DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


PROMJENE


U prosincu prošle godine, kada je naš časopis već bio tiskan, primili smo
tužnu vijest o smrti hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Predsjednik
nas je zauvijek napustio 10. prosinca 1999. godine poslije duge i teške bolesti.
Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman osobito je zaslužan za
ostvarenje slobode i neovisnosti Republike Hrvatske te za njeno oslobođenje
od srpske okupacije kroz Bljesak i Oluju i konačno kroz mirno oslobođenje
Baranje i Hrvatskoga Podunavlja. Poslije smrti dr. Franje Tuđmana u Hrvatskoj
se zbivaju značajne promjene. Na parlamentarnim izborima pobjeđuje
oporbena koalicija, a za predsjednika Republike Hrvatske izabran je Stipe
M e s i ć, poznati hrvatski političar.


Pokojni predsjednik nije bio osobito zainteresiran za šume i šumarstvo, pa
tako primjerice u svome govoru koji je održao na kraju 1998. godine posvećenom
zaštiti prirode i okoliša, nije spomenuo šume, no tu smo omašku pri-
pisali njegovim savjetnicima. Povodom naših jubileja prihvatio se njihova
pokroviteljstva, na čemu smo mu osobito zahvalni.


Šumarska struka bila je u posljednje vrijeme vrlo nezadovoljna stavom
Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, izdvajanjem šuma u različite
kategorije zaštite prirode, stavljajući tako šumske površine pod neprofesionalnu
zaštitu na brzinu sklepanih uprava i bez osiguranih sredstava za njihovo
funkcioniranje.


Osobito nas zanima kakav će stav zauzeti naša nova vlast prema hrvatskim
šumama i njihovu značenju za Hrvatsku i Europu. Hoće li se znati iskoristit
prednost šume, toga Božjeg dara oplemenjenog dvjestogišnjim marom šumarske
struke? Obnovljivo prirodno bogatstvo hrvatskih šuma zauzima preko
40% kopnene površine naše zemlje. U svojoj sveukupnosti, gotovo sve one
pripadaju prema najstrožim europskim kriterijima u kategoriju parka prirode,
i to zahvaljujući prirodnosti, biološkoj raznolikosti, ekološkoj vrijednosti i recentnim
postupcima šumarske struke, koja ne samo da ih je očuvala nego i
unapređuje njihovu prirodnost.


Šuma bi u Hrvatskoj u najskorije vrijeme mogla predstavljati jednu od najvećih
gospodarskih i ekološko-turističkih vrijednosti te visoku kategoriju
opće zaštite prirode, prepustimo li šumarskoj struci da stručno djeluje u čitavome
šumovitom prostoru.


Prema današnjem stanju kadrova i njihove izučenosti u Hrvatskoj, šumarstvo
je jedino sposobno prihvatiti zaštitu prirode i okoliša šumovitoga
krajobraza, pa se nadamo kako će u novim uvjetima doći do izražaja jedno
ekonomično, a istovremeno i zaštitarsko stajalište u odnosu na hrvatski prostor.
U našim nastojanjima očekujemo da nas kao struku podrže Hrvatski
državni sabor, Vlada i predsjednik Republike.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:


U snježnoj tišini - The quiet of a winter scene


(Foto: T. Starčević)


Naklada 1730 primjeraka