DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 59     <-- 59 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630* 242


Šumarski list br. 1 2, CXXIV(2000), 57-59


"UTJECAJ STRUKTURE NA NJEGU SASTOJINA PRORJEDOM U SUMI HRASTA
LUŽNJAKA I OBIČNOG GRABA" (Querco roboris - Carpinetum illyricum, Anić).


THE ROLE OF STRUCTURE ON TENDING STANDS WITH THINNING IN FOREST OF
PEDUNCULATE OAK AND COMMON HORNBEAM (Querco roboris - Carpinetum illyricum, Anić)


(Rezultati zadnjih mjerenja na pokusnim plohama intenzivnih proreda prof. dr. Ive Dekanica,


koje se nalaze na području Uprave šuma Vinkovci)


Stjepan TUŠKAN*


Šumarskoj javnosti je poznato daje pokojni profesor
dr. Ivo D e k a n i ć osnovao pokusne plohe na kojima
se intenzivno gospodarilo, a medu tim plohama su i
plohe na području sadašnje Uprave šuma Vinkovci.


Do sada su na tim plohama obavljena tri mjerenja
(1987. godine treće mjerenje), koja su objavljena u izdanim
brošurama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
Centar za znanstveni rad Vinkovci.


Radovi su objavljeni pod naslovom "Utjecaj
strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi
hrasta lužnjaka i običnog graba" (Querco roboris -
Carpinetum illyricum, Anić).


Brošure su izdane 1976, 1980 i 1991. godine.


Godine 1997. izvršene su prorjede na svim pokusnim
plohama i obavljena sva potrebna mjerenja. Doznaku
na plohama izvršio je profesor Ivo D e k a n i ć, a
mjerenja inženjeri na šumarijama gdje se plohe i nalaze.
To su bila četvrta mjerenja od kada su plohe osnovane.
Obradu podataka izvršio je Stjepan Tuš kan, dipl.
ing. šum. iz Uprave šuma Vinkovci.


Na osnovi zadnja tri mjerenja prof. Dekanić je donio
neke zaključke. Na temelju tih zaključaka iznio bih
sažetak četvrtog mjerenja, koja su obavljena na pokusnim
plohama.


U sastojinama, na svim pokusnim plohama rezultati
istraživanja pokazuju - od mladih do starih sastojina -
daje unutrašnja struktura sastojine ostala približno ista
i daje nismo uzgojnim zahvatima narušili.


U mladim sastojinama u šumskim predjelima Gra-
barje, kod starosti sastojine 24 do 34 godine i Srnjače,
starosti sastojine od 30 do 40 godina, na pokusnim plohama
gdje je proveden uzgojni zahvat prorjedom (tri


*Stjcpan Tuškan. dipl. ing. šum., savjetnik u uredu upravitelja
Uprave šuma Vinkovci.


prorjede u razdoblju od 10 godina), prosječni godišnji
tečajni prirast iznosio je 15,8 mVha. Taj prirast proizveden
je na temeljnoj masi od 78,87 mVha koja je ostala
nakon prve prorjede. Od prirasta je posječeno prorjedom
49,5 % drvne mase, a iskorišteno je 90,5 % te drvne
mase, debljine iznad 2 cm promjera. Ostali prirast
od 7,9 mVha kumuliranje uglavnom na elitnim stablima.


Na kontrolnim pokusnim plohama u tim sastojinama
prosječni godišnji tečajni prirast iznosio je 15,9
mVha. Mortalitet stabala za razdoblje istraživanja iznosio
je 9 % po drvnoj masi. Prosječna drvna masa nakon
eliminiranja prirodno izdvojenih i odumrlih stabala u
sastojini iznosila je 108,20 mVha. Taje drvna masa bila
27 % veća nego na prorjeđivanim sastojinama.
Znači, gotovo za trećinu manja drvna masa na sastojinama
uzgojno njegovanih proredom proizvela je
praktički isti prosječni godišnji tečajni prirast.


U srednjedobnim sastojinama šumski predjel Tri-
zlovi, starosti sastojina u istraživanom razdoblju 42 do
52 godine, Čunjevci starosti u istom razdoblju od 47
do 57 godina i Južno Radiševo, starosti u istom razdoblju
od 48 do 58 godina, prosječni godišnji tečajni
prirast na pokusnim plohama koje smo njegovali prorjedom,
iznosio je za desetogodišnje razdoblje 17 mVha.
Taj prirast proizveden je na drvnoj masi ostaloj u sastojini
nakon prorjeda, a prosječno je iznosila 286,33
mVha. U sastojinama na tim pokusnim plohama posječeno
je 44,5 % prosječnog godišnjeg tečajnog prirasta,
a 90 % bila je iskorištena drvna masa. U tim sastojinama
ostalo je kumulirano 9,5 mVha toga prirasta,
uglavnom na najboljim stablima.


Na kontrolnim pokusnim plohama u tim sastojinama
prosječni godišnji tečajni prirast iznosio je 17,2
mVha, a nastao je na temeljnoj drvnoj masi od 325,85
mVha. Prirodni mortalitet stabala tijekom istraživanja


57