DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 36     <-- 36 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1995. GODINE


Šumarski list br. 1-2, CXXIV (2000), 33-40


1.0. UVOD Introduction


Nakon povoljnog prijema mojeg prikaza švicarskog
šumarstva i prerade drva u knjizi: "ŠVICARSKA- Prikaz
šumarstva i prerade drva", Hrvatske šume" d.o.o.
Zagreb 1997. i pohvalnog prikaza te knjige u ŠL gospodina
akademika, prof. dr. Dušana Klepca, te pohvalnih
riječi mojih švicarskih kolega, direktor Konfederal-
ne direkcije šuma poslao mije najnoviju knjigu koja prikazuje
analitički pomno razrađenu sliku švicarskog šumarstva
i prerade drva, koja zbog aktualnosti zaslužuje
da s njom bude upoznata hrvatska šumarnička javnost.


U našem šumarničkom svijetu događaju se velike
promjene, koje su vrlo brze i zahtijevaju veliko poznavanje
prilika, brze reakcije na događaje i dakako velik
novac, da bi se opstalo na tržištu.


Danas skoro da više i nema potrebe za raspravama o
potrajnosti gospodarenja šumama, o tome da šume moraju
biti čim više prirodne i si., o sve manjoj relativnoj
vrijednosti proizvodne funkcije šumarstva, a sve većoj
relativnoj vrijednosti općekorisnih, zaštitnih i rekrea-
tivnih funkcija šuma. Upravo ove posljednje, bez obzira
što su nemjerljive neposredno na tržištu, zahtijevaju
sve veća sredstva, za ne samo održanje potrajnosti postojećih
šuma, već i za njihovo poboljšanje i proširenje.
To sve, dakako, pada na teret plaćatclja poreza, koji se s
pravom pitaju što dobijaju za svoj novac. Plaćatelji poreza
naime imaju pravo, dajući sredstva za podsticanje
općekorisnih funkcija šuma u najširem smislu, da od
onih koji se tim šumarstvom bave i od njega žive, bezuvjetno
traže maksimalno moguću djelotvornost u gospodarenju
šumama i maksimizaciji robnih funkcija šuma.
Šumarstvo dakle mora, htjelo ne htjelo, paziti na
svaki novčić svojih izdataka, borbom za djelotvornost i
učinkovitost.


U šumarstvima i preradi drva u Europi i ostalom industrijski
razvijenom svijetu svjedoci smo drastičnog
pada broja zaposlenih i sve veće proizvodnje, šumsko-
uzgojne i drvoprerađivačke.


Uzrok veće tražnje za investicijskim dobrima je činjenica,
da su upravo posljednjih godina razvijene nove
generacije strojeva za viši učinak, ali isto tako i štedljiviji
strojevi s manje dijelova koji se brzo troše, koje
proizvode manje škarta. Tendencija ide ka proizvodnji
uz gotovo ništa grešaka´. Materijal se bolje koristi, po


strojenja štede energiju, a vrijeme pripreme smanjeno
je do praktično zanemarive veličine. Poduzeće koje ne
želi završiti u pozadini, mora nabaviti strojeve nove generacije.
Ono što ih na to tjera je proširenje prodaje, a
zahvaljujući dobrom ustroju ukupnog europskog tržišta
treba zabilježiti nove uspjehe.


Pored modernizacije dolazi i do investicija u proširenja,
tako da se u pilanarstvu, industriji papira, drvnih
ploča, planiraju takvi kapaciteti o kojima se ranije nije
ni sanjalo. Postrojenja koja postižu deseterostruk obujam
proizvodnje od prije dvadesetak godina, zahtijevaju
uvijek sve jaču kapitalnu snagu, što s jedne strane
ima trend odlaska na burzu, s druge pak trend ka stvaranju
fuzija. Prije svega veliki koncerni ovoga trenutka
pregovaraju unutar Europe i između Europe, SAD i Kanade,
o stvaranju novih, još većih poduzeća.


Stvaraju se sve više globalno zaposlena poduzeća,
kako bi se izbjegle promašene investicije i da bi se lakše
pribavljala financijska sredstva za investicije, koje bi
npr. u pilanarskoj industriji trebale dostizati red veličina
50-100 milijuna DEM, u industriji drvnih ploča
150-250 milijuna DEM, a u industriji celuloze oko jedne
milijarde DEM ili više.


Dok je prije dvadeset godina trend išao ka diversifikaciji,
da bi se prema mogućnostima nudili svi proizvodi
jedne branše, trend danas ide u smjeru koncentracije
na sržno područje, da bi se proizvodilo što racionalnije.


U Zapadnoj Europi nastupila je naširoko stagnacija u
tražnji potrošnih dobara. Potrošači su svjesni glede pre-
dodžaba cijena, što ne znači da se za luksuzna dobra neće
učiniti katkada nevjerojatni izdaci. U svakom, ali i u
slučaju velikih područja vlada zasićenost. Potrebe istoka
i juga Europe nasuprot tomu još uvijek rastu, nedostaje
nužna kupovna moć, želja za većom potrošnjom
postoji i vodi ka novim dodatnim radnim učincima. U
službenim statistikama se međutim čini, da se na ovakvim
pokrajnjim tržištima stvoreni učinci ne iskazuju.4


Povećani uvoz jeftinijeg drveta u razvijene zemlje
izazvao je pad cijena drvetu i pri istovremeno rastućim
troškovima nadnica doveo do trajnih deficita u šumarstvu.
Šumoposjednici u razvijenim europskim zemljama
pokušavaju u takvoj situaciji s okrupnjivanjem, jačom
mehaniziranošću ili prenošenjem ugovora na privatne


3 Null. Fehler-Produktion, Zcro-reject-production, Zero-défectuite-production.


4 U Hrvatskoj vrlo vjerojatno uz zvanično tržište postoji sivo tržište koje se može procijeniti čak vrlo visoko. Pri vođenju gospodarske politike
nemoguće je, budući da ne postoje ni približne procjene veličine i značenja sivoga tržišta, donositi bilo kakve odluke gospodarske politike,
koje bi vodile unapređenju gospodarstva bez ugrožavanja slobode tržišta. Npr. službeni podaci o sječama drveta u privatnom šumopos-
jedu govore o količinama koje se kreću godišnje od 100 pa do 250.000 m1. Stvarne sječe u privatnim šumama kreću se prema slobodnim
procjenama od 1 do 1,4 milijuna m3 godišnje. Službena statistika ne evidentira inpute pilana iz privatnog šumoposjeda, koji bi morali, opet
po slobodnoj procjeni, biti negdje između 100.000 i 250.000 m3 trupaca godišnje. Pokazalo se da se odluke koje se donose oko održanja zaposlenosti
domaćih pilanskih kapaciteta (kojih je preko 400 u Hrvatskoj) odnose isključivo na oblovinu iz javnog šumoposjeda, što dakako
ima i sasvim određene, mahom negativne posljedice.


34