DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 42     <-- 42 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDH 1995. GODINE


Šumarski list br. 1 2, CXXIV (2000), 33-40


tijekom jednog razdoblja, obično jedne godine (ili svake
četvrt godine). Nije uzeta u obzir amortizacija na naknadu
kapitalne imovine. Obuhvaćena su samo dobra finalne
potrošnje i investicijska dobra, budući da su vrijednosti
poluproizvoda, npr. sirovine, uključeni u cijene finalnih
proizvoda. Bruto domaći proizvod (G.D.P.) razlikuje
se od bruto narodnog proizvoda (G.N.P.) time što je u


GDP isključen dohodak od investicija u inozemstvu.
Takvi agregati nacionalnih računa, vrednuju se u tekućim
cijenama ili u realnim veličinama.


Stvaranje vrijednosti sa stupnjem prerade stalno raste
i po zaposlenom iznosi u šumarstvu oko 45.000 Sfrs,
u drvnoj privredi oko 62.000 Sfrs, a u papirnoj industriji
oko 94.000 Sfrs.


4.0. IZGLEDI ZA BUDUĆNOST


Značenje šume kao isporučitelja sirovina nesporno
je i nalazi se u trendu potrajnosti i ekologije. Pored toga,
šuma ima za pučanstvo sve veće značenje kao prirodi
blizak životni prostor, područje rekreacije i zaštitu od
prirodnih nepogoda.


Iz postignutih utržaka nastalih prodajom drveta i
subvencije, više nije moguće financirati sve potrebne i
očekivane učinke. Projekt "Valorisation des forets"
(VAFOR) Konfederalne direkcije šuma i Saveza šumarstva
Švicarske (WVS, odnosno EFAS)15 nastoje da
održavanje šumskih putova i staza, rekreacijskih staza,
biotopa i rubova šuma, kao i izvođenje ekskurzija, radova
na vodotokovima i opskrbe pitkom vodom usmjereno
prodaju pod tržišnim uvjetima. Učinci koji se jasno
mogu identificirati kao pripadajući konkretnom
šumskom gospodarstvu, koji proizlaze iz zakonskih dopuštenja
i propisa, na temelju načela uzroka korisnik
koji takve učinke koristi, treba snositi i pripadajući dio
troškova. Time je došlo do preokreta šumskih gospodarstava
od čistih gospodarskih jedinica koje su pokrivale
svoje troškove, u potpunosti ili djelomično, prodajom
posječenog drveta (bez obzira tko izvodi sječu) na


Future prospects


neposrednu naplatu općekorisnih usluga šuma, čime
dolazi do promjene u stavu poslovnog vodstva
gospodarstava i šumarske službe, koji je u tijeku.


Da bi se ojačalo mjesto domaće obnovljive sirovine
- drveta, u akcijskom programu "Drvo 2000"" utvrđeni
su vizije i ciljevi. U prijašnjim programima izrađena saznanja
domaće drvne struke trebaju biti korištena i proširena,
a kod potrošača valja stvarati svijest da uporaba
domaćih drvnih proizvoda pridonosi održavanju šuma.
Zemaljska izložba EXPO 2001 daje u tu svrhu jedinstvenu
platformu i stavlja sposobnost inovacija drvne
privrede na sud javnosti.


U okviru Saveznog programa "Energija 2000",
("ENERGIE 2000") teži da uporaba drva kao energenta u
razdoblju desetljeća 1990-2000 bude udvostručena. Do
1995. je u tu svrhu iz saveznih sredstava utrošeno oko 18
milijuna Sfrs, kao podsticaj ukupnih investicija oko 200
milijuna Sfrs, uz stvaranje 150 novih radnih mjesta. Do
onda je potrošnja drveta kao energenta porasla za 25% i
predviđa se da će sljedećim projektom "ENERGIE
2000+" uporaba biti povećana, kako bi se tim postignućem
cilja prenijelo djelovanje u sljedeće tisućljeće.


15 Eidgenössische Forstdirektion, Direction fćdćraledes forets; WVS = Waldwirtschaft Verband der Schweiz, odnosno EFAS = l´Économie
forestitre association suisse "´ "Bois 2000"


SUMMARY: Switzerland is 29.2% covered by forests, posessing on the Alp terrain forests
of high quality, with an elevated growing stock per unit of area (average 362 mVha). The forest
area in the last decades grows in some regions, stagnating in others. 79.2% of the total
forest area is owned by 3,712 holders, mainly belonging to the public sector (average area
237 ha/holding), and 27.1% belonging to the 257,133 private owners (average area 1.27
ha/holding).


In the last ten years the sawmilling and veneer plants have increased their inputs of logs in
conifers by 13%, and in broadleaved timber by 66%. The number of sawmill plants is steadily
decreasing, large mills manage to cut the costs by 5-10%.


Pulp, paper and cardboard industries of Switzerland have increased their output by one
third in the last decade. The input consumption of old paper relatively increases.


Wood based panels industries is under pressure of structural changes, a large number of
obsolete industries have closed or moved abroad, newly erected plants are huge and highly
rationalised.


In the Switzerland´s forestry and forest industries there were 12,415 enterprises, employing
90,808 persons, including private small holdings employing about 1,900 persons/year.


Wood consumption of Switzerland reached its high in 1990 with 8.7 million of aequiv aient
of roundwood, domestic consumption is relatively stable, exports of paper, and cardboard
constantly grows. Domestic gross product of Switzerland´s forestry and forests industries represents
1.5% of total GDP.


The future developments is directed by means of forest and economic policy towards sylvi-
culturally to the natural close forest stands, accentuated not only on production ofbiomass,
but more and more towards strengthening of protective role of forests in its forest influences´
functions. A particular care is directed towards fighting against forest diseases caused by
pollution, a large means are allocated for this purpose, scientific reasearch as well.


40