DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 33     <-- 33 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT FACH: PROMATRANJE UTJECAJA OBOGAĆIVANJA ATMOSFERE S CO, U GUSTOM


Šumarski list br. 1- 2. CXX1V(2000), 27-32


versity, University of Tennesse, Louisiana State University,
Brookhaven National Laboratory te Argonne
National Laboratory.


Godišnja raspoloživa sredstva za projekt su 2,2 milijuna
USD, a stalno je zaposleno (ekvivalent punog
radnog vremena) 4,3 znanstvenika te dva tehničara.


3. DOSADAŠNJI REZULTATI PROJEKTA - Project results so far


Projekt FACE provodi se tek godinu dana i njegovi
rezultati do sada nisu u značajnijoj mjeri objavljivani te
se mogu smatrati samo preliminarnima. Jedan od razloga
za to je da je nasad uzgajan 10 godina u uvjetima
prirodne koncentracije C02 te se reakcija na naglo
povišenje razine C02 u zraku može znatno razlikovati
od one u slučaju da se nasad oduvijek nalazio u takvim
uvjetima. Ovdje se donosi samo skraćeni prikaz dijela
nekih dosadašnjih rezultata, a posve je sigurno da će o
rezultatima ovog pokusa, zbog njegova obima i značenja,
biti još dosta govora.


Za vrijeme prvog vegetacijskog razdoblja pod C02
tretmanom, razina prirasta temeljnice (BAI od engl.
Basal area increment) bila je 19 % viša nego u kontrolnom
nasadu u prirodnom okolišu. Indeks lisne površine
(LAI od engl. Leaf area index) nije se znatnije razlikovao
medu promatranim nasadima, ali se BAI po jedinici
površine lista povećao za 26 % uslijed povišene
razine C02 u zraku. Povišenje BAI nastupilo je unutar
svih kategorija promatranoga drveća i ne može se pripisati
razlikama između promatranih nasada, drukčijoj
distribuciji veličine stabala ili razlikama u BAI prije
početka pokusa [2].


Ovime, dakako, još nije odgovoreno na pitanje kako
će se povećana koncentracija C02 odraziti na rast zrelih
sastojina, ali ovi rezultati pokazuju da ni starije i veće


jedinke ne gube sposobnost reakcije i prilagodbe na
povećanu razinu C02 u atmosferi.


Za utvrđivanje hidrološke reakcije šuma na povišenu
razinu C02 pokrenuta su mjerenja provodljivosti
puci te brzine kolanja drvnog soka. Izmjerena provod-
ljivost puci bila jer od 33 do 50 % niža pri povišenoj
koncentraciji C02. Dnevna prosječna brzina kolanja
biljnih tekućina bila je također smanjena za od 12 do
21 %, što se moglo lako pratiti prilikom uključivanja i
isključivanja izvora C02.


Povećana površina lista pri povišenoj razini C02
umanjila bi ovaj učinak na razini cijelog stabla, iako
takva razlika nije primijećena prilikom prve godine
promatranja L3].


Za konačne odgovore te vrednovanje ovih te cijelog
niza drugih učinaka, bit će potrebna konstantna mjerenja
i višegodišnje analize.


Dodatne informacije mogu se dobiti izravno od
voditelja projekta:


Dr. Richard J. Norby


Oak Ridge National Laboratory


Bldg. 1059, P.O. Box 2008


Oak Ridge, TN 37831-6422 USA, ili na sljedećim internet
adresama:


http://gcte.Org/Activities/l 113.html


http://www.ornl.gov/ORNLReview/meas_tech/hard


wood.htm


6. LITERATURA - References


[1] Koch G. W. i Mooney H.A. (editors) (1996):
Carbon Dioxide and Terrestrial Ecosystems.
Academic Press, San Diego, p. 443.


[2] Norby R. J. (1999): Increased basal area increment
of a closed canopy sweetgum stand in the first
year of C02 enrichment. Ecological Society of


America Annual Meeting, Spokane, Washington.


[3] Wullschleger, S. D. and R. J. Norby (1999):
Stomatal conductance and sap velocity for a
closed-canopy sweetgum stand exposed to free-
air C02 enrichment. Ecological Society of America
Annual Meeting, Spokane, Washington.


SUMMARY: A free-air C02 exposure (FACE) facility, comprising four


25-m exposure rings and two ambient plots, was constructed in a deciduius forest
on the Oak Ridge National Environmental Research Park with the objective
to understand how the eastern deciduous forest will be affected by C02 enrichment
of the atmosphere, and what the feedback are from the forest to the
atmosphere. This goal will be approached by measuring the integrated re-
sponce of an intact forest ecosystem, with a focus on stand-level mechanisms.
The study site is a sweetgum (Liquidambar styracifla) monoculture planted
in 1988. This 15-m tall stand has a closed canopy with a leaf area index of 4-5,


31