DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Hrvatsko Šumarsko društvo


Ogranak Zagreb
Zagreb, Trg Mažuranića 11


PROGRAM PREDAVANJA


HŠD - ogranak Zagreb, u okviru svog programa rada
u prvom dijelu godine dogovorilo je sljedeća predavanja:


1. Prof. dr. sc. Mladen Figurić: Mogući scenarij razvoja u preradbi drva i
proizvodnji namještaja


2. Prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan i doc. dr. sc. Dubravko Horvat: Mogućnost primjene
novih tehnologija u iskorištavanju šuma


3. Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Bolesti i štetnici u rasadnicima


4. Doc. dr. se. Davorin Kajba: Mogućnosti kloniranja šumskoga drveća i
njegova primjena u operativnom šumarstvu


5. Doc. dr. se. Boris Hrašovec: Inhibitori sinteze hitina "novi"
alat suvremene zaštite šuma


6. Mr. sc. Mario Božić: Modeli korišterrj^ruređivanju jelovih šuma Gorskoga kotara


7. Mr. sc. Željko Zečić: Optimiziranje skupnoga rada pri eksploataciji
brdskih prorednih sastojina


8. Doc. dr. se. Vladimir Kušan: Satelitska karta UŠ Zagreb


9. Doc. dr. se. Jozo Franjić: Varijabilnost hrastova


10. Mr. se. Josip Margaletić: Štetnost miševa i voluharica u šumskim ekosustavima


(24. veljače 2000. g.) ^


(9. ožujka 2000. g.
(16. ožujka 2000. g.


(23. ožujka 2000. g.


(4. travnja 2000. g.
(27. travnja 2000. g.


(11. svibnja 2000. g.


(25. svibnja 2000. g.


(8. lipnja 2000. g.


(29. lipnja 2000. g.


U slučaju da predavači zbog novih obveza, koje
unaprijed nije moguće predvidjeti budu spriječeni, doći
će do promjena termina. Ukoliko do toga dođe, o tome
će sljedit obavijest. Pored navedenih predavanja planirana
su u slobodnim terminima i druga predavanja koja
će biti organizirana prvenstveno na prijedlog članstva.
Za organiziranje zajedničkih izlazaka na terenske


Podpredsjednik ogranka:
Milan Glavaš


-h


šumske objekte i eventualne posjete radnim organizacijama
očekujemo prijedloge članstva.


Usput dajemo na znanje daje u planu serija predavanja
i u jesenskom razdoblju. Molimo sve cijenjene članove
da se aktivno uključe u sve aktivnosti, rad i život
HŠD - ogranak Zagreb.


U Zagrebu 4. veljače 2000. g.


Predsjednik ogranka:
Herbert Krauthacker


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 2000. GODINI :


-za zaposlene članove 120 kn


- za studente, đake i umirovljenike 30 kn


- za poduzeća 500 kn + PDV


ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $


DEVIZNI ŽIRO RAČUN br 70313-280-3206475


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb


ZAGREBAČKA BANKA Zagreb


(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX) Uredništvo


1 19