DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Na osnovi predloženih točaka dnevnoga reda trećeg
dana sastanka, otvorena je rasprava koja je započela izlaganjima
eksperata pojedinih područja (depozicija, fenologija,
daljinska istraživanja, folijama analiza, oštećenost
krošanja, pedologija, prirast, vegetacija) koji su
iznijeli rezultate rada za proteklu godinu, ukazali na moguće
probleme te dali opširna izvješća sa sastanaka ekspertnih
timova. Najviše pozornosti posvećeno je problemu
ozona koji je izdvojen kao najznačajniji čimbenik
oštećenja krošanja putem zračne polucije u Mediteranu,
srednjoj Europi i Skandinaviji. Smatra se da ozon stvara
preduvjete za djelovanje ostalih štetnih biotskih i abiotskih
čimbenika. Naša zemlja još nije uključena u ta is


traživanja, dok će članice Europske zajednice uskoro
početi trajno pratiti koncentracije ozona.


Eksperti za tlo i folijarnu analizu složili su se da se
sljedeće uzorkovanje tla i biljnog materijala obavi oko
2005. godine na svim plohama uključenim u program
ICP Forests.


Konačna odluka o tome, kao i svim ostalim otvorenim
pitanjima bit će donijeta na sljedećem XVI ICP Forests
Task Force Meetingu, koji će se održati u Belgiji
2000. godine.


Nenad Potočić, dipl. inž. šum.
Ivan Seletković, dipl. inž. šum.


12. INTERKALIBRACIJSKI TEČAJ MEDITERANSKIH ZEMALJA
Siena, 6-9. lipnja 1999.


U organizaciji Međunarodnog programa za procjenu
i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume
(ICP Forests), a pod pokroviteljstvom Europske komisije,
održanje od 6. do 9. lipnja u Sieni, Italija (regija
Toscana) 12-ti međunarodni interkalibracijski tečaj za
zemlje Mediterana. Sastanak je okupio predstavnike
Hrvatske, Italije, Španjolske, Grčke, Portugala, Albanije,
Mađarske, Švicarske i Francuske, a nazočni su bili
i gospoda Evert Ve 1 i Josef Herken dell (Europska
komisija) te g. Martin Lorenz (Programski centar za
koordinaciju). Hrvatsku su zastupali dr. se. Vicko
Ivančević, dipl. inž. Ivan Seletković i dipl. inž.
Nenad Potočić.


Dvanaesti interkalibracijski tečaj imao je zadaću:


Staviti sudionike u realne uvjete procjene oštećenosti
krošnje na nepoznatom terenu


Utvrditi razlike rezultata procjene između nacionalnih
timova


Usporediti metodologiju procjene te stupanj važnosti
koji zemlje - sudionice daju različitim, za procjenu
bitnim parametrima


Uskladiti kriterije te smanjiti varijabilnost rezultata
procjene


Započeti istraživanje mogućnosti interkalibracije
putem snimanja digitalnim foto-aparatom.
Nakon prvog dana i izleta u Park prirode Maremma,
drugi dan započeo je odlaskom u Val di Farma (nedaleko
Sienc) gdje su sudionici upoznati s problematikom
oštećenosti i prirodnim značajkama toskanskih šuma.
Nakon toga su svi nacionalni timovi obavili procjenu
oštećenosti krošanja primorskoga bora (Pinus pinaster).
Područje u kojem je procjena obavljena pripada
brdskoj zoni toskanskih šuma, gdje prevladavaju listopadne
vrste submediterana: Quercuspubescens i Quercus
cerris. Na južnim ekspozicijama prevladava Pinus
pinaster, dok u manjem broju pridolaze spomenuti hra


stovi, te Quercus petraea, Fraxinus ornus i Castanea
sativa. Klima je mediteranska, te podstojnu etažu sačinjavaju
tipični elementi makije.


Procjenjivano je po trideset stabala na tri različite
plohe. Prva je ploha bila organizirana po sustavu linije,
a druge dvije po sustavu spirale. Nakon procjene svake


Slika 1.: Rezultati procjene Pinus pinaster, ploha 1


Slika 2.: Rezultati procjene Pinus pinaster, ploha 2