DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 61     <-- 61 -->        PDF

S. Tuškan: "UTJECAJ STRUKTURE NA NJEGU SASTOJINA PRORJEDOM U ŠUMI HRASTA LUŽNJAKA..


Šumarski list br. 1 2, CXXIV(2000). 57-59


Kontrolna ploha u gospodarskoj jedinici "Trizlo-
vi-Rastovo", šumski predjel Trizlovi, odjel 16 "e", starost
62 godine.


Drvna masa iznosi 473,42 mVha, od čega je na sušce
otpalo 15,60 mVha ili 3 % od drvne mase.


Tečajni godišnji prirast iznosi 11,7 mVha, a prosječni
dobni prirast iznosi 7,6 mVha.


Pokusna ploha u gospodarskoj jedinici "Otočke
šume", šumski predjel Čunjevci, odjel 1 "d". Starost 69
godina.


Drvna masa prije prorjede iznosila je 379,76 mVha,
a poslije porjede drvna masa iznosi 308,88 mVha. Intenzitet
prorjedivanja je 19 % od drvne mase. Posječeno
je 70,88 mVha, a od toga je iskorišćeno 67,78 mVha
ili 95,6 % drvne mase iznad dva cm promjera. Izrađeno
je 45,74 mVha tehničkog drveta, što iznosi 67,5 % od
ukupno izrađene drvne mase.


Tečajni godišnji prirast iznosi 10,9 mVha, a prosječni
dobni prirast iznosi 5,5 mVha.


Kontrolna ploha u gospodarskoj jedinici "Otočke
šume", šumski predjel Čunjevci, odjel 1 "d", starost 69
godina.


Drvna masa iznosi 434,20 mVha, od čega je na sušce
otpalo 11,80 mVha ili 3% od ukupne drvne mase.


Tečajni godišnji prirast na kontrolnoj plohi iznosi
5,6 mVha, a prosječni dobni prirast iznosi 5,9 mVha.


Pokusna ploha u gospodarskoj jedinici "Trizlovi-
Rastovo", šumski predjel Južno Radiševo, odjel 4 "g",
starost sastojine je 70 godina.


Drvna masa prije prorjede iznosila je 374,44 mVha,
a poslije prorjede 321,86 mVha. Intezitet prorjedivanja
iznosi 14 % po drvnoj masi. Posječeno je ukupno 53,28
mVha, a od toga je iskorišćeno 51,56 mVha, ili 96,77 %
drvne mase iznad 2 cm promjera. Od te posječene drvne
mase izrađeno je 38,16 mVha tehničkog drveta, što
iznosi 64 % od ukupno izrađene drvne mase.


Tečajni godišnji prirast iznosi 11,0 mVha, a prosječni
dobni prirast iznosi 5,4 mVha.


Kontrolna ploha u gospodarskoj jedinici "Tri-
zlovi-Rastovo", šumski predjel Južno Radiševo, odjel
4 "g", starost 70 godina.


Drvna masa iznosi 387,06 mVha, od čega na sušce
otpada 7,04 mVha ili 2 %.


Tečajni godišnji prirast iznosi 3,2 mVha, a prosječni
dobni prirast 5,5 mVha.


Pokusna ploha u gospodarskoj jedinici "Kunjev-
ci", šumski predjel Kunjevci, odjel 30 "d", starost 87 godina.


Drvna masa prije prorjede iznosila je 404,16 mVha,
a poslije prorjede drvna masa iznosi 343,08 mVha.


Posječeno je 61,08 mVha, a od toga je izrađeno
59,25 mVha što čini 97 % drvne mase iznad 2 cm promjera.
Izrađeno je 37,92 mVha tehničkog drveta što, iznosi
64 % od ukupno izrađene drvne mase.


Tečajni prirast iznosi 7,8 mVha, a prosječni dobni
prirast 4,6 mVha.


Kontrolna ploha u gospodarskoj jedinici "Kunjevci",
šumski predjel Kunjevci, odjel 30 "d", starost
87 godina.


Ukupna drvna masa iznosi 480,12 mVha, od čega na
sušce otpada 14,0 mVha ili 3 % od ukupne dvne mase.


Tečajni godišnji prirast iznosi 9,4 mVha, a prosječni
dobni prirast iznosi 5,5 mVha.


Pokusna ploha u gospodarskoj jedinici "Desiće-
vo", šumski predjel Južno Desićevo, odjel 17 "a", starost
99 godina.


Drvna masa prije prorjede iznosila je 446,28 mVha,
a poslije prorjedivanja 322,14 mVha. Intenzitet prorjedivanja
je 28 % drvne mase.


Posječeno je 124,14 mVha, a od toga je iskorišteno
94,28 mVha ili 75,9 % drvne mase iznad 2 cm promjera.
Od te iskorištene drvne mase izrađeno je 77,5 mVha
tehničkog drveta, što iznosi 82,2 % od iskorištene drvne
mase.


Tečajni prirast iznosi 8,8 mVha, a prosječni dobni
prirast iznosi 4,5 mVha.


Kontrolna ploha u gospodarskoj jedinici "Desićevo",
šumski predjel Južno Desićevo, odsjek 17 "a", starost
99 godine.


Drvna masa po hektaru iznosi 596,02 mVha, od čega
na sušce otpada 15,60 mVha ili 3 % ukupne drvne mase.


Tečajni godišnji prirast iznosi 10,7 mVha, a prosječni
dobni prirast iznosi 6,0 mVha.


Pokusna ploha u gospodarskoj jedinici "Vr-
banjske šume", šumski predjel Sočna, odjel 25 "d",
starost 100 godina.


Drvna masa prije prorjedivanja iznosila je 518,66
mVha, a poslije prorjede drvna masa iznosi 416,76
mVha. Intezitet prorjedivanja iznosio je 20 % po drvnoj
masi. Posječeno je ukupno 101,90 mVha, a od toga je iskorišćeno
100,00 mVha ili 98 % drvne mase iznad 2 cm
promjera. Od iskorišćene drvne mase na tehničko drvo
otpada 89,82 mVha što iznosi 89,8 % od iskorišćene
drvne mase.


Tečajni godišnji prirast iznosi 10,0 mVha, a prosječni
dobni prirast iznosi 5,1 mVha.


Kontrolna ploha gospodarske jedinice "Vrbanj-
ske šume", šumski predjel Sočna, odjel 25 "d", starost
100 godina.


Drvna masa iznosi 648,22 mVha, od čega na sušce
otpada 19,70 mVha ili 3 % od ukupne drvne mase.


Tečajni godišnji prirast iznosi 8,3 mVha, a prosječni
dobni prirast iznosi 6,4 mVha.


Uočeno je da prirodni mortalitet kod mlađih sastoji-
na iznosi 8 do 9 %, a kod starijih sastojina 2 do 3 % od
ukupne drvne mase.


59