DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PREGLEDN] ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1 2, CXXIV (2000), 33-40


UDK 630* 791 + 799


PROFIL ŠVICARSKOGA ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1995. GODINE


PROFILE OF SWITZERLAND´S FORESTRY AND TIMBER INDUSTRIES IN 1995


Rudolf SABADI2


SAŽETAK: Švicarska je šumovita 29,2 % i na alpskom reljefu raspolaže šumama
visoke kakvoće, s velikom drvnom zalihom po jedinici površine (prosječno
oko 362 mVha). U nekim krajevima Švicarske, površine šuma se u posljednjim
desetljećima povećavaju, dok negdje površine stagniraju. 72,9 % površina
u posjedu je 3.712 šumoposjednika, uglavnom javnog šumoposjeda (prosječna
veličina posjeda 237 ha), dok je 27, 1 % šumskih površina u posjeduje
čak 257.133 šumoposjednika (prosječna veličina šumoposjeda 1,27 ha).


Prerađena količina trupaca u pilanama i tvornicama furnira povećana je
kod četinjača u posljednjih deset godina za 13 %, lis taca 66 %. Broj pilana se
stalno smanjuje, velike pilane racionalnije prerađuju trupce, te danas rade uz
niže proizvodne troškove za 5/10 % nego ranije.


Industrija papira i kartona u Švicarskoj povećala je kapacitete za skoro
trećinu posljednjih deset godina. Uporaba recikliranog papira kao sirovine
sve je veća.


Industrija drvnih ploča pod udarom je strukturnih promjena, priličan broj
starijih tvornica zatvoren je ili preseljen u inozemstvo, novoizgrađeni kapaciteti
vrlo su veliki i visoko racionalizirani.


U švicarskom šumarstvu i drvnoj privredi 1995. godine radilo je 12.415
poduzeća, s ukupno 90.808 zaposlenih, s godišnjim prometom 10,32 mlrdSfrs.
Na privatan mali šumoposjed otpada godišnji učinak 1995. od 1.900 radnik/
godina.


Potrošnja drveta u Švicarskoj postigla je rekord 1990. s 8,7 milijuna m3
ekvivalenta oblog drveta, domaća potrošnja relativno je konstantna, papir i
karton iz Švicarske stalno u izvozu lagano raste. Šumarstvo i prerada drveta
Švicarske predstavlja 1,5% bruto domaćeg proizvoda.


Budući razvoj usmjerava se mjerama šumarske i općegospodarske politike
ka gospodarenju prirodi bliskim sastojinama, s naglaskom ne samo na gospodarske
probitke šuma, već i na jačanje j´unkcije šuma u njihovim općekorisnim
uslugama. Borbi protiv novovjekih bolesti šuma posvećuje se posebna briga i
ulažu velika materijalna sredstva i znanstveni rad.


Ključne riječi: projil gospodarstvene grane, gospodarski značaj
— učinci.


Ovo je znatno skraćen slobodan (ali korektan što se tiče podataka i zaključaka) prikaz knjige podataka i ocjena izdanih pod istim naslovom
od Saveznog ureda za statistiku i Konfederalne šumarske direkcije (BUWAL) objavljene u studiji br. 7. Land und Forstwirtschaft,
Bern, 1998, kao zajednički rad Sav. ureda za statistiku i Saveznog ureda za okoliš, šume i krajobraz. Autor ovog djela je Frank Martin
Kessler, a suradnici su: Felix Hengartner, Patrik Hofer, Urs Hohl i Beat Kurz. Priređivač ovog skraćenog prikaza za hrvatsku
stručnu javnost zahvaljuje se g. Heinz Wandel eru, direktoru Konfederalne šumarske direkcije, koji je lijepim popratnim pismom potakao
pisanje ovoga prikaza.
Prof. dr. sc. Rudolf Sabadi, sveuč. prof. u. m.


33