DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 37     <-- 37 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVRliDE 1995. GODINE


Šumarski list br. I 2, CXXIV (2000), 33-40


šumske poduzetnike, ponovno raditi pokrivajući troškove.


Za šumarstvo i drvno gospodarstvo devedesete godine
bijahu desetljećem strukturnih promjena, dinamikom
kakva se ne pamti. Zadaća da se unapređuje potra-
jan razvitak, da se koristi drvo kao prirodi pogodna i po
okoliš prijateljska sirovina, te da se u rubnim područjima
sačuva zaposlenost, prisiljavaju države i gospodar-


Švicarska Konfederacija ima ukupnu površinu
41.285 km2 (Hrvatska 56.610 km2) i 6,87 milijuna stanovnika.
U 1995. godini površina švicarskih šuma iznosila
je 1,206.293 ha šuma, stoje za 180.000 ha više
nego ih bijaše u 1945. godini (1.022.668 ha) te joj je današnja
šumovitost 29,2 %, što bi odgovaralo otprilike
europskom prosjeku. U posljednja dva desetljeća došlo
je do jačeg povećanja šumskih površina na Jugu Alpa
(Alpensüdseite, Sud des Alpes), ali su i Jura, Predalpe


U posjedu 3.712 institucija i udruga nalazi se
880.227 ha šuma, svaka s prosječnom površinom 237
ha/šumoposjednik. Za 626.819 ha tih šuma postoje
gospodarske osnove. Kao posljedica Zakona o šumama
u tijeku je izrada osnova planiranja za šume bez obzira
na vrstu šumposjeda.


stva na aktivno djelovanje oko stvaranja optimalne poslovne
klime, kako ne bi došlo do kršenja sakrosantnog
načela, da poslovne odluke mogu i smiju donositi samo
poduzetnici. U tom desetljeću u šumarstvu i preradi drva
došlo je unatoč značajnim povećanjima proizvodnje,
do laganog pada broja poduzeća i ukupnog broja zaposlenih.


(Voralpen, Préalpes) i Alpe danas šumovitije nego 20
godina prije. Na Središnjoj ravni (Mittelland, Plateau)
površina šuma ostala je međutim nepromijenjena. Najveći
dio novih površina šuma nastao je pošumljivanjem
neobraslog zemljišta. U budućnosti se daljnje povećanje
šumskih površina očekuje na račun poljoprivrednih
i alpskih površina ispod i na granici granične proizvodnosti.
5


U privatnom šumoposjedu nalazi se 326.066 ha šuma,
ili 4% više nego 1985. g., koje dijele međusobno


5 Čitatelj se poradi podrobnije informacije upućuje na već spomenutu
knjigu R. Sabadi, 1997, Švicarska - Pregled šumarstva i prerade
drva, Izd. "Hrvatske šume", Zagreb


2.0. KRATAK PRIKAZ ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA
A Short Protrait of Swiss Forestry and Forest Industries


2.1. Površina i uporaba šuma - Forest area and explotation


35