DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 104     <-- 104 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


OKRUGLI STOL: ŠTITIMO LI PRIRODU I OKOLIŠ OSOBITIM
ZNANJEM, MORALNIM I ČESTITIM DJELIMA?


Želja nam je da o ovoj temi raspravljamo stručno,
odgovorno, oštro a uljudno, s dokazima, vođeni jedino
ciljem racinalnoga upravljanja i razvojno dopustivoga
gospodarenja prirodom i zaštićenim objektima prirode,
na osnovama znanstvenih iprovodljivih studija, uz kompetentno
kontroliranu skrb oprirodi i okolišu.


Pozivamo Vas i molimo da aktivnim sudjelovanjem
doprinesete iskoraku u cilju zaštite, još uvijek relativno
očuvane, bogate i raznolike prirode naše domovine.


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Ma tie, v. r.


Uz ovaj poziv, držeći se zaključaka tematskog dijela
103. redovite godišnje skupštine Hrvatskoga šumarskog
društva, održane u Ogulinu 25. lipnja 1999. godine
u okviru Dana hrvatskoga šumarstva, a nakon rasprava
održanih po ograncima HŠD-a i njihove podrške,
organizirali smo 25. studenoga 1999. god. u Hrvatskom
šumarskom društvu Okrugli stol na prvu temu Skupštine
"Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima
prirode".


Poziv smo uputili predstavnicima: Saborskog odbora
za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, Saborskog odbora
za zaštitu prirode i okoliša, Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva, Ministarstva znanosti i tehnologije, Ministarstva
graditeljstva, Državne uprave za zaštitu prirode
i okoliša, Državnog inspektorata, Hrvatske gospodarske
komore, HAZU, Šumarskog fakulteta, Šumarskog
instituta, Hrvatskih šuma, p.o. Zagreb, MUP-a, Hrvatskoga
lovačkog saveza, Hrvatskoga planinarskog
saveza, Zelene akcije, Hrvatske televizije (gl. urednik, I
i II program, redakcije obrazovnog programa, županijske
panorame, Hrvatska danas), OTV, Hrvatskoga radija
(I i II program, radio Sljeme), Radija 101, Hrvatskoga
katoličkog radija, radija Student; novinarima HINA,
Vijesnika, Večernjeg lista, Novog lista, Jutarnjeg lista,
Slobodne dalmacije, Gospodarstvo i okoliš, Hrvatske
vode, Tehnička kultura, Hrvatske šume i naravno svim
članovima U.O. HŠD-a.


S odazivom možemo biti djelomično zadovoljni,
posebice s medijima (kamere I programa HT i g. M.
Šafer, OTV i g. .1. Kelemen, urednica obrazovnog programa
HT g-đa L. Firšt, urednice HR I program g-đa L.
Komes i II program g-đa T Devčić, te novinari tiska).
Ono što začuđuje (ili pak ne začuđuje) i stoje zapravo
tužno, je činjenica da se najizravniji sugovornici šuma


rima po ovoj temi, predstavnici Saborskog odbora za
zaštitu prirode i okoliša (pozvani predsjednik i dva člana)
i Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša (pozvani
ravnatelj i sedam djelatnika) našem uljudnom s
načinom i svrhom upućenom pozivu za raspravu, nisu
odazvali (izuzevši umirovljenogg. I. Bral ića).


Poticatelji ove rasprave bili su prof. dr. sc. Slavko
Matić, Robert Lag i nj a, dip. ing., Tomislav Star-
čević, dipl. ing. i prof. dr. sc. Branimir Prpi ć.


Nakon pozdrava dobrodošlice i zahvale na odazivu,
predsjednik HŠD-a S. Matić je dao uvod u raspravu,
kojeg zbog sažetosti dajemo u cijelosti.


Šumarska struka´i znanost nastaje u Europi prije
nešto više od dva stoljeća, zbog straha od nestanka šuma.
Strah je imao realnu podlogu zbog ondašnjega stanja
šuma s kojima se stihijski gospodarilo ili bolje reći u
kojima se neuredno i neplanski sjeklo. Posljedice toga
su bile pojava poplava, erozija, lavina, nestanka izvora i
svega onoga na što šuma ima pozitivan i nezamjenjiv
učinak.


Imajući na umu radni naslov našeg današnjeg okruglog
stola, vrlo je važno uočiti da je šumarska struka
osnovana iz straha da će šume nestati. Trajni i glavni
zadatak joj je da štiti šume, da im vrati poremećenu prirodnu
strukturu, da im omogući prirodnu obnovu, po-
trajnost ili održivi razvoj, biološku raznolikost i stabilnost.
Umjcće šumarske struke i znanosti je i u tome da
je velikim dijelom u tom nastojanju u većini europskih
zemalja uspjela, i daje istovremenim radom na formiranju
prirodne strukture, njezi i zaštiti šuma, dobivala i
gospodarske koristi koje su omogućile funkcioniranje
struke i njezin razvoj.


102