DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS


UDK 630* 377 + 461


M art ini ć, I: Koliko smo blizu ekološki prihvatljivoj uporabi mehanizacije u šumarstvu?


Environmentally Friendly Use of Machinery in Forestry - a Soap Bubble or a Near Future 3


UDK 630* 116 + 469


Starčev ić,M.: Utjecaj hidromelioracija na šumsku vegetaciju Varoškog Luga


The Effects of Hydro-Melioration on Forest Vegetation of Varoški Lug 15


UDK 630* 161


Do mac, J.: Projekt FACE: Promatranje utjecaja obogaćivanja atmosfere s C02 u gustom sklopu
listopadne šume


FACE Project: Monitoring of Free-Air C02 Enrichment Impact in Closed Canopy Deciduius Forest 27


UDK 630* 791 +799


S a b a d i, R.: Profil švicarskoga šumarstva i drvne privrede 1995. godine


Profile of Switzerland´s Forestry and Timber Industries in 1995 33


UDK 630* 181.1 ( Taxus baccata L.)


Z e 1 i ć, J: Tisa (Taxus baccata L.), rijetka vrsta drveća Požeškoga gorja


Yew (Taxus baccata L.), a Rare Species in the Mountains of Požega 41


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630* 48 (Abies alba. Quercus robur, Fagussilvatica)


Potočić, N.,Seletković,L: Stanje oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine


Crown Condition of Forests in Croatia in 1998 51


UDK 630* 242


Tuškan, S.: "Utjecaj strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta lužnjaka i
običnog graba" (Querco robovis - Carpinetum ilfyricum, Anić).


The Role of Structure on Tending Stands with Thinning in Forest of Pedunculate Oak and


Common Hornbeam (Querco roboris - Carpinetum ilfyricum, Anić) 57


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA: Stav šumarske struke glede zaštite prirode ...


(pismo upućeno 18. veljače 2000. godine, gospodinu ministru Bozi Kovačeviću) 61


Starce vić, T: Koliko je postojeći program razvoja (1991-2025) dugoročno stabilna


odrednica šumarstva Hrvatske? 63


Križanec,R.: Zašto 20-godišnja gospodarska razdoblja i 10-godišnja gospodarska polurazdoblja


nisu primjereno uređajno vrijeme za šume prebornog uzgojnoga oblika 67


AKTUALNO: Dundović, J.: Analiza poslovanja "Hrvatskih Šuma", p.o. Zagreb 72


I vančević, V: Osnovana meteorološka stanica u Krasnu 76


KNJIGE I ČASOPISI: Lovas, O.: Konkretizacija državne šumarske politike po usvajanju programskog


proglasa Vlade R. Slovačke 78


Šume Slovačke 79


Program 2000 - Osiguranje općekorisnih funcija šuma Češke republike 83


Uzgoj bijelih jelena u republici Češkoj 85


S ab adi, R.: Prof. dr. Franc Bizjak: "Tehniška priprava in prenova proizvodnje" 86


Prof. dr. Franc Bizjak: "Reinženiring in razvoj podjetja", Educa 1997. 88


Frković, A.: Kako se ponašati pri susretu s medvjedom 89


Grospić, F.:Montie bosehi 91


ZAŠTITA PRIRODE. Arač, K.: Škanjac i jastreb 94


UMIROVLJENI ZNANSTVENICI: Franjić, J.: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić - hrvatski botaničar 95


NOVI MAGISTRI BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI


Raguž, D.: Andrija Kristić, dipl. ing. šum. 99


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Jakovac,H.: Okrugli stol: Štitimo li prirodu i okoliš osobitim znanjem, moralnim i čestitim djelima? 102


I vančević, V.: Senjski šumari se predstavili Zagrebu 111


Ja ko vac, H.: Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 115


Krauthhacker,H., Glavaš, M. : Program predavanja 119


IN MEMORIAM: Prpić, B.: Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (1912 - 1999) 120


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora