DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 41     <-- 41 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1995. GODINE


Šumarski list br. 1-2, CXX1V (2000), 33-40


3.0. GOSPODARSKO ZNAČENJE ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE U ŠVICARSKOJ
Importance od Forestry and Forest Industries in Switzerland


Gospodarsko stanje šumarstva i drvne privrede usko
je povezano s konjunkturom u građevinarstvu. Na prosperitetne
osamdesete godine s gospodarskim rastom i
živom građevinskom djelatnošću u privatnom i javnom
sektoru veže se početkom devedesetih nastala recesija
koja traje do danas, koja je dovela u pilanarstvu i stolar-
stvu do prestanka rada postrojenja. Istovremeno neprekidno
nastaju novi stolarski pogoni. Smanjenje u građevinarstvu
još je jače, tako da seje odnos zaposlenika između
građevinarstva i drvne privrede od 4:1 smanjio na
3:2. Udio drveta po kubičnom metru izgrađenog prostora
mogao je porasti pri padajućoj građevinskoj djelatnosti.
Ujedno je to znakom koji ukazuje na trend uporabe
prirodnih tvari i unapređenja potrošnje drveta. U
drvnoj privredi, jedino još proizvodnja papira ima pozitivne
stope rasta. Dapače, posljednjih godina taje branša
mogla značajno povećati obujam svoje proizvodnje.


Nezadovoljavajuće prirodno stanje šumarskih poduzeća
dugo je vremena smatrano kao prolazno. Iako
su novim Zakonom o šumama 1991. stvorene nove
subveneijske kategorije, smanjenja saveznog proračuna
i financijska oskudica u kantonima neutralizirala su
očekivano djelovanje na šumarstvo, tako da nije bilo
moguće smanjiti deficite. To je dovelo do restruktuira-
nja kao što je povećana suradnja između poduzeća ili
prijenos radnih zahvata na treće.


Izračunata švicarska potrošnja drveta rasla je do najviše
točke 1990. godine s 8,7 milijuna m3 ekvivalenta
oblog drveta (eodm3)10 kontinuirano, pada početkom
devedesetih i lagano raste do 1995. pri gotovo konstantnoj
domaćoj potrošnji i rastućem uvozu papira i kartona.
Nasuprot ostalom švicarskom gospodarstvu drva i
drvnih prozvoda, preteže uvoz poluproizvoda i gotovih
proizvoda (celuloza, piljena građa, pokućstvo). Švicarsko
šumarstvo i drvna privreda ponaša se glede vanjske
trgovine slično kao zemlje u razvoju. Izvoze se sirovine,
a poluizrađevine kao i gotovi proizvodi uvoze. To se
ocrtava u količinskoj usporedbi potrošnje, uporabe,
uvoza i izvoza. Za Švicarsku izračunata aktualna potrošnja
drveta leži pri 7 milijuna m3 (eodm) i odgovara količinski
uvozu drveta i drvnih proizvoda i godišnjoj
uporabi švicarskih šuma od 4,5 milijuna m3 (eodm), što
količinski odgovara količinski čistom izvozu.


Značenje šumarstva i drvne privrede u ukupnom
gospodarstvu kretalo se posljednjih godina u veličini
od 1,5% bruto-domaćeg proizvoda.


Bruto domaći proizvod = Mjera ukupnog tijeka proizvedenih
dobara i usluga tijekom specificiranog odsječka
vremena u gospodarstvu, najčešće tijekom jedne godine.
Ona se dobija vrednovanjem proizvedenih dobara i
usluga uz tržišne cijene i njihovim agregiranjem. Valja
imati u vidu da su svi polu- odnosno međuproizvodi"
isključeni, i obračunavaju se samo dobra koja se rabe za
finalnu potrošnju ili investicijska dobra. Tomu je tako
stoga što su vrijednosti međuproizvoda već implicitno
uključeni u cijene finalnih proizvoda. Riječ "bruto "znači
da nema odbitaka za vrijednost utrošenog kapitala u
svrhu zamjene. Zbog toga što dohodak nastao iz investicija
i imovine u inozemstvu nije uključen, procijenjena je
samo vrijednost tijeka dobara i usluga proizvedenog u
zemlji, stoga riječ domaći pravi razliku od bruto nacionalnog
proizvoda.´- Budući da nisu iskazani posredni
porezi i subsidije, mjera ovako definirana često se naziva
i bruto domaći proizvod u troškovima faktora. ´ ´´


Bruto domaći proizvod zbroj je dakle svih prizvoda
proizvedenih uzemlji. On je jednak domaćim izdacima
plus izvoz minus uvoz. Bruto nacionalni proizvod (Društveni
bruto proizvod) jednak je domaćem bruto proizvodu
plus dohodak primljen iz inozemstva minus plaćanja
u inozemstvu.


Procjene bruto domaćeg proizvoda mogu se načiniti
na bazi utrošaka (koliko je novca potrošeno), na bazi
proizvodnje (koliko dobara je prodano) ili na bazi dohotka
(koliko je dohotka zarađeno). U načelu sve tri
procjene trebale bi biti jednake.


Postoji velik broj manjih ali kompliciranih statističkih
prilagodbi, koje valja načiniti uz neke od procjena
kako bi se dobila istinska slika. Npr. dodavajući izdatke
uz tržišne cijene može stvoriti kriva predodžba zbog toga
što su tu uračunati posredni porezi, koji jasno ne odgovaraju
proizvodnji. Potrebno je odbiti posredne poreze i
dodati subsidije da bi se došlo do procjene proizvodnje
uz troškove čimbenika. Narodni dohodak, katkada poznat
pod imenom nacionalna dividenda, jednak je društvenom
proizvodu uz troškove čimbenika proizvodnje.14


Neto narodni proizvod ili neto domaći proizvod je
bruto narodni proizvod ili bruto domaći proizvod minus
amortizacija nacionalnog proizvodnog kapitala zemlje.


Bruto domaći proizvod moguće je skraćeno izraziti
drugim riječima kao novčanu vrijednost (u tržnim cijenama)
svih dobara i usluga proizvedenih u gospodarstvu


* Prvi stupanj prerade drveta - obuhvaća pilanarstvo, proizvodnju furnira, postrojenja za blanjanje drva i impregnaciju, te proizvodnju drvenjače
i celuloze


"Drugi stupanj prerade drveta - obuhvaća proizvodnju poluizrađevina i polugotovih proizvoda iz drveta
10 Ekvivalent m3 oblog drva je količina drveta potrebna za proizvodnju nekog drvnog proizvoda;
" Intermediate products,
12 Gross national product,
" Gross domestic product at factor cost
14 Dakle, uz odbitak amortizacije.


39