
dočekom na visokoj čeki uz postavljeni mamac).
Ranjen medvjed sigurno napada. U šumi hodajte
po markiranim stazama i putevima.


5. Susret s medvjedicom koja vodi ovogodišnje mlade
može biti posebno opasan. Ako na vrijeme ugledate
medvjeđu obitelj, nastojte neprimjetno udaljiti se.
Nikad nemojte prilaziti medvjediću: medvjedica će
sigurno napasti ako ocijeni da joj je mlado u opasnosti.


6. Sigurnosti radi nemojte voditi pse u medvjeđe
stanište. Bježeći pred medvjedom njega će vaš
kućni ljubimac dovesti pravo na vas.


7. Uz planinarsku ili lovačku kuću, nikada ne ostavljajte
ostatke hrane ni smeće. Kao znani oportunist,
koji uvijek bira najlakši put da zadovolji svoje hranidbene
potrebe, već za koji dan sresti će ga na tim
otpacima druga grupa posjetitelja.


8. Ako se susretnete s medvjedom na blizinu, sačuvajte
mir i hladnokrvnost i ne bježite. Klonite se svih
radnji koje bi navele medvjeda da se osjeti ugroženim
(galame, bacanje kamenja), jer tada će sigurno
napasti. Dajte mu prostora za uzmak.


Alojzije Frković


Lucio S u s m e 1 : Kuda ide šumarstvo?


(članak objavljen 1970. g.),
komentar: Umberto Bagnaresi


Autor Lucio S u s m e 1 je napisao članak "Kuda ide
šumarstvo" u povodu izlaska skupine članaka posvećenih
"Tehničkom napretku u šumarstvu", objavljenih
u "Revue forestiere française", poznatih francuskih autora:
Bonneau, Bouvarel, Polge, Pourtet,
Venet i posebno Cochet i Parde.


Po francuskim šumarima potrebno je izabrati sjemenske
šume, upotrijebiti gnojivo, mehanizaciju za
inicijalne radove i ostalu tehniku, sve u svemu zaboraviti
"tradicionalno šumarstvo" i okrenuti se praktički
agrarnim mjerama u proizvodnji drveta da bi se po
svaku cijenu povećala proizvodnja. Nije dovoljno proizvoditi
više, potrebno je proizvoditi jeftinije, kažu


MONTI E BOSCHI


(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjenu na šume i planinski ambijent) Broj 6,
studeni-prosinac. 1999., posvećen 50-godišnjici izlaženja časopisa


91
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Cochet i Pardc. Ta proizvodnja, iako mukotrpna treba
biti unosna. Potrebno je razjasniti gdje je granica intenzivnog
i ekstenzivnog šumarstva, jer neznanje i statičnost
nisu nikada bili jamstvo uspješnosti.


Susmel odobrava francuskim šumarima uvođenje
ekonomije u šumarstvo, ali smatra da je potrebno do
maksimuma valorizirati "sile" prirode, te energično
favorizirati biološka i ekološka istraživanja.


Koji su realni rezultati "agronomizacije" šumarstva?


Skraćivanje ciklusa proizvodnje nije postignuto, a
pitanje je da li nisu prouzrokovane biološke štete. Na
kraju Susmel kaže da drvo može biti zamijenjeno
drugim materijalima, ali ništa ne može zamijeniti šumu
u njenim funkcijama i u neizostavnom ekološkom
značenju.


Umberto Bagnaresi u svom komentaru smatra
nakon trideset godina članak Susmela vrlo aktualnim.
Podržava ga u odbijanju primjene agrarnih i tehničkih
mjera pod svaku cijenu, koje predlažu francuski
šumari. Susmel je tada davao prednost višestrukim
funkcijama šume u socijalnom i ekološkom smislu, nad
čistom proizvodnjom drvne mase. Primjena mehanizacije
i ostalih tehničkih mjera treba biti ograničena i
usklađena u okvirima koji omogućavaju biološku i ekološku
sigurnost.


T. R. Peace: Opasni koncept prirodne šume


(za Monti e Boschi s engleskog prevedeno 1961. g.),
komentar: Franco Viola


U svom članku autor objašnjava kako su agronomi
stoljećima nastojali unaprijediti proizvodnju hrane, selekcionirati
biljke i životinje, a šumarstvo je ostalo na
razini korištenja drveta iz prirodnih šuma. Iako je potreba
za drvetom velika, tek posljednih trideset godina
šumari su došli na ideju da se i u uzgajanju šuma mogu
primjenjivati agrotehničke mjere. Autor daje definiciju
prirodne šume kao netaknute cijeline, s ogromnim raz-
granatim stablima, koja prekrivaju tlo, gdje se eventualno
mogu obnavljati skiofilne vrste, a novo stablo tek
kada nastane za njega slobodan prostor.


U daljnjem tekstu autor obrađuje sljedeće teme:
umjetne šume, poboljšanje šumskih staništa, poboljšanje
šumske proizvodnje, koncepciju prirodne šume u
modernom šumarstvu, čiste i mješovite sastojine i šumske
površine.


Komentar koji je dao Franco Viola članku, općenito
gledajući, ne daje podršku autorovim izlaganju.
Djelomično to opravdava činjenicom da Peace svoja
iskustva agronoma-fitopatologa pokušava primijeniti
na šumarstvo Engleske, gdje su gotovo sve šume umjetnog
porijekla. U prilog uzgoja šuma agronomskog i nacionalnog
obilježja, on negira prirodu i njenu ravnotežu.
Ona ne koristi čovjeku, jer je on s njom nespojiv.


Peace ne pokazuje razumijevanje za novu nauku-
ekologiju. Njegovi horizonti su zatvoreni u okvire laboratorija.
Viola završava svoj komentar riječima: "Je li
ikada vidio jednu šumu, jednu od naših šuma Alpa ili
Apenina, koje možda nisu savršene u produktivnosti i
kvaliteti drveta, ali su postojane, pune života, lijepe za
vidjeti, sposobne da se održe unatoč cestama i naseljima
koja joj prekidaju kontinuitet. Prošlo je četrdeset
godina i unatoč napisima poput ovoga (Peace) šumarstvo
je danas posvuda poimanje prirode i njenih mehanizama,
prije nego nametanje pravila sitne ekonomije".


Aldo P a v a r i : Problemi šuma u Italiji


(članak objavljen 1955. g.),
komentar: Orazio Ciancio


Udjel šuma panjača (čistih i mješanih) nad šumama
visokog uzgoja obilježje je talijanskog šumarstva. Po
statistici iz tog razdoblja panjače zauzimaju površinu
od 3.467.281 ha, a šume visokog uzgoja (sjemenjače)
2.231.785 ha. Kako panjače uglavnom daju drvo namijenjeno
ogrijevu i proizvodnji drvenog uglja, deficit
tehničkog drva je velik. Od ukupne godišnje proizvodnje
drvne mase od oko 13 mil. metara kubičnih na ogri-
jevno drvo otpada 50%, drvo za proizvodnju uglja oko
19%, a na tehničko drvo oko 31 % ( 1952-53 g).


Zbog ovakvog pretežnog udjela šuma panjača i proizvodnje
drvne mase manje vrijednosti, šumarstvo
Italije je obilježeno atributom siromašnog i pogrešnog
šumarstva. Već dulje vremena ekonomisti i industrijalci
vrše pritisak da se intenzivira konverzija panjača u viši
oblik, tj. u mješane panjače ili u šumu visokog uzgoja.
Ovo iz dana u dan postaje interesantnije, jer je sve intenzivnija
zamjena ogrijevnog drveta jeftinijim ener-
gentima. U daljnjim dijelovima članka autor obraduje
sljedeće mjere za poboljšanje stanja: povećanje produktivnosti
panjača, konverzije čistih panjača u mješane i u
sjemenjače, zamjene panjače s drugim kulturama.


U svom komentaru Orazio Ciancio odobrava stajališta
koja u svom članku zauzima autor A. Pa var i.
Ona su određena specifičnim ekološkim, socijalnim i
ekonomskim uvjetima te konfiguracijom terena. O.
Ciancio se slaže s mišljenjem A. Pavarie da gospodarenje
panjačama najbolje odgovara ambijentima regije
mediterana, koje zauzimaju najveći dio talijanskih
šumskih površina. Ta prednost panjača pred sjemenja-
čama očituje se u sedam točaka.


1. Nedostatak mineralnih goriva i potražnja za ogri-
jevom i drvenim ugljenom, posebice kod seoskih domaćinstava.


2. Mogućnost izvlačenja većeg dohotka iz panjača,
jer je radi nepovoljnog staništa većine šumskih površina,
proizvodnja tehničkog drveta nerentabilna.


92
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 95     <-- 95 -->        PDF

3. Na neplodnim terenima panjače su produktivnije
od visokih šuma.


4. Panjača omogućava kontinuirano zaposlenje
radne snage.


5. Šume panjače čine sastavni dio seoskih gospodarstava.


6. Panjačama pogoduje mediteranska klima, otpornije
su na požare, šteta od pašarenja i omogućuju
bržu proizvodnju ogrijevnog drva.


7. Brži proizvodni ciklusi pogoduju privatnom vlasništvu.


Stavovi autora A. Pavarie su i danas nakon gotovo
pedeset godina po mišljenju O. Ciancia aktuelni i bez
prigovora a posebice s biološkog stajališta.


Cesare F i 111 a : Zaštita tla - zajednički problem


(članak objavljen 1950. g.),
komentar: Fiorenzo Manzini


Problem zaštite tla bio je još prije pedeset godina
tema kojoj je na ekonomskom i socijalnom planu dan
veliki značaj. Zaštita tla u užem smislu podrazumijeva
čuvanje poljoprivrednog zemljišta od osiromašenja i
zagađivanja, a u širem smislu zaštitu od posljedica korištenja
tla i voda u aktivnostima raznih sektora, kao što
su: poljoprivreda, transport, rudarstvo, elektrotehnička
postrojenja i dr.


Autor u svom izlaganju obraduje stanje zaštite tla u
Italiji s posebnim osvrtom na osjetljive zone planina,
brežuljaka, obalnog područja i otočja. Nagovještava
nove inicijative i potrebu za osnivanjem institucije pod
nazivom: "Nacionalni centar za proučavanje tla". Pored
situacije u Italiji u članku se navodi stanje zaštite tla u
europskim zemljama i SAD, gdje već duže vremena
djeluju institucije za zaštitu tla.


U svom komentaru F. M a n c i n i daje usporedbu iz
davne 1950. g. i danas. Prije svega dogodile su se značajne
promjene u naseljenosti brdskih i planinskih područja,
gdje je ostalo vrlo malo stanovništva. Smanjene
su aktivnosti na području poljoprivrede i šumarstva, a
povećao se interes za zimski i ljetni turizam. Unatoč
tim promjenama problem zaštite tla ostaje i dalje od
kontinuiranog i kompleksnog značenja.


Nekoliko godina poslije objavljivanja članka utemeljenje
u Italiji "Institut za proučavanje i zaštitu tla",
čiju je potrebu C. Filla uporno isticao.


Alberto H o fm a n n : Pašnjak i šuma, mogu li
zajedno?


(članak objavljen 1959. g.),
komentar: Paolo Talamucci


Koliko nepovoljno utječe postojanje pašnjaka u području
šumskih kompleksa planina i brežuljaka pitanje
je vrlo staro i složeno. To je borba čovjeka za preživlja


vanje i borba za svakodnevni kruh. Potreba za uzgojem
životinja uzrokuje s druge strane štete na šumi i stvara
opasnost od erozije. Teško je tražiti razboritost od onoga
tko trpi od gladi - navodi autor.


U članku A. Hofmann detaljno obraduje oblike šteta
koje se pašarenjem nanose šumarstvu. Te štete ovise o
vrsti i broju stoke, o godišnjoj dobi, količini oborina,
nadmorskoj visini, stanju šume itd. Nesporno je da se
teško može uspostaviti prihvatljiv odnos u pašare-
nju i gospodarenju šumama, osim možda u manjim
privatnim posjedima.


U svom komentaru P. Talamucci smatra da nakon
četrdeset godina ova tema ne gubi na važnosti.
Istina, situacija u većini područja Italije je značajno
promijenjena. Broj stanovnika u brdskim i planinskim
područjima je smanjen, stočni fond je za oko 15% manji
i koncentriran u nešumskim područjima. Sve veća
primjena mehanizacije i agrotehničkih mjera omogućuje
intenzivnije stočarstvo.


Nekada su pašnjaci održavali životinje, a danas bi se
moglo reći da životinje održavaju pašnjake. U nekim zonama
koje su zaštićene kao pašnjaci, potrebno je za njihovo
održavanje dovoditi stoku kao prirodni regulator.


U zonama koje su ugrožene od požara, posebice u
mediteranu, povećana biomasa stvorila je velike i opasne
zalihe zapaljivog materijala. Italija po broju požara
zauzima jedno od prvih mjesta u Europi. Kada je A.
H of m an pisao svoj članak problem požara nije bio
naglašen.


Svijet se mijenja, danas šumari ne gledaju u stoci
"povijesne neprijatelje šuma", već potencijalne čuvare
ravnoteže ambijenta.


Giovanni Quattrocchi: Turizam i šuma
u ekonomskoj perspektivi brdske Italije


(članak objavljen 1963. g.),
komentar: Athos Vianelli


Od ukupne površine Italije koja iznosi 30 123 398
ha, 12 534 908 ha ili 41,6% otpada na brdska područja
(planine 35,3%, ravnice 23,1%). Od ukupne površine
brda i brežuljaka 9 904 637 ha je pokriveno poljoprivrednim
površinama, a 1 990 429 ha ilil6% je pod
šumskim kulturama, gdje prevladavaju šume panjače.
Proizvodnja drvnih sortimenata je zbog specifičnosti
terena nerentabilna čemu doprinosi i vrlo loša struktura
sortimenata (ogrijev, drvo za ugalj). U razdoblju kad je
napisan ovaj članak preseljavanje stanovništva iz brdskih
i planinskih područja u urbane sredine je u završnoj
fazi. Paralelno se rađaju ideje da šume brežuljaka i
brda priobalnih i unutrašnjih postaju odredišta novog
tipa naturalističkog turizma. Blizina urbanih sredina,
povoljna klima i ljepota krajolika privlače poslovne ljude
koji ne žele potrošiti vrijeme na duga putovanja.


93