DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 13     <-- 13 -->        PDF

I. Martinić: KOLIKO SMO BLIZU EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOJ UPORABI MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU´.´


Šumarski list br. I 2, CXXIV (2000)3-13


ljinama privlačenih sortimenata. Manja i slabija sredstva
privlačenja uzrokuju manje oštećivanje sastojine.


Dosadašnja istraživanja obujma oštećivanja i ekoloških
učinaka pri uporabi šumske mehanizacije obuhvatila
su sječu, izradu i privlačenje drva te gradnju
šumskih cesta i traktorskih vlaka primjenom više radnih
tehnologija i metoda i u različitim terenskim uvjetima.
Uz mnoge pojedinačne rezultate u tim se istraživanjima
ističe:


mehaniziranje je radova pri šumskim radovima neizbježno
i nije suprotstavljeno načelima održivoga
razvoja šumskih resursa,


strojevi sami po sebi ne oštećuju tlo; štete nastupaju
u određenoj tehnologiji i uvjetima rada,


ukoliko se štete ne mogu izbjeći, treba ih raznovrsnim
mjerama svesti u prihvatljive okvire


vrlo se učinkovitom mjerom pokazalo kartiranje
šumskih sastojina s obzirom na pogodnost staništa
za primjenu pojedinog tipa mehanizacije,


u nedostatku normiranih pokazatelja oštećivanja i
transparentnih mjerila ekoloških učinaka, uspoređivanje
je znanstvenih informacija otežano,
Najvažnije mjere za sprječavanje i smanjenje obujma
oštećivanja uzrokovanih strojevima odnose se na:


unapređivanje konstrukcije strojeva,


pravilan odabir strojeva u pogledu vrste, dimenzija,
mase i snage, te način korištenja pri radu,


poboljšanje radnih tehnologija i metoda rada,


Ab eels, P. F. J., 1989: Forest machine design and soil
damage reduction. Proceedings of the ECE/-
FAO/1LO/1UFRO seminar on the Impact of mechanization
of forest operations to the soil, 195-
224, Louvain-la-Neuve 1989.


Froehlich, H. A., 1989: Soil damage, tree growth,
and mechanization of forest operations. Proceedings
of the ECE/FAO/ILO/IUFRO seminar on
the Impact of mechanization of forest operations
to the soil, 77-86, Louvain-la-Neuve 1989.


Gameda, S., Raghavan, G. S. V., McKeys, E.,
1987: Stress-density relationships under various
compactive loads. Proceedings of 9th ISTVS International
conference, Vol. 1, 119-126, Barcelona
1987.


Hildebrand, E. E., 1989: The influence of soil compaction
on soil functions in forest sites. Proceedings
of the ECE/FAO/ILO/IUFRO seminar on
the Impact of mechanization of forest operations
to the soil, 149-164, Louvain-la-Neuve 1989.


planska gradnja infrastrukture za privlačenje drva,


ograničenje mehaniziranih operacija na određene
smjerove


izbjegavanje kretanja strojeva unutar sastojine, posebno
na nenosivim tlima,


odlaganje radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih
uvjeta


podizanje kakvoće rada s postojećim strojevima i
opremom,


dodatna izobrazba i obuka na svim razinama,


uključivanje strategije smanjivanja oštećivanja u ciljeve
upravljanja poduzećem.


Šumarski stručnjaci upućuju se na trajno obnavljanje
tla nakon nastanka šteta te jasnim zahtjevima tehno-
loga olakšati gradnju odgovarajuće mehanizacije.


Istraživačke se institute upućuje da veću pozornost
istraživanju: (1) mjera popravljanja oštećenoga tla, (2)
kriterijima izbora okolišu ´neškodljivih´ strojeva i tehnike,
razvoju tehnologije privlačenja drva prihvatljive
sa stanovišta okoliša.


Državna se potpora očekuje kroz poticanje: ( I ) me-
dudisciplinarnog pristupa istraživanjima i rješavanju
problema, (2) obrazovanja i obuke usmjerene smanjenju
oštećenja tla na svim razinama, (3) veće odgovornosti
za vrijednosti okoliša, (4) razvoja zemljopisnog
informacijskog sustava (GIS - Geographic Information
System) kao pomoć planiranju u upravljanju šumom,
uključujući i šumske radove.


Höfle, H. FL, 1994: Restoration of disturbed soil. Interactive
seminar and workshop "Soil, tree, machines
interaction", 1-21, Feldafing 1994.


Horvat, D., 1994: Penetrometar- mjerilo za procjenu
sabijenosti šumskoga tla. Meh. šumar. 19(1994)
3, 161-171.


Horvat, D., 1995: Prirodni oporavak šumskoga tla 10
godina nakon izvoženja drva forvarderom. Meh.
šumar. 20 (1995) 3, 129-135.


Hunter, A. G., 1991: Soil-vehicle interaction ICI.
Journal of Terramechanics, 28, (1991) 4, 297-
308.


Južnić, B., 1984: Poškodbe pri sečnji in spravilu lesa
v bukovih drogovnjakih. Biotehniška fakulteta,
VFOZD Gozdarstvo, str. 75, Ljubljana 1984.


Kairiukstis, L., Sakunas, Z., 1989: Impact on
soil of machinery used for cutting and reforestation.
Proceedings of the ECE/FAO/ILO/IUFRO
seminar on the Impact of mechanization of forest


LITERATURA Literature


II