DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Hrvatsko Šumarsko društvo


Ogranak Zagreb
Zagreb, Trg Mažuranića 11


PROGRAM PREDAVANJA


HŠD - ogranak Zagreb, u okviru svog programa rada
u prvom dijelu godine dogovorilo je sljedeća predavanja:


1. Prof. dr. sc. Mladen Figurić: Mogući scenarij razvoja u preradbi drva i
proizvodnji namještaja


2. Prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan i doc. dr. sc. Dubravko Horvat: Mogućnost primjene
novih tehnologija u iskorištavanju šuma


3. Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Bolesti i štetnici u rasadnicima


4. Doc. dr. se. Davorin Kajba: Mogućnosti kloniranja šumskoga drveća i
njegova primjena u operativnom šumarstvu


5. Doc. dr. se. Boris Hrašovec: Inhibitori sinteze hitina "novi"
alat suvremene zaštite šuma


6. Mr. sc. Mario Božić: Modeli korišterrj^ruređivanju jelovih šuma Gorskoga kotara


7. Mr. sc. Željko Zečić: Optimiziranje skupnoga rada pri eksploataciji
brdskih prorednih sastojina


8. Doc. dr. se. Vladimir Kušan: Satelitska karta UŠ Zagreb


9. Doc. dr. se. Jozo Franjić: Varijabilnost hrastova


10. Mr. se. Josip Margaletić: Štetnost miševa i voluharica u šumskim ekosustavima


(24. veljače 2000. g.) ^


(9. ožujka 2000. g.
(16. ožujka 2000. g.


(23. ožujka 2000. g.


(4. travnja 2000. g.
(27. travnja 2000. g.


(11. svibnja 2000. g.


(25. svibnja 2000. g.


(8. lipnja 2000. g.


(29. lipnja 2000. g.


U slučaju da predavači zbog novih obveza, koje
unaprijed nije moguće predvidjeti budu spriječeni, doći
će do promjena termina. Ukoliko do toga dođe, o tome
će sljedit obavijest. Pored navedenih predavanja planirana
su u slobodnim terminima i druga predavanja koja
će biti organizirana prvenstveno na prijedlog članstva.
Za organiziranje zajedničkih izlazaka na terenske


Podpredsjednik ogranka:
Milan Glavaš


-h


šumske objekte i eventualne posjete radnim organizacijama
očekujemo prijedloge članstva.


Usput dajemo na znanje daje u planu serija predavanja
i u jesenskom razdoblju. Molimo sve cijenjene članove
da se aktivno uključe u sve aktivnosti, rad i život
HŠD - ogranak Zagreb.


U Zagrebu 4. veljače 2000. g.


Predsjednik ogranka:
Herbert Krauthacker


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 2000. GODINI :


-za zaposlene članove 120 kn


- za studente, đake i umirovljenike 30 kn


- za poduzeća 500 kn + PDV


ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $


DEVIZNI ŽIRO RAČUN br 70313-280-3206475


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb


ZAGREBAČKA BANKA Zagreb


(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX) Uredništvo


1 19
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 122     <-- 122 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof. dr. se. ZVONIMIR POTOČIĆ (1912 - 1999)


Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić,
redoviti profesor Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, šumarski
stručnjak i leksikograf roden je 29. siječnja
1912. godine u mjestu Fuka kraj
Vrbovca. Osnovnu školu završio je u
Farkaševcu 1923., a državnu klasičnu
gimnaziju u Zagrebu 1931. godine.


Poslije mature upisuje se na Šumarski
odsjek Poljoprivredno šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
na kojem diplomira 1935. godine.


Godine 1937. zapošljava se u Bosni
i Hercegovini u šumarskoj operativi i
upravi, u Tuzli, Busovači, Mostaru i
Travniku, zatim u Hrvatskoj, na Državnom
dobru Bclje, Starim Mikanovci-
ma, a potom u Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva, u Planskoj komisiji i
Upravi za unapređenje proizvodnje
NRH. Razdoblje njegova rada u šumarskoj
praksi i upravi te republičkim
institucijama traje od 1937. do 1951.
godine.


Izrazita sklonost prema ekonomici
odredila je daljnji životni put prof. Potočića.
Godine 1951. izabran je za asistenta
na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
kod poznatog prof. Marinovića,
a svoju uspješnu sveučilišnu i znanstvenu
karijeru nastavlja na Šumarskom
odsjeku Poljoprivredno-šumars-
kog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1958. godine.


