DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 117     <-- 117 -->        PDF

ZAPISNIK 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a ODRŽANE U ZAGREBU


25. studenoga 1999. godine


Nazočni: Mr. sc. Vladimir Bogati, Damir Delač,
dipl. ing., Ivan Đukić, dipl. ing., Ivica Fliszar, dipl. ing.,
Ilija Gregorović, dipl. ing., Zvonko Kranjc, dipl. ing.,
Herbert Krauthacker, dipl. ing., dr. se. Vice Ivančević,
prof. dr. sc. Slavko Matić, Damir Matošević, dipl. ing.,
Dujo Pavelić, dipl. ing., mr. se. Ivan Pentek, Milan
Presečan, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir Prpić, Zvonko
Rožić, dipl. ing., Tomislav Starčević, dipl. ing., Mario
Stipetić, dipl. ing., dr. se. Vlado Topić, Slavko Šar-
čević, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing. i Vlatka
Antonie.


Otsutni - ispričani: Branko Belčić, dipl. ing., prof,
sc. Mladen Figurić, dr. se. Joso Gračan, mr. se. Željko
Marman, Luka Radošević, dipl. ing., Berislav Vinaj,
dipl. ing. i prof. dr. sc. Joso Vukelić.


Nakon stoje predsjednik HŠD-a S. Matić pozdravio
sve nazočne, usvojen je ovaj


Dnevni red:


1. Prihvaćanje Zapisnika 4. sjednice U.O. i Zapisnika
103. redovite godišnje skupštine HŠD-a


2. Obavijesti


3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju do 30.
rujna 1999. godine te pripreme za sastavljanje izvješća
o poslovanju HŠD-a u 1999. godini


4. Prijedlog programa rada za 2000. godinu


5. Nacrt financijskog plana za 2000. godinu


6. Šumarski list i ostale publikacije


7. Razno


Ad 1. Zapisnik 4. sjednice U.O. HŠD-a (tiskan u
Š. L. 3-3/99) te zapisnik (izvješće) sa 103. redovite godišnje
skupštine HŠD-a (tiskano u Š. L. 7-8/99), jednoglasno
su prihvaćeni.


Ad2. a) U srpnju 1999. godine potpisan je ugovor o
osnovama suradnje između Mađarskoga i Hrvatskog
šumarskog društva (detaljnije u Š. L. 7-8/99). Na temelju
toga sporazuma za 28. i 29. rujna 1999. godine bio je
dogovoren posjet Mađarskoj. Planirano je da oko trideset
članova HŠD-a (svi članovi U. O. plus još nekoliko
ljudi) posjete Mađarsku, gdje će u okviru ponuđenog
programa, predsjednici ogranaka moći dogovoriti i razmjenu
posjeta na regionalnoj razini prema području
stručnog interesa. Nažalost, domaćin je naknadno,
zbog nemogućnosti osiguranja smještaja u dogovorenom
terminu, predložio posjet manje grupe, što s naše
strane nije prihvaćeno.


Naime, manja grupa je već bila u posjetu, pa je bilo
svrsishodnije odgoditi taj posjet.


b) U četvrtak 4. studenoga 1999. održana je Skupština
Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS). Skupštini
je predsjedao prof. dr. sc. Jure Radić, predsjednik HIS-a
uz nazočnost još 32 delegata. Iz HŠD-a nazočni delegati
HŠD-a bili su predsjednik S. Matić i tajnik H. Jakovac,
dok je treći delegat J. Dundović bio poslovno
spriječen. Prema statutu HIS-a na svakih 1000 članova
delegira se jedan član, tako da HŠD predstavljaju 3
člana, pa je skupština HIS-a ustrojena s ukupno 39
članova s mandatom od 4 godine. Nakon izvješća predsjednika
i tajnika HIS-a o radu i poslovanju u proteklom
razdoblju, slijedi rasprava u kojoj ističemo:


*Kritiku HIS-u zbog pristranosti, nedosljednosti u
provođenju dogovora i forsiranju nekih struka (arhitekti,
građevinari, geodeti...) u svezi s donošenjem Zakona
o inženjerskim komorama. Naime, pri HIS-u je bio
oformljen Odbor za pripremu zakona o inženjerskim
komorama, ali ne samo navedenih struka, nego svih, posebno
onih koje gospodare i odgovorne su za stanje određenog
prostora. Tako se nije smjelo dogoditi da primjerice
šumarska struka koja gospodari sa 43,5% površine
Hrvatske, bude izostavljena iz tog Zakona. Očekujemo,
kako smo već prije najavili, da će zadužena
grupa u Ministarstvu gospodarstva taj zakon doraditi.


*Zaključak, da se do kraja veljače 2000. godine pripremi
tematska skupština o statusu inženjerske struke,
jer kako je rečeno, ekonomija ili medicina ne mogu biti
nositelji razvoja zemlje, to su svugdje u svijetu inženjerske
struke - one osiguravaju zaposlenost i proizvodnju.


*Ministarstva (misli se na ona koja zapošljavaju inženjerski
kadar), a to se posebno odnosi na Državnu u-
pravu za zaštitu prirode i okoliša, zapošljavaju nedovoljno
stručne ljude neodgovarajućih struka. Ova rasprava
tako potkrepljuje i šumarsko mišljenje, pa padaju
u vodu izjave ravnatelja, kako mu nije jasno zašto samo
šumari imaju nešto protiv "njegove" Državne uprave.


U nastavku Skupštine g. Jure Radić je sa 26 glasova
za, 4 glasa za druga dva kandidata i uz 3 nevažeća listića,
ponovno izabran za predsjednika HIS-a. Do najavljene
tematske skupštine HIS-a jednoglasno je produžen
mandat dosadašnjem U.O.


Članarina HIS-a određena je u iznosu od 1000 kn po
predstavniku (što znači po broju članova članice HIS-a)
u Skupštini HIS-a, pa tako za HŠD članarina iznosi
3000 kn godišnje.


Jednoglasno je donesena i odluka o učlanjenju
HIS-a u:


- međunarodnu otganizaciju FEANI i


- međunarodnu organizaciju MTESZ


115