DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 75     <-- 75 -->        PDF

b) bolje iskorištavanje sporednih šumskih proizvoda
i


c) bavljene sporednim djelatnostima Poduzeća.
Uređenjem odnosa s drvnom industrijom definirani
su uvjeti i načini prodaje drvnih sortimenata.
Racionalnim i ekonomičnim poslovanjem sustavno
se smanjuju rashodi Poduzeća, porastom proizvodnosti,
motivacijom zaposlenih, ali i provođenjem
kontrolinga na svim organizacijskim razinama
Poduzeća i Grupe,


Ostvarenje ciljeva Programa razvoja Poduzeća
(1991-2025) aktivnom politikom ulaganja u osposobljavanje
svih zaposlenika, a poglavito proizvodnih
zaposlenika, u razvoj poduzetništva, u biološke i
tehničke investicije, u znanstvenoistraživački rad,


bez kojeg nema razvoja hrvatskog šumarstva.


9. Potpisan je Kolektivni ugovor, čije se odredbe ostvaruju.


Uvođenje i provedba navedenih ciljeva dalo je,
unatoč posljedica ratnih zbivanja (12% površine je minirano)
i ispravke temeljnih pogrešaka financijskih izvješća
iz ranijih godina, bolje rezultate već u drugom
polugodištu 1998., a u 1999. godini u usporedbi sa
1998. bilježimo realno i objektivno poboljšanje.


Ako se usporede neki osnovni naturalni i financijski
pokazatelji, a to su proizvodnja, prodaja drvnih
sortimenata, obveze prema dobavljačima, potraživanja
od kupaca, troškovi osoblja, investicije (redovite i
obnova) i financijske rezultate poslovanja, dobiva se
sljedeća slika:


I. Ostvarenje plana proizvodnje 1998. i 1999. god.


/. Šumskouzgojni radovi


1.1. Jednostavna biološka reprodukcija šuma


u kn


Godina


Planirana vrijednost
radova


Ostvarena vrijednost
radova


Ostv./Plan


%


1999.


308 649 597


304210516


98,6


1998.


269 794 156


241976 259


89,7


1999/1998.


114,4


125,7Radovi jednostavne biološke reprodukcije šuma
izvršeni su u 1999. sa 304 210 516 kn ili 98,6% u odno-


1.2. Proširena biološka reprodukcija šuma


su na planiranu vrijednost radova, a u odnosu na 1998.
godinu veći su za 62 234 257 kn ili 25,7%.


u kn


Godina


Planirana vrijednost
radova


Ostvarena vrijednost
radova


Ostv./Plan


%


1999.


131 991 602


117573 163


89,1


1998.


58 433 364


48 512 757


83,0


1999/1998.


225,9


242,4Radovi proširene biološke reprodukcije šuma ostvareni
su u 1999. godini sa 117 573 163 kn ili sa 89,1 %


u odnosu na planiranu vrijednost radova, a u odnosu na
1998. godinu veći su za 69 060 405 kn ili 142,4%.


2. Proizvodnja drvnih sortimenata


uOOO. m:


Godina


Planirano


Ostvareno


Ukupno
Ost./Plan %


Godina


Oblovina


Prostorno


Ukupno


Oblovina


Prostorno


Ukupno


Ukupno
Ost./Plan %


1999.


1 678


1 587


3 265


1 728


1462


3 190


97,7


1998.


1645


1 725


3 370


1 638


1 434


3 072


91,2


1999/1998.


102,0


92,0


96,9


105,5


102,0


103,9Ukupna proizvodnja drvnih sortimenata veća je u odnosno proizvodnja trupaca izvršena je za 102 640
1999. u odnosu na 1998. godinu za 3,9% ili 121 980 m", m3 više, stoje povećanje od 6,5%.


73