DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Program rada za 2000. godinu


1. Organizirati dva savjetovanja, od toga jedno u
okviru 104. redovite skupštine HŠD-a, a na teme
trenutno aktualnih problema hrvatskoga šumarstva.


Predlažemo sljedeće teme:


- Općekorisne funkcije šuma i njihovo vrednovanje -
povezano sa započetom raspravom glede zapošljavanja
šumarskih djelatnika i razvoja poduzetništva
u šumarstvu


Preustroj "Hrvatskih šuma" iz javnog poduzeća u
trgovačko društvo


- Zakon o šumama
Gospodarenje šumama na kršu


- Primarna prerada drva - dio šumarstva?


- 110. god. Josipa Balena i 135. god šumarije Krasno.


2. Organizirati obilježavanje 20. lipnja Dana hrvatskoga
šumarstva na razini središnjice ali i ogranaka
s ciljem daljnjeg upoznavanja javnosti s radom i temeljnim
načelima šumarske struke (putem predavanja,
izložbi, savjetovanja, stručnih ekskurzija i
si.). Osigurati medijsku pozornost.


3. Organizirati natjecanje šumarskih radnika u okviru
obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva i osigurati
hrvatskoj ekipi sudjelovanje na svjetskom natjecanju,
Oslo, rujan 2000. god.


4. Poduprjeti i financijski osigurati sudjelovanje članova
HŠD-a na 32. Europskom šumarsko-nordijs-
kom-skijaškom natjecanju, Njemačka, Tondtnau
od 21. do 26. veljače 2000. god.


5. Nastaviti postojeću suradnju s inozemnim šumarskim
društvima i uspostavljati nove kontakte.


6.1 dalje raditi na boljoj promidžbi šumarstva - stvarati
nove i održavati (njegovati) već uspostavljene
kontakte s javnim medijima.


7. Aktivno sudjelovati u pripremi i održavanju tematske
skupštine Hrvatskoga inženjerskog saveza
"Značenje i uloga inženjerske struke za hrvatsko
gospodarsko i priznanje inženjerstva vodećim čimbenikom
proizvodnje i razvitka".


8. Sudjelovati na skupovima u organizaciji i drugih
udruga, posebno tzv. graničnih područja, gdje se
treba izboriti za poštivanje stručnog stava šumarske
struke, kao i na skupovima gdje se raspravlja o
važnim gospodarskim temama, donose zaključci i
određuju nositelji i izvršitelji programa i zadataka,
mimoilazeći šumarsku struku i u onim slučajevima


kada je očito da bi šumari trebali biti nositelji ili barem
konzultanti odnosnog programa ili zadataka.


9. Izboriti se za poštivanje i traženje mišljenja Hrvatskoga
šumarskog društva glede donošenja novih
zakona i propisa, pa i kadrovske politike u državnoj
upravi i inspekcijskim službama kako u šumarskoj
struci tako i ostalim poslovima gdje rade ili bi trebali
raditi inženjeri šumarstva i preradbe drva.
Ovdje ne mislimo samo na radna mjesta koja određuje
trenutna politika (ministar, doministar, glavni
inspektor i si.) nego na stručno prateća, koja podrazumijevaju
visoko stručni rad, dovoljno iskustvo
te stručni i moralni ugled (npr. službe u ministarstvima
i državnoj upravi, inspekciji i si.).


10. Nastaviti s redovitim tiskanjem Šumarskoga lista,
zatim na pretisku monografije Šume u Hrvatskoj i
fotomonografije Silvae nostrae Croatiae, na izradi
Šumarskoga priručnika, publikacija sa savjetovanja
i si.


11. Nastaviti uređenje Hrvatskoga šumarskog doma -
uz redovito održavanje zgrade: nastaviti raditi na
hidroizolaciji podrumskog prostora, posebice istočne
strane tzv. "Šumarskog kluba", gdje se nakon
puknuća vanjske, gradske vodovodne mreže pokazalo
da nije dovoljna samo zaštita od kapilarne vlage
(do sada izvršenim injektiranjem zidova), nego i
od ovako uzrokovanih i sličnih prodora vode. Dovršiti
uređenje dvorana "Šumarskog kluba" u podrumu
(podovi - keramičke pločice, obloga stepenica,
bojanje zidova, izrada spuštenog plafona u
maloj dvorani, izrada vrata i dr.), pristupiti opremanju
dvorana (stolovi, stolci i ostali uređaji i
aparati...), planirati promjenu prozora i vrata na zapadnoj
strani dvorišnog podrumskog prostora. Sve
ovo izvoditi prema redoslijedu radova i naravno financijskim
mogućnostima.


117