DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 68     <-- 68 -->        PDF

istaknuti, obveza je iz
točke 5-2, gdje se kao
važno određuje obveza
integralnog pristupa gospodarenju
većim cjelinama,
pri čemu osobitu važnost
imaju i područja šuma.
U tomu pogledu, učinjeni
su u operativi neki
značajni koraci i stalno se
čine pa je nužno revizijom
Programa razvoja,
značajno mjesto osigurati
za ovo područja aktivnosti
struke i Poduzeća.


Već u samom nazivu "prateće djelatnosti Poduzeća",
u koje su nabrojene sljedeće djelatnosti; komerci-
jala, informatika, knjigovodstvena, financijska služba i
planiranje, jasno se nameće obveza posve novog dimenzioniranja
i sasvim novog značaja ovim bitnim


Prateće djelatnosti


funkcijama za uspješnost poslovanja Poduzeća. Zbog


toga je obveza revidiranog Programa, da ovim funkcijama
odredi odgovarajući značaj i prostor, kao i vizije
tako nužnog razvoja.


Privatno poduzetništvo


Program je vrlo dobro najavio razvoj vanjske usluge izraditi dugoročne odrednice u pogledu metoda i mjera


i privatnog poduzetništva iz sastava "Hrvatskih šuma", koje mogu osigurati njegovu provedbu. Program mora


stoje čini se i dalje nepromijenjeni cilj. Revidirani Pro- jasno predvidjeti čitav niz mjera koje će, uvažavajući


gram, mora sada puno određenije i s puno više hrabrosti sve naše uvjete i posebnosti biti realno provodljiv.


Unutarnja organiziranost


Iskustva funkcioniranja u proteklih devet godina od
osnivanja "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb do danas, nalažu
neizostavni preustroj Poduzeća s ciljem decentralizacije.
Zakonom nametnuto i osigurano jedinstvo
šumskog gospodarstva Hrvatske, treba iskoristiti za vrlo
prepoznatljive ciljeve jedinstva u šumarskoj politici,
uređivanju šuma, razvoju, planiranju, tržištu, kadrovima
i kontroli. Dohodovnu motivaciju, odgovornost za
poslovanje, kreativnost u stjecanju pa onda i raspodjeli
dohotka, nužno je spustiti do stručno i poslovno kontrolirane
šumarije kao najniže organizacijske jedinice u
Poduzeću. Sada, s puno više sigurnosti možemo ustvr-


i program preustrojstva


diti i pretpostaviti, kako će i ovaj najavljeni zaokret zahtijevati
vrijeme, promjene u zakonskoj regulativi i konačno
kadrovima koji će to provoditi. Zbog svega ovoga,
u revidiranom Programu razvoja moramo se založiti
za nedvojbenu i jasnu najavu, studioznu pripremu, izradu
programa preustrojstva i imperativ iskoraka prema
ukupno boljem i dohodovno motiviranijem obliku unutarnje
organiziranosti.


Tekst i fotografije: Tomislav Starčević


66