DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Ad 5. Financijski plan za 2000. godinu
Sadržaj


Planirano, Kn


A Prihodi


1. Prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog lista, separata i oglasa


2. Prihodi od dotacija


3. Prihodi od zakupnina


4. Ostali prihodi


5. Prihodi od članarina i naknada
Ukupno prihodi


B Troškovi


I Materijalni troškovi


1. Potrošen materijal za redovitu djelatnost


2. Potrošena energija


450.000,00


70.000,00


1.350.000,00


50.000,00


635.500,00


2.555.500,00


II Troškovi usluga


3. Prijevozne usluge


4. Usluge održavanja


5. Intelektualne i osobne usluge


6. Komunalne usluge


7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)


III Troškovi za zaposlene


8. Plače, naknade, porezi, prirezi i doprinosi


9. Ostali izdaci za zaposlene


IV Troškovi poslovanja - nematerijalni


10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi


11. Dnevnice i troškovi vanjskim suradnicima


12. Troškovi reprezentacije


13. Premije osiguranja


14. Bankovne usluge i troškovi ZAP-a


V Ostali troškovi poslovanja


15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanje i stručne ekskurzije


16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila


17. Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno troškovi


Napomena: u zagradama su planirani iznosi za HŠD bez ogranaka
Nacrt financijskog plana za 2000. godinu s i bez ogranaka prihvaćen je jednoglasno.


90.000,00
20.000,00


70.000,00


400.000,00


90.000,00


50.000,00


562.000,00


490.500,00
15.000,00


45.000,00
20.000,00
210.000,00
25.000,00
42.000,00


213.500,00


57.000,00


155.000,00


2.555.000,00


(


(450.000,00)
(70.000,00)


1.350.000,00)
(50.000,00)


(1.920.000,00)


(70.000,00)
(20.000,00)


(7.000,00)


(400.000,00)


(80.000,00)


(50.000,00)


(560.000,00)


(490.500,00)
(15.000,00)


(43.500,00)
(10.000,00)
(60.000,00)
(25.000,00)
(7.000,00)


(50.000,00)


(7.000,00)


(25.000,00)


(1.920.000,00)


Ad 6. Tiskanje Šumarski list 9-10/99., a u pripremi
je br. 11-12 i on će izaći iz tiska pred Božić, tako će
glede toga HŠD ispuniti svoju obvezu za 1999. godinu.
U. O. zaključuje da se pretplata za Šumarski list ne mijenja
niti u 2000. godini.


HŠD je u zajednici s njemačkim EURONATUR tiskao
Zbornik radova s međunarodne konferencije "Održivo
gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita
prirode i okoliša" održane 27-28. 5. 1998. godine. O
odustajanju od tiska Hrvatskog energetskog društva,


koje je bilo suorganizator savjetovanja, radi šumarskog
stava glede zaključaka (koji su sa šumarskog gledišta
bili neprihvatljivi jer nisu sadržavali šumarsko gledište),
već smo pisali. Ipak, i bez ovog suorganizatora osigurali
smo uz veliku pomoć EURONATURA financijska
sredstva za tiskanje.


Predviđamo pretisak monografije Šuma u Hrvatskoj,
fotomonografije Silvae nostrae Croatiae i nastavak
izrade Šumarskog priručnika.


Ad 7. Pod ovom točkom nije bilo rasprave.


Zapisnik sastavio


Tajnik HŠD-a:


Hranislav Jakovac, dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a:
Prof. dr. sc. Slavko Matić, v. r.


118