DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 39     <-- 39 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1995. GODINE


Šumarski liši br. 1 2, CXX1V (2000), 33-40


Značenje drvo-preradivačkih i - obrađivačkih pos- od 65% danas prelazi sirovinski udio šumskog indu-
trojenja´´ kao isporučitelja drvnih ostataka7 za industriju strijskog drveta za ploče, koji čini 35% potrošnje inputa
iverastih ploča i ploča vlaknatica stalno raste i udjelom te industrije.


Slika 3. Drvni inputi švicarske industrije iverastih i vlaknastih ploča
Photo 3 Inputs of Switzerland´s particle- and fibreboard industries


Slika 4. Utrošak drva prerađivačkih postrojenja i industrije 1975-1995. U Švicarskoj
Photo 4 Timber inputs of transformation plants and industry in Switzerland 1975-1995


´´Razlikovanje drvo-preradivačkih i - obrađivačkih u ovom radu valja uzeti isključivo u narodno-gospodarskom smislu. Proizvodi prvih,
predmetom su dalje obrade, dakle radi se o proizvodima za daljnju reprodukciju, dok su drugi finalni proizvodi i troše se kao potrošna dobra
(kratkoročna, dugoročna, investicijska itd.).


7 Vrlo često se za drvne ostatke rabi izraz "otpaci", stoje na žalost i sam autor činio u ranijim radovima, sve dok prof. dr. Marijan Brežnj ak
u svojoj izvrsnoj knizi: Pilanska tehnologija drva, I. dio, Zagreb, 1997., nije iste nazvao "drvni ostaci", odnosno "pilanski ostaci".


37