DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Iz prikaza problema autor ilustrativno prikazuje kakva
su sva moguća poduzeća i kakve su specifične metode
reinženjeringa potrebne, te zastoje tomu tako.


U drugom poglavlju autor obraduje sam reinženje-
ring s prikazima modela reinženjeringa, gdje na slikovit
način obuhvaća čimbenike koji reinženjering čine pojmom
dinamičke, permanentne optimizacije.


Povezano s time, u trećem poglavlju govori se o re-
inženjeringu primijenjenom u praksi i poslovnim procesima
posebno. Autor od zaključaka koje je dano spletom
okolnosti u slučaju proizvodnje konkretnog proizvoda
(ili više njih), izvodi daje to stanje problem kojega
valja optimizirati, i to nizom svrsishodnih manipulacija,
tehničkih, tehnoloških, čak i nemjerljivih psihofizičkih,
te ostalih, svih prevedenih u softvvarsku terminologiju
i uz odgovarajuće optimizacijske postupke,
koji su specifični software program u reinženjeringu i
permanentnoj optimizaciji.


U zadnjem, četvrtom poglavlju autor nam prikazuje
kako se stvara permanentan program software optimizacije.
Tu su date najvažnije metode, neke prikazane informativno,
ali zadovoljavajuće precizno, koje predstavljaju
skupove s bezbroj podskupova, na kojima se
temelji permanentna optimizacija proizvodnog procesa,
od davanja naloga za proizvodnju, nabavljanja potrebnih
inputa i njihove optimizacije, do otpreme proizvoda
kupcu, te analize postignutih rezultata s vječitim
pitanjem: "da lije sve to ipak moglo biti bolje?".


Knjigu je napisao iskusan ekonomist s odličnim
obrazovanjem i poznavanjem kako načela ekonomskih
znanosti, i specifičnosti materije koju obrađuje, a to je
priprema rada usredotočena na dinamičku minimizaci-
ju utrošaka, s potrebom stalne revizije. Autor ne zaboravlja
istaći, daje permanentna kontrola i poboljšanje
samo jedan od preduvjeta opstanka na tržištu, posebice
slobodne konkurencije. On polazi sa stajališta daje priprema
svrsishodna tek nakon što je predmet proizvo-


Dugogodišnji direktor Gojitvenog lovišča "Jelen"
Snežnik i kasnije jedan od načelnika pri Ministarstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano u Ljubljani Anton
S i m o n i č, dipl. ing. šum., nametnuo nam se s novim
pisanim djelcem koje nam na najbolji mogući način
odgovara na upit postavljen u naslovu. U brošuri obima
34 stranice, malog džepnog formata, pod naslovom
"Srečanja z medvedom", koju je na slovenskom
jeziku uz potporu imenovanog ministarstva izdala
Šumska zaklada pri Zvezi gozdarskih družtev 1998. godine,
na upit: Kako se ponašati pri susretu s medvje-


dnje oblikovan estetski i tehnički, glede upotrebljivosti,
te ako za njega postoji u postojećoj i novoj tražnji prihvatljiv
tržišni segment, koji uz dobru pripremu i stalnu
reviziju utrošaka može zadovoljiti osnovne zahtjeve za
pokretanje i održavanje proizvodnje na prihvaćenoj razini.
Dakle, posao započet pri istraživanju što ponuditi
tržištu, o prihvatljivosti tog proizvoda, veličini tržišnog
segmenta definiranog u prostoru, vremenu i strukturi
potencijalnih potrošača i njihovog gospodarskog stanja
gledanog dinamički, neumoljivo se nastavlja u pripremi
proizvodnje i samoj proizvodnji, koja je stalnim
predmetom optimizacije, uz vječno pitanje, a to je:
"može li još bolje?"


Autor je taj nemir istraživanja i stalnih preispitivanja
održao u cijeloj knjizi. Tko god pročita knjigu,
shvatit će koliko znanja, upornosti i mudrosti, uz veliku
informiranost, treba imati da se opstane na tržištu. Konačno,
postaje nam potpuno jasno da su vremena sva-
štarstva i "prilično dobrog" umrla i daje trenutak da se
oni koji donose odluke prihvate permanentne optimizacije,
ovakve kakvu predlaže prof. dr. Franc Bizjak ovim
značajnim djelom.


Knjiga je vrlo zanimljiva, pisana razumljivim stilom,
kratkim staccato rečenicama, a materija koja se izlaže
stručno napisana. Samo onaj koji poznaje materiju
u svim pojedinostima, može pisati da čitatelj razumije o
čemu je riječ i da može aplicirati poruke iz pročitanog
teksta, a to je upravo slučaj s knjigom prof. dr. Franca
Bizjaka.


Izdavaču ove vrijedne knjige mogao bih preporučiti
da pokuša ovu vrijednu knjigu ovakvu kakva je, na slovenskom,
ponuditi u Hrvatskoj, gdje se za njom upravo
osjeća potreba. Uvjeren sam da nepoznavanje slovenskog
jezika u Hrvata neće biti preprekom za ovim vrijednim
djelom, jer će ju i potencijalni čitatelji u
Hrvatskoj zasigurno doživjeti na isti način kao i ja.


Prof. dr. sc. Rudolf Sabadi


dom?, već u prvoj rečenici autor daje ovaj odgovor:
"Medvjed je najveća europska zvijer. Potencijalno lako
može ugroziti život čovjeka, iako se - ako ga čovjek
izazove na napad - to događa izuzetno rijetko. Veća je
mogućnost biti udaren gromom nego napadnut od medvjeda.
I pored toga, nužno je tu mogućnost uvažavati, i
pri susretom s medvjedom odgovorno se ponašati, kako
bi isključili i tu malu vjerojatnost za napad".


Slovenija ima danas stabilnu populaciju europskog
smeđeg medvjeda, čija se brojnost procjenjuje na oko
300 jedinki. Uz redovit odstrijel (koji je u 1999/2000.


KAKO SE PONAŠATI PRI SUSRETU S MEDVJEDOM


89