DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 91     <-- 91 -->        PDF

DRŽAVNA l´PRAVAZAZAŠI III 1´RIROIII-I OKOLIŠ \


i »uro HuK-r. JUMP K«--A. Dar » K.iv.u ii. Akij/ijr I tfci« ić.
JjuninU Raiimk i /Vlik.´ Ši.iluii


PRIVREMENI PLAN
GOSPODARENJA VUKOM U
HRVATSKOJ


(/a razdoblje od 1. siječnja IW , do 31. piiKinca 20(H).)


Zapet». I»».


Kao polazišne osnove za Plan gospodarenja vukom
u Hrvatskoj, korišteni su međunarodno prihvaćeni dokumenti
i načela Specijalističke skupine za vukove
IUCN-a i Inicijative za velike zvijeri WWF-a, čiji su
dokumenti (Manifest o zaštiti vukova, Deklaracija o
načelima zaštite vukova) sastavni dijelovi uvodnog dijela
publikacije. Nakon prikaza stanja vukova u svijetu
(Svjetski trendovi s vukovima) slijedi iscrpan prikaz
povijesti zaštite vuka u Hrvatskoj, kroz Obrazloženi
prijedlog za proglašenje vuka u Hrvatskoj zakonski zaštićenom
vrstom iz siječnja 1994. g, autora prof. dr. sc.
Đure Hub era i šumarnika Alojzija Frkovića i
ŽeljkaStahana.


U poglavlju Današnje stanje, spoznaje i zbivanja s
vukom u Hrvatskoj nakon zaštite, detaljno su opisane
nove činjenice o današnjem rasprostranjenju vuka u
nas. Kao pokazatelj stava ljudi prema vuku korištenje
prostorni raspored i brojnost zahtjeva za naknadu šteta
od napada vuka na stoku, kao i mišljenje ljudi i stočara
dobiveni razgovorom pri terenskim istraživanjima. Prikupljeni
podaci pretvoreni su u digitalni oblik i uneseni
u prostornu bazu podataka (GIS) pomoću koje je obavljena
njihova daljnja obrada i prikaz.


Područje stalnog obitavanja vuka u Hrvatskoj ima
površinu od 1,727.000 ha. Taj je prostor (zona A) podijeljen
na zonu Al, gdje je glavna hrana vuku prirodni


plijen (81,3% prema analizi izmeta) i na zonu A2, gdje
su glavna hrana vuku domaće životinje (86,4%). Preostali
prostor kontinentalne Hrvatske podijeljen je na
područje gdje se vuk pojavljuje (684.000 ha) i područje
bez vuka (2,921.200 ha). Utvrđeno je daje usprkos porastu
smrtnosti vuka (mahom u ilegalnom lovu, ali
zbog kojega nitko do sada nije bio kažnjen!) brojnost
vukova u odnosu na 1990. godinu u porastu, dostigavši
visinu od oko 100 jedinki. Međutim, populaciju i s takvim
brojem treba smatrati ugroženom i trebaju zadržati
u statusu zaštićene vrste, ali zabilježeni trend omogućuje
fleksibilnije gospodarenje.


Plan sadrži pomnu analizu, oko 800 računarski
obrađenih zahtjeva za naknadu štete od predatora, koju
su izradili mr. se. Josip K u s a k i Dragan Bukovac,
dipl. ing. geol. kao vanjski suradnik. Uz tekstualni dio
analiza sadrži 7 tablica, 11 karata i 2 grafikona. Daje
počinitelj štete vuk, procijenjeno je u 652 (82,2%) slučaja
prijavljenih šteta, ris u 8 (1%), medvjed u 2
(0,2%), čagalj u 21 (2,6%) i pas u 33 (4,1%) slučaja. U
77 (9,7%) slučaja procjena je bila nesigurna ili nije izrečena.
Ono, međutim, što zabrinjava, je uzlazni trend
njihova broja: 9u 1995., 176 u 1996., 516 u 1997., i 669
do kraja studenog 1998. godine. Za tih 652 (82,2%)
slučaja kada je počinitelj štete bio vuk, odobrena je
ukupna isplata naknade od 1,262.982 kune.


Što se utjecaja vuka na prirodni plijen tiče, u Planu
se navodi da najveće probleme s vukom imaju lovozakupnici
(koncesionari) koji su pristupili (pre)intenzivnom
lovnom gospodarenju, što će reći da divljač, posebice
parnoprstašc (jelen, srna, divlja svinja) tretiraju
kao domaće životinje, prihranjujući ih tijekom cijele
godine. Ovako koncentrirane, ostavši i tijekom zime na
višim položajima, neