DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 29     <-- 29 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 1-2, CXXIV(2000), 27-32


UDK 630* 161


PROJEKT FACE: PROMATRANJE UTJECAJA OBOGAĆIVANJA ATMOSFERE
S CO, U GUSTOM SKLOPU LISTOPADNE ŠUME


FACE PROJECT: MONITORING OF FREE-AIR C02 ENRICHMENT IMPACT IN
CLOSED CANOPY DECIDUITIS FOREST


Julije DOMAC*


SAŽETAK: Moguće buduće globalne promjene mogle bi uključivati promjenu,
odnosno povećanje koncentracije C02 u atmosferi te količinu raspoložive
vlage u tlu. Šumske biljne zajednice redovito predstavljaju najvrednije
dijelove kopnenih ekosustava, pa se u brojnim istraživačkim centrima, u za to
podignutim pokusnim nasadima, provode eksperimenti koji uključuju promatranje
upijanja i vezanja C02 u različitim vrstama drveća, te njihovu reakciju
na različite (većinom povišene) koncentracije C02 u zraku. Ovakvi se eksperimenti
provode širom svijeta, a u središtu su zanimanja fotosinteza, rast i primarna
produkcija biljaka u posebnim uvjetima, bio-geo-kemijsko kruženje
tvari te utjecaj C02 na sve navedene procese. Jedan od, po opsegu aktivnosti i
promatranog područja, zanimljivijih pokusa provodi se u sklopu svjetski poznatog
istraživačkog centra u SAD, Oak Ridge National Laboratory (ORNL).
Objekt FACE (free-air C02 exposure) uključuje četiri 25 metarska prstena,
pomoću kojih se drveće izlaže emisiji C02 te dvije kontrolne parcele. Pokus se
provodi u listopadnoj šumi u sklopu ORNL Istraživačkog parka. Promatrano
stanište je monokultura gumijevca (Liquidambar styraciflua) posađena 1988.
godine. U radu se opisuje ovaj impozantan eksperiment te iznose preliminarni,
dosad još neobjavljivani rezultati.


K lj učne r ij eči : C02, FA CE, nasad gumijevca


1. UVOD Introduction


Na području globalnih promjena postoje činjenice
koje su očite i već široko i potpuno prihvaćene, ali i
tvrdnje koje nisu tako očite i koje tek treba dokazati. U
slučaju atmosferskog C02, poznato je da se njegova
koncentracija u atmosferi stalno povećava od početka
industrijske revolucije. Ipak, koncentracija atmosferskog
C02 manja je nego što bi se to moglo jednostavno
izračunati, uzimajući u obzir industrijalizaciju, korištenje
fosilnih goriva te smanjenje šumskih površina.
Ostatak C02 apsorbira se u oceanima te kopnenim ekosustavima.
Neka pitanja koja još uvijek nisu potpuno
razjašnjena uključuju dio CO, koji se apsorbira u kopnenim
ekosustavima, stupanj vezanja C02 u različitim


* Julije Domac, dipl. ing., Energetski institut "Hrvoje Požar",
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb


sustavima te utjecaj povećane koncentracije C02 na
kopnene ekosustave. Budući da šumske biljne zajednice
redovito predstavljaju najvrednije dijelove kopnenih
ekosustava većina eksperimenata i pokusnih
nasada, uključuje promatranje upijanja i vezanja C02 u
različitim vrstama drveća, te njihovu reakciju na različite
(većinom povišene) koncentracije C02 u zraku.
Ovakvi se pokusi provode širom svijeta, a u središtu su
zanimanja fotosinteza, rast i primarna produkcija biljaka
u posebnim uvjetima, biogeokemijsko kruženje tvari
te utjecaj CO, na sve navedene procese [ 1 ].


Jedan od, po opsegu aktivnosti i promatranog područja,
zanimljivijih pokusa provodi se u sklopu svjetski
poznatog istraživačkog centra u SAD, Oak Ridge
National Laboratory (ORNL). ORNL je složeni pro-


27