DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 12     <-- 12 -->        PDF

I. Martinić: KOLIKO SMO BLIZU EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOJ UPORABI MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU? Šumarski list br. 1 2, CXXIV (2000),3-13


Slika 5. Mnoge značajke suvremene mehanizacije usmjerene su
na smanjenje negativnih utjecaja


Figure 5. Many characteristics of contemporary machinery are designed
in such a fashion that decreases commonly harmful
impacts


dodatno se mora poboljšati rad s postojećom i dosad
razvijenom opremom,


ulaganje u obrazovanje i obuka svih sudionika u šumarskoj
proizvodnji: planera, voditelja radova, rukovatelja
strojeva dalekosežno je najučinkovitija
mjera za smanjenje oštećivanja,


manji kotači bili bi preporučljiviji za šumarske ski-
dere da ne postoji problem prepreka. Vozila s
takvim kotačima moraju obilaziti prepreke poput
stijena, panjeva i si., a ne prelaziti ih,


usporedbom različitih pogonskih sustava prednost
se daje izravnoj mehaničkoj transmisiji za pogon
vozila i hidrostatičnom pogonu agregata.


Nadalje se u uputama ECE/FAO/ILO/ grupe pre-
poruča istraživačkim institutima i istraživačima da
veću pozornost posvete razmjeni znanja i usmjeravanju
spoznaja i rezultata posebno prema šumarskoj praksi.
Povezano s tim istraživačke teme obuhvatile bi:


mjere popravljanja oštećenoga tla,


metode izbora odgovarajućih strojeva i tehnike, s
kojim će se njihov negativni utjecaj na šumsko tlo
držati na minimumu,


unapređenje uputa i kriterija za razvoj novih strojeva
s manje štetnim djelovanjem na okoliš,


Šuma je kao složeni ekološki sustav izložena ozbiljnoj
dugotrajnoj degradaciji zbog uporabe strojeva i
opreme kojima se u redovitom gospodarenju šumama
mehaniziraju raznovrsni radovi. Najkritičnijim se drže
ona oštećenja mehanizacije, koja najviše utječu na razvoj
i trajnost ekoloških funkcija šuma.


razvoj tehnologije privlačenja drva prihvatljivih sa


stanovišta okoliša.


Kao izraz potrebe za sustavnim prikupljanjem i razmjenom
informacija i iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj
razini, značajnom među znanstvenicima,
proizvođačima opreme i praktičarima, ista je grupa
uzela u zadaću osnivanje interdisciplinarnoga tima specijalista
sa zadatkom da: (1) izradi pregled literature o
štetama od strojeva na šumsko tlo, te prikupi pojedinačne
rezultate, (2) utvrdi metode popravljanja tla poslije
oštećenja radom strojeva, trajno prikuplja različite informacije
o opremi i metodama za određenje sabijanja
tla i dinamičkih opterećenja strojeva na tlo.


Od nadležnih državnih institucija očekuje se potpora
u ostvarenju sljedećih mjera:


razvoj visoko kvalitetne opreme s manjim negativnim
utjecajem na šumske ekosustave, posebno na tlo,


poticanje istraživanja te uvođenja u praksu strojeva
i tehnologija podobnih kako s ekološkog i biološkog,
tako i ekonomskog i tehničkog gledišta,


međudisciplinarni pristup istraživanjima i rješavanju
problema,


obrazovanje i obuka na svim razinama usmjerene
smanjenju oštećenja tla,


ekonomski i socijalno prihvatljiv način stvaranja
veće odgovornosti za vrijednosti okoliša,


razvoj zemljopisno-informacijskog sustava (GIS -
Geographic Information System) kao pomoć planiranju
u upravljanju šumom, uključujući i šumske radove.


Bitna se uloga u istraživanjima i međunarodnoj razmjeni
rezultata pri rješavanju problema oštećenja tla
strojevima određuje IUFRO-u, međunarodnom savezu
šumarskih istraživačkih organizacija.


Da bi se prijedlozi mjera ostvarili, neophodna su
međustrukovna istraživanja te povezivanja bioloških i
tehničkih znanosti, dugoročno planiranje s predviđanjem
prilagodbe promjenama tehnike i tehnologije,
kao i biološkim spoznajama, stečena iskustva ugrađivati
u buduću praksu, stalnim nadzorom dopunjavati
postojeće stanje novim spoznajama, razvijati svijest o
opravdanosti poduzetih mjera pri provedbi strategije.


Obujam oštećenja u uskoj je vezi s izborom strojeva
i opreme, stupnjem organizacije rada, pogodnošću radnih
metoda, kakvoćom radne tehnike izvoditelja šumskih
radova te naglašeno terenskim uvjetima. Kod privlačenja
drva obujam oštećivanja raste s većom snagom
strojeva, većom mehaniziranošću rada i većim du-


5. ZAKLJUČCI - Conclusion


10