DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 38     <-- 38 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 199.1 GODINE


Šumarski list br. I 2. CXXIV (2000), 33-40


257.133 posjednika, s prosječnom veličinom šumopo-
sjeda 1,27 ha šuma/šumoposjed. Odnos javnih šuma
prema privatnima danas iznosi 73% : 27% ukupnih
šumskih površina. U šumoposjedničkim odnosima desetljećima
praktično nije dolazilo do promjena.


U švicarskim šumama nalazi se 387 milijuna m3 drvnih
zaliha ili prosječno 362 mVha. Godišnje te šume pri-
rašćuju oko 10 milijuna m3, od koje mase su 7,5 milijuna
m3 komercijalno primjenjiva pilanska i furnirska oblo-
vina, industrijsko i ogrjevno drvo. Taj korisni potencijal
unatoč prisilnih uporaba nikad nije bio iscrpljen.


S porastom potrošnje drveta u posljednjih 20 godina
povećavala se i uporaba, rastući jednakomjerno. Za intenzivniju
uporabu odlučujuće je bilo povećanje sječi-
vog etata poradi izjednačavanja starosne strukture i osiguranja
potrajne, dugoročne opskrbe drvetom, otvaranjem
šuma prometnicama i razvoj tehnike iskorištavanja
šuma, povezanih sa smanjenjem troškova sječe, iz


rade i privlačenja. Daljnji razlozi povećanog iskorištavanja
su poboljšanja sastojinskih struktura uslijed melioracija
i tvorba revirne podjele šuma, povećano korištenje
masa oštećenih olujnim nepogodama i imisijskim
štetama, ali isto tako i kroz povećanja subsidija iz državnog
proračuna.


Promatrano po vrstama drveta odnos između bjelo-
gorice i crnogorice otprilike je 26% : 74% koji je zadržan
kroz dugi niz godina. Glede šumskih sortimenata
količina ogrjevnog drva iz šuma porasla je u razdoblju
od 1975. do 1985. g., poslije čega je nepromijenjena.
Količina industrijskog drveta se nakon rekordne količine
1990. jako smanjila. Cijelo povećanje otpada na
trupce, jer su uslijed rentabiliteta sve veće količine tankog
drveta ostavljane u šumi, dok se u drvoprerađivač-
kim i drvoobrađivačkim postrojenjima rabe veće količine
drvnih ostataka i starog papira u industriji proizvodnje
celuloze i papira.


2.2. Kretanje prodaje drveta - The development of timber sales


Prosječno prerađene količine trupaca u posljednjih
deset godina porasle su u crnogorici za 13%, a u bjelo-
gorici za 66%. Uslijed katastrofalnog nevremena uzrokovanog
olujom Vivian, 1991. godine prerađeno je rekordnih
2,7 milijuna m3 trupaca. Poboljšani učinci pri
piljenju smanjili su proizvodne troškove za 5-10%, a jednako
tako doveli i do smanjenja broja zaposlenika.


Švicarska industrija papira i kartona u posljednjih
deset godina povećala je proizvodnju za 30%, što se tu


mači stalnim rastom potrošnje papira po stanovniku. U
sirovinama za proizvodnju papira znatno je porastao
udio starog papira, čija je uporaba u tome razdoblju povećana
na 60%.


U industriji drvnih ploča, uslijed velike konkurencije
europskih proizvođača i dodatnih lokacijskih problema,
neka su poduzeća bila prisiljena obustaviti proizvodnju
ili ju preseliti u inozemstvo.


Slika 2. Kretanje potrošnje industrijskog drveta u proizvodnji papira i celuloze u Švicarskoj
Photo 2 The development of consumption of industrieal timber in the pulp and paper industries in Switzerland


36