DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 80     <-- 80 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


KONKRETIZACIJA DRŽAVNE ŠUMARSKE POLITIKE PO USVAJANJU
PROGRAMSKOG PROGLASA VLADE REPUBLIKE SLOVAČKE


(Časopis "LES" br. 6/99)


Šumsko gospodarstvo ima značajnu ulogu u okviru
Programa Vlade Republike Slovačke u povratu oduzetog
šumskog posjeda.


Državni šumarski sektor, za sada, još nije stabiliziran.
Državna poduzeća doživljavaju neprestane reorganizacije
povećavanjem zadataka bez pomoći države,
npr. u poslovima povrata šumskog posjeda u gospodarenju
šumama koje još nisu predane vlasnicima i podnošenjem
tereta troškova prijenosa vlasništva, bez pripomoći
države.


Nedržavni šumarski sektor, također nije stabiliziran,
posebice u odnosu na državnu šumarsku politiku, u kojoj
je državi lakše potpomagati veća šumarska udruženja
nego sitan privatni posjed. U R. Slovačkoj vlasnici
šuma i šumskih površina ne udružuju se radi zajedničkog
gospodarenja šumama, čime bi osigurali veću ekonomsku
stabilnost. Za sada se isti udružuju samo radi
ostvarivanja zajedničkih interesa u odnosu na državu.
Sve su to posljedice procesa transformacije vlasničkih i
korisničkih prava, bez značajnije pripomoći države.
Sadašnje ulaganje države u šumarstvo ne iznosi više od
10% dotacija, koje je šumarstvo dobivalo 1990. god.


Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta u SR iznosi
1 990 603 ha (stanje 31. 12. 1997. god.). Na temelju
Programa Vlade SR o reprivatizaciji i vraćanju vlasničkih
i korisničkih prava, 85 597 subjekata je zatražilo
povrat imovine, za 950 420 ha površine šuma i šumskih
zemljišta (s danom 31.12 1998. god.), što predstavlja
47,75% ukupnog šumskog fonda.


Od cjelokupnog broja vlasnika koji su predali svoje
zahtjeve za povrat imovine, pozitivno je rješeno 39 815
zahtjeva (46,51 % od ukupnog broja zahtjeva), a fizički
je predano vlasničko ili korisničko pravo ukupne površine
779 926 ha (39,18% ukupnog šumskog fonda ili
82,06% od zahtijevane površine).


Vlasničko pravo je u skladu sa Zakonom vraćeno
3 333-ma vlasnicima, s površinom 56 930 ha, što od
ukupno vraćene površine predstavlja 7,21%, a po broju
pozitivno rješenih zahtjeva 8,97%. Od ukupno vraćene
površine šuma, najveća izmjera pripada broju od 2 800
udruženja s površinom 434 435 ha (55,70%), zatim
imovina 264 općine, površine 182 677 ha (23,42%) i
571 crkvenih subjekata, površine 52 987 ha (6,79%
vraćene površine).


Korisničko i vlasničko pravo vraćeno je broju od
36 171 individualnih vlasnika (42,26%) od ukupnog
broja zahtjeva), površine 109 323 ha (11,50% od tražene
površine). Iz kategorije ostalih vlasnika, korisničko
pravo vraćeno je 9 subjekata, površine 514 ha.


U odnosu na ispostavljene zahtjeve, ostalo je za vratiti
vlasnička i korisnička prava za 45 782 subjekta, koji
to pravo potražuju (53,49%), s površinom 170 494 ha
(17,94%), pretežito privatnim vlasnicima.


Promatrajući dinamiku podnošenja zahtjeva, najveći
broj zahtjeva podnesen je 1992. god. (27 584 zahtjeva,
za površinu 286 767 ha).


Broj riješenih zahtjeva bio je najveći 1995. god.
(13 435 zahtieva, površine 65 427 ha), ali najveća površina
bila je predana novim-starim vlasnicima 1992.
god. (299 699 ha za 2 498 zahtjeva), jer su se tada vraćale
šume raznim udruženjima i organizacijama.


Kod povrata šumskih površina zabilježene su i pojave
i pokušaji traženja imovine na temelju zabilježaka
javnih bilježnika, odlukama organa uprave ili na temelju
delimitacijskog protokola (općina Štos - 1770 ha).
Opravdanost zahtjeva ne priznaju državne šumarske
organizacije u 755 slučajeva za površinu oko 50 000 ha.


Deklaraciju o programskom proglasu Vlade SR o
politici potpomoći šumarstva iz državnog proračuna,
najmanje za povećane rashode i za troškove gospodarenja
šumama u sferi općekorisnih funkcija šuma, treba i
u stvarnosti provesti. U tom pogledu poduzeti su koraci
radi donošenja potrebne legislative. Kako je u skladu s
naredbom Vlade potrebno mijenjati i propise o štetama
na šumi, te ova dva problema skupa legislativno riješiti,
to predstavlja dosta složen proces.


U sadašnjem trenutku već se obavlja priprema za
donošenje državnog proračuna, koji će uskoro biti i donesen.
Radovi općekorisnog karaktera u šumi, razvojni
programi državnih šumarskih organizacija, koji će biti
usmjereni na pošumljavanje i zaštitu šuma, bit će osigurani
u formi državne narudžbe. Ovaj citat iz proglasa
ove godine nije realiziran.


Fond za razvoj šumarstva manji je za oko 140 mil.
Sk., a ni pošumljavanje nešumskih površina, potpomagano
iz Državnog fonda za razvoj i unapređenje poljoprivrednog
zemljišta, neće biti realizirano, zbog nedostatka
sredstava.


78