DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. Martinić: KOLIKO SMO BI.I/.U EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO.) UPORABI MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU1/ Šumarski list br. 1 2, CXX1V (2()00),3-l 3


2. VRSTE I OBUJAM NEPOVOLJNIH EKOLOŠKIH UČINAKA
Kind and extent of ecologically harmful impacts


Obujam oštećenja u uskoj je vezi s izborom radnih
sredstava (strojeva i opreme), kakvoćom organizacije
rada, pogodnošću radnih metoda konkretnim terenskim
uvjetima te kakvoćom radne tehnike izvoditelja šumskih
radova. Poznato je da kod privlačenja drva obujam
oštećivanja raste s većom snagom strojeva, većom me-
haniziranošću rada i većim duljinama privlačenih sorti-
menata. Manja i slabija sredstva privlačenja uzrokuju
manjeoštećivanje sastojine(Sishiuchi &Satomu-
ra, 1994;Martinić 1993).


Većina istraživača drži daje broj mehanički oštećenih
stabala dobar pokazatelj ukupnog oštećenja sasto-
jine. Takve se štete mogu razmjerno jednostavno i točno
odrediti. Isto tako su i posljedice poznatije u odnosu
na one pri oštećivanju pomlatka ili tla. Oštećivanje


Prema mnogim autorima (npr. Martinić 1992,
Sever 1997) odnos tla i vegetacije nasuprot strojevima
najčešće treba pratiti na najvrijednijem dijelu stabla,
deblu i korijenju uz panj. Da bi se ustanovio stupanj
utjecaja strojeva treba utvrditi broj oštećenih stabala
po hektaru, odnos oštećenja različitih vrsta drveća,
vrste oštećenja (oguljenost kore, ozljede debla, lom debla,
korijena, grane...). Važan je podatak veličina oštećenja
koja se iskazuje u razredima prema ploštini ošte-
ćenosti. Dubina oštećenja je važna zbog mogućih gubitaka
pri razvrstavanju sortimenata. Svakako je važno
mjesto oštećenja, npr. korijen, perač ili deblo. Izvor
oštećenja je važan čimbenik u svrhu uklanjanja uzroka,
npr. oštećenja pri sječi i izradi, privlačenju drva, krojenju
sortimenata, kresanju, koranju itd.


U opsežnim istraživanjima oštećivanja stabala pri
sječi, izradi i privlačenju drva u proredama mladih sas-
toj ina Martinić (1991) je primijenio metodu koja je
omogućila analizu strukturnih obilježja oštećenja. To je
uključilo: gospodarsku važnost i lokaciju oštećenih stabala,
uzrok, vrstu i mjesto oštećenja, veličina oštećenja
kore i stanje oštećenoga stabla. Za utvrđivanje oštećenja
u sastojini su izlučene i trajno obilježene primjerne
plohe (50 x 50 m), čija je ukupna površina činila približno
10% ukupne površine. Oštećenja su na stablima
utvrđena nakon završenog rušenja, izrade i privlačenja
drva. U navedenim istraživanjima sječa i izrada drva
obavljena je motornim pilama lančanicama Stihl 038
AVE i Echo 650 EVL, snage motora 3 kW, duljine vodilice
40 cm i mase od 6 do 7,5 kg, a privlačenje drva


pomlatka smatra se ipak manje važnim, a određivanje
obujma oštećenja i sagledavanje posljedica oštećivanja
tla povezano je s brojnim teškoćama i nepoznanicama
(Južnić 1984,Tomanić i dr. 1989,Zdjelar 1990,
Martinić 1991.


Pri utvrđivanju obujma oštećivanja sastojine uporabom
mehanizacije pri određenome šumskom radu,
najčešće su postavljeni sljedeći ciljevi:


1) utvrditi ukupno oštećivanje sastojine iskazano postotkom
oštećenih stabala,


2) analizirati strukturna obilježja nastalih oštećenja,


3) uočiti radnje i postupke koji uzrokuju oštećivanje,


4) dati ocjenu primjerenosti radne metode i uporablje-
nih radnih sredstava s obzirom na veličinu i strukturu
oštećivanja.


Slika 1. Oštećenje stojećeg stabla kod privlačenja drva traktorom
Figure 1. Damage of a standing tree inllietcd by machinery during
skidding


2.1. NEKI REZULTATI OŠTEĆIVANJA STANIŠTA PRI ŠUMSKIM RADOVIMA
Some results of damaging forest stands at forest operations


5