DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1 2, CXXIV(2000), 41-49


UDK 630* 181.1 (Taxus baccala L.)


TISA (Taxus baccata L.), RIJETKA VRSTA DRVEĆA POŽEŠKOGA GORJA


YEW (Taxus baccata L.), A RARE SPECIES IN THE MOUNTAINS OF POŽEGA


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: Obična ili europska tisa je vrsta drveća raširena u umjerenom
pojasu sjeverne hemisfere. Uprošlosti je zauzimala kontinuiran areal, ali poslije
zadnjeg ledenog doba disjunktno je ostala na bivšem prostoru. Na sjeverozapadnom
gorju Hrvatske je rijetka vrsta, no identificirana je šumska zajednica
Tilio - Taxetum Glavač 1959. U Požeškom gorju evidentirano je nalazište
na šumskom predjelu Točak, iznad Zvečeva, u šumskoj zajednici Abieti -
Fagetum pannonicum.


Tisa se danas koristi kao parkovna, hortikulturna biljka, a zbog povoljnih
bioloških svojstava i lake reprodukcije proizvedeno je mnogo varijeteta i kulti-
vara tise koji se razlikuju po uzrastu, habitusu, boji i obliku iglica.


Od davnine tisi je pridavana mistična moć, dijelovi tise koristili su se kao
ljekovite tvari, a u posljednje vrijeme alkaloidu taksinu, ekstraktu iz tise pridaje
se velika pozornost kao antikancerogenu. Tisa je i jako otrovna biljka.


Dva nalazišta tise na Papuku su posebno opisana, označena na priloženoj
karti područja, kako bi se posvetila maksimalna pozornost ovoj vrsti drveća,
posebno u sklopu gospodarenja u proglašenom Parku prirode "Papuk".


Ključne riječi: europska tisa, diskontinuiran areal, rijetkost u Požeškom
gorju, nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk, kultivari tise, alkaloid
toksin antikancerogen.


BIOLOŠKA SVOJSTVA I AREAL TISE Biological characteristics and areal of yew


Tisa je, pored jele i borovice, treća autoktona crno-
gorična vrsta drveća u Požeškome gorju. Sve se rjeđe
može naći i prijeti joj potpuni nestanak1. Nekada je bila
vrlo raširena drvenasta vrsta Europe, zapadne Azije i
sjeverozapadne Afrike. Zauzima položaje na sjevernoj
hemisferi od 30 - 60 stupnja sjeverne geografske širine
i visinski od mora do 1500 m nadmorske visine2.


Biljka je dvodomna, s odvojenim muškim i ženskim
stablima. Stablo raste vrlo sporo, ali nakon 200 godina
naraste i do 30 m visine, te oko 150 cm promjera. Često


* Mr sc. Juraj Zclić, dipl. ing. šum., "Hrvatske šume",
Požega, M. Trnine 2


1 O eurposkoj tisi (Taxus baccata L.) piše u Požeškom leksikonu.
Slavonska Požega, 1977. Dragutin Hanzl, diplomirani inženjer
šumarstva. Napominje da se može još naći kao autoktona vrsta dr-
veta na šumskom predjelu Točak, iznad Zvečeva. Zbog rijetkosti i
za požeški kraj relevantne vrste crnogoričnog drveta, zaslužuje
obradu u Požeškom leksikonu.


se formira kao grmoliko stablo. Može doživjeti duboku
starost, preko 1000 godina´. Fizičku zrelost tisa postiže


: Tisa se navodi kao primjer disjunktnog, isprekidanog areala. Dis-
junkcija se tumači kao posljedica arktotercijarnog porijekla, što
znači da su na ekološki odgovarajućim staništima ostale skupine
biljne vrste poslije ledenog doba i globalno nepovoljnih klimatskih
utjecaja. Na taj način se tumači i nastanak endemskih biljnih vrsta.
Općenito o arealu vidi: Šumarska enciklopedija, Lckskografski zavod,
Zagreb, 1959, prikaz je dao dr. Vale Vo u k, akademik.
1 Za jubilarnu 2000. godinu u Velikoj britaniji osnovana je Fundaci-
ja za zaštitu tise (Conservation Foundation), kao simbola besmrtnosti
i vječnosti. U promidžbenom materijalu Fundacija nudi pojedincima,
institucijama i društvenim organizacijama besplatno sadnicu
tise za sjećanje na protekli milenij i nadu u sljedeći. Sadnica se daje
pod geslom: "Getting a young yew for your parish", što bi u slobodnom
prijevodu začilo: "Uzmi i posadi mladicu tise u svojoj župi
(zavičaju)". Navodi se dugovječnost drveta tise i spominje jedno
stablo kod Fortinglla u Glen Lyonu, (Škotska), kojega se starost
procjenjuje na 2000 godina. Nositelj projekta je Kraljevsko šumarsko
društvo (Royal Forestry Society), a sve informacije mogu se
dobiti na stranicama Interneta čija je adresa:
http://www.rfs.org.uk/totm/yew.htm


41