DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Ovisnost dnevnog učinka o udaljenosti izvoženja


Troškovna analiza bazirana na FAO kalkulaciji i
elementima kalkulacije Hrvatskih šuma p.o. Zagreb
potvrđuje prednost Steyr ekipaže kod koje su izravni
troškovi (43,39 kn/m1) niži za 25% od najtroškovnije
Pionir ekipaže.


Na temelju provedenih istraživanja pristupnik
preporuča vučno vozilo, dizalicu i vitlo ekipaže
Steyr te poboljšanje tehničkih značajki polupriko-
lice Kronos - 6t u smislu povećanja bočne stabilnosti.
Prostor za racionalizaciju nalazi u operacijama i
zahvatima rada u sječini, za koje se troši iznad 50%
učinkovitog vremena rada. Preporukom za smanjenje
sadašnjeg razmaka vlaka od 75 m na 37,5 m
želi smanjiti vrijeme izvlačenja užeta i privitlavanja
tovara, za koje se pri sadašnjem razmaku vlaka troši do
35,2% učinkovitog vremena.


Ocjena šteta u sastojini je povoljna. Oštećenja
stabala nisu zabilježena, jer se ekipaže kreću po
međusobno usporednim vlakama, privitlavajući
izrađeno oblo drvo na vlaku. Štete na tlu svedene su
na plitke, podnošljive kolotragove na vlakama. Zagađenje
tla uljima i gorivom zabilježeno je kod traktorskih
skupova Pionir i FMV radi neispravnog
brtvljenja sklopova.


Ocjena rada


Ocjenjunjući rad, povjerenstvo zaključuje da su zacrtani
ciljevi istraživanja potpuno dostignuti. Rad predstavlja
vrlo vrijedan doprinos znanstvenom području
iskorištavanja šuma, pa time i šumarskoj znanosti općenito,
a u operativnom smislu u području eksploatacije
prorednih nizinskih šuma u Hrvatskoj, posebno u domicilnom
području pristupnika - spačvanskom bazenu.


Koristimo ovu prigodu da u ime zaposlenika JP "Hrvatske
šume" Mr. sc. Andriji Kristiću čestitamo na uspješnom
završetku poslijediplomskog studija i stečenom
znanstvenom zvanju magistra u polju biotehničkih
znanosti.


Mr. sc. Andrija Kristić do sada je radio u Šumariji
Cerna na dužnosti revirnika. Nakon stjecanja zvanja
magistra premješten je u "Šumatrans" d.o.o. Vinkovci
na radno mjesto voditelja transporta. Na tom radnom
mjestu pruža mu se prilika za primjenu rezultata istraživanja
u magistarskom radu kao i nastavak istraživačkog
rada u cilju racionalizacije poslovanja u šumarstvu.


Dr. sc. Dominik Raguž
Izvanredni profesor u mirovini


101