DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 71     <-- 71 -->        PDF

7.


Propisana primjena uredajne komponente vrijeme
po gospodarskim polurazdobljima od 10 godina i njihov
zbroj kao gospodarsko razdoblje od 20 godina,
prilagođena je visokoj regularnoj šumi. Suma se ureduje
na bazi dobnih razreda od 20 godina tako, da se nakon
10 godina važenja obavlja redovita revizija osnove
gospodarenja, a nakon 20 godina njezina obnova.


Uz navedeni propis upitno je kako nakon proteklog
desetogodišta važenja osnove gospodarenja za prebor-
nu šumu nazvati postupak izrade nove: redovita revizija
ili obnova osnove, odnosno, kada upotrijebiti prvi,
a kada drugi stručni naziv.


Propisana 20-godišnja gospodarska razdoblja su ne-
smisaoni, logički nespojivi elementi vremena s prebor-
nim oblikom gospodarenja. Vremenskim rasponom i
sadržajem se uopće ne uklapaju u uredajne modele pre-
bornih šuma. Primjenjivana su zbog formalnog zadovoljenja
propisa. Eliminacija ovog oblika vremenske
komponente iz propisa za preborne šume je neupitna.


Dosadašnje poimanje i nazivlje desetogodišnjih
gospodarskih polurazdoblja treba također iz temelja
promijeniti. Za 10-god. gospodarska polurazdoblja nije
dovoljno samo promijeniti naziv u gospodarska razdoblja,
ako će se u osnovama gospodarenja i nadalje
primjenjivati isti sustav nizanja desetogodišta kao do
sada, uz šablonsko prenošenje sustava iz jedne u drugu
osnovu gospodarenja, koje će u svakoj započinjati s prvim
gospodarskim razdobljem. Promjenom "pro forma"
samo naziva desetogodišta bez promjene sadržaja
tj. sustava nizanja desetogodišta neće se postići
svrha. Prešutno će se i nadalje podržavati pseudopo-
trajno gospodarenje.


Uzrok svih opisanih nelogičnosti je isti. Propis primjeren
jednom uzgojnom obliku nakalemljen je na drugi
uzgojni oblik, oprečnih obilježja od prvog.


Ova i ostale dileme oko primjene komponente vrijeme
i nazivlja vremenskih raspona u svezi s izradom
osnova gospodarenja za šume s kojima se preborno
gospodari, ukazuju na nužnost promjena.


8.


Desetogodišta za koja se sastavljaju i donose osnove
gospodarenja za preborne šume su cjeloviti rasponi
vremena za koje se donose jedinstveni propisi i odrednice
gospodarenja. Stoga nema razloga za cjelovito
uređajno vrijeme od 10 godina upotrebljavati kod pre-
bornog oblika gospodarenja stručni naziv gospodarsko
polurazdoblje.


Uređajno vrijeme za koje se sastavlja i donosi osnova
gospodarenja treba imenovati primjerenim stručnim
nazivom gospodarsko razdoblje i u primjenu uvesti


odgovarajuće oznake za uzastopne desetogodišnje raspone
vremena, prilagođene prebornom obliku gospodarenja.


Desetogodišnja gospodarska razdoblja o kojima govorimo
nisu "novum" u uređivanju šuma Republike
Hrvatske.


Ako se hoće dobiti uvid u razvoj znanstvenih spoznaja
i njihovih promjena tijekom vremena u uređivanju šuma
RH, a posebice u raspone vremena o kojima raspravljamo,
dovoljno je kronološki proučiti Instrukcije, Uredbe,
Naredbe, Upute, Pravilnike i dr. o uređivanju, gospodarenju
i sastavljanju (izradi) osnova gospodarenja.


Izdvajamo "Naredbu" o sastavu osnova gospodarenja
za šume pod osobitim javnim nadzorom od 1903.
godine. U toj su "Naredbi" za preborne šume bila propisana
gospodarska razdoblja od 10 godina. Upitno je
zašto su u Pravilniku od 1997. god. bezrazložno zapostavljeni
rasponi vremena prilagođeni prebornom
gospodarenju, poznati već gotovo stotinu godina i u
praktičnoj primjeni dokazani, tim više, što se u obrazloženju
nekih "značajnih odredbi" Pravilnika navodi Naredba
od 1903. god. kao jedan od konzultiranih oslonaca
pri njegovoj izradi.


Prema obrascu "Opće porabne osnove" na str. 77 iste
"Naredbe", etat je trebalo odrediti za tri gospodarska
razdoblja po 10 godina. Prvo gospodarsko razdoblje
nosi oznaku I, drugo II i treće III. Za prvo gospodarsko
razdoblje je etat bio raspodijeljen na dva 5-godišnja
polurazdoblja. Po tada važećim postupcima trebalo je
pri obračunu etata dokazati točnost propisanih veličina
drvne zalihe, temeljnice i broja stabala koji moraju -
prema normalama - preostati na površini nakon sječe.


Na tom načelu (minimalnim drvnim masama koje
moraju ostati poslije sječe) izradio je S. Šurić metodu
za uređivanje prebornih šuma (prilagođenu stanju šuma
- nagomilane drvne zalihe), propisanu Instrukcijom od
1937. godine.


Isto načelo upotrijebili smo kao aksiom i u našem
prijedlogu primjene 10-godišnjih gospodarskih razdoblja
pri uređivanju prebornih šuma, no prilagođenom
novim spoznajama o komponenti vrijeme.


9.


U "Naredbi" od 1903. godine vremenski rasponi
gospodarskih razdoblja i njihove oznake (I, II, III) usuglašeni
su bili s propisima na str. 48:


"Revisija gospodarske osnove je dvovrsna:


1. obična revisija, koja se u pravilu obavlja svakih
10 godina;


2. glavna revisija, koja se obavlja nakon dva ili
više desetgodišta."


Redovite revizije osnova gospodarenja ("obične re-
visije") obavljaju se i danas ali po desetogodištima


69