Doktorirao je na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu 1956. godine obranivši
doktorsku disertaciju pod naslovom:
"Proizvodnja i potrebe drveta kao elementi
šumsko-privredne politike", a
habilitirao 1957. obranivši rad "Zakon
vrijednosti u šumarstvu".


Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
izabran je za docenta, zatim za izvanrednog
pa redovitog sveučilišnog
profesora iz predmeta: ekonomika šumarstva,
ekonomika drvne industrije i
trgovina drvom.


Nastavnička karijera prof. Potočića
započela je na Šumarskom fakultetu
znatno ranije. Kao poznati i priznati
znalac iz područja šumarske ekonomike
izabran je od Šumarskog odjela Po-
ljoprivredno-šumarskog fakulteta u
Zagrebu za honorarnog nastavnika iz
predmeta: planiranje šumarstva, upotreba
drva i politička ekonomija.


Ekonomiku šumarstva predaje na
Ekonomskom fakultetu i Visokoj privrednoj
školi u Zagrebu. Kao pozvani
profesor predaje ekonomiku šumarstva
na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
od 1963. do 1977. godine.


Prof. Potočić posebice se istakao
kao leksikograf. Glavni je urednik I. i
II. izdanja ŠUMARSKE ENCIKLOPEDIJE
Leksikografskog zavoda što
predstavlja njegov golem doprinos šumarskoj
i drvarskoj struci. Prvo izdanje
enciklopedije preuzeo je poslije
smrti akademika Ugrenovića, a drugo,
znatno modernizirano izdanje uredio je
sam. To vrlo vrijedno djelo i danas služi
kao bogat izvor podataka o šumarskoj
i drvarskoj struci u Hrvatskoj. Kako
je po prirodi bio vrlo skroman, za to
veliko djelo nikada nije primio odgovarajuće
priznanje. Uredničkim radom
na ŠUMARSKOJ ENCIKLOPEDIJI
stvorio je odličan temelj za daljnja slična
izdanja u šumarstvu i preradi drva.


Svoje bogato znanje nesebično je
prenosio na svoje studente, ali i i na sve
one koji su bili zainteresirani za područje
njegove specijalnosti.


Osobitu aktivnost pokazao je sudjelujući
u radu strukovne udruge Hrvatsko
šumarsko društvo. Tajnik je Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske i njegov
predsjednik od 1964. do 1966. godine,


a glavni urednik "Šumarskog lista" od
1964. do 1969. godine. Organizirao je
više stručnih i znanstvenih skupova u
bivšoj državi, primjerice Savjetovanje
o kršu, što se po problematici najviše
odnosilo na Hrvatsku. Bio je predsjednik
Zajednice šumarskih fakulteta
SFRJ od 1968. do 1971. godine. Suradnik
"Šumarskog lista" je više od 40
godina. Predstojnik je Katedre za ekonomiku
šumarstva i drvne industrije
Šumarskog fakulteta.


Prodekan je Šumarskog odjela Šumarskog
fakulteta u Zagrebu 1970. i
1971. godine. Godine 1997. izabran je
za počasnog člana Akademije šumarskih
znanosti.


Za svoj samoprijegorni rad rijetko
je dobivao priznanja. Godine 1976.
primio je povelju i zlatnu medalju Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske, a godine
1985. Znanstvcno-nastavno vijeće Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
dodjeljuje mu počasnu diplomu za
doprinos razvoju fakulteta.


U znanstvenoj aktivnosti osobito se
bavio primjenom temeljnih političko-
ekonomskih teorija na šumarstvo, kao
specifičnu privrednu granu. Istraživao
je i formulirao zakon vrijednosti i druge
političko-ekonomske kategorije u
šumskoj proizvodnji. Opetovano je naglašavao
biološku osobitost šume u kojoj
je nemoguće primijeniti sve ono što
se može u drugim gospodarskim granama.


Objavio je brojne znanstvene i stručne
radove, a poznata je njegova težnja
transfera znanosti u praksu. Prof. dr.
Zvonimir Potočić bio je vrstan pedagog,
uvijek spreman svoje znanje i iskustvo
prenijeti mladima, a isto tako i
pomoći prijateljima i kolegama.


U ime Hrvatskoga šumarskog društva,
Šumarskoga fakulteta u Zagrebu,
Akademije šumarskih znanosti i Uredništva
"Šumarskog lista", izražavam
sućut obitelji pokojnog prof Potočića.


Neka mu je vječna slava i hvala,
lahka mu bila hrvatska gruda koju je
neizmjerno volio.


Branimir Prpić


120