DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 31     <-- 31 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT FACE: PROMATRANJE UTJECAJA OBOGAĆIVANJA ATMOSFERE S CO, U GUSTOM ...


Šumarski list br. 1 2, CXXIV(2000), 27-32


2. PROJEKT FACE: OBOGAĆIVANJE ATMOSFERE S C02 U LISTOPADNOJ SUMI
2 Project Face: CO, enrichment of a deciduous forest


Objekt FACE uključuje četiri 25 metarska prstena
pomoću kojih se drveće izlaže emisiji C02 te dvije kontrolne
parcele postavljenje u listopadnoj šumi u sklopu
ORNL Istraživačkog parka (slika 3. i 4.). Promatrana
sastojina je monokultura gumijevca {Liquidambar
styraciflud) posađena 1988. godine. Ovaj 15-metara visoki
nasad bliskih krošanja s indeksom lisne površine
između 4 i 5 je u fazi linearnog rasta i pruža mogućnost
iscrpnog ispitivanja hipoteza koje se tiču ključnih osobitosti
šumskog staništa i kako one mogu utjecati na
reakciju na C02. Te osobitosti uključuju:


gusti sklop listopadne šume, što ograničava rast kao
izravnu reakciju na povišeni C02,


punu zauzetost tla korijenskim sustavom, što ograničava
kruženje hranjiva,


veći raspon stabala u usporedbi s primjercima u
pokusima u komorama s otvorenim krovom, što mijenja
funkcionalne odnose u kruženju ugljika,


duže vrijeme promatranja koje omogućava istraživanje
obnavljanja šume i promjene koncentracije
ugljika u tlu.


Slika 4. Detalj objekta FACE
Figure 4 FACE facility detail


Slika 3. Objekt FACE
Figure 3 FACE facility


Za ispitivanje niza međusobno povezanih hipoteza
postavljeno je više zadataka koji se sastoje u:


opisivanju nadzemnog rasta stabala i površine lista
u odnosu na koncentraciju C02 te višegodišnje promjene
ostalih čimbenika,


određivanju veze između dinamike sastojina, fotosinteze,
respiracije i kemije staničnih tkiva,


ustanovljavanje značenja provodljivosti puci, vođenja
graničnog sloja te vođenja krošnje kao čimbenika
koji reguliraju reakciju transpiracije cijele biljke
na povišeni C02,


mjerenju reakcije disanja krošnje i pojedinih promatranih
dijelova,


kvantiftciranju gustoće i protoka tvari kroz «fini»
korijenski sustav,


određivanju trajektorije reakcije na C02 u kcmizmu
listinca te početak dugoročnog mjerenja razgradnje
otpadnih tvari,


kvantiftciranju ključnih komponenata kruženja dušika
te njihov odgovor na povećanu koncentraciju
C02,


prepoznavanju izvora i dinamike organskih tvari u
tlu i njihovog odgovora na povećanu koncentraciju
C02,


procjeni "proračuna" ugljika za nasad unutar jedne
godine kako bi se odredio utjecaj povišenog C02 na
neto produkciju promatranog ekosustava.


Nakon cijele godine prethodnog ispitivanja staništa
i promatranja rasta stabala, postupak obogaćivanja zraka
šumskog staništa s C02 (560 ppm) započeo je u
travnju 1998.


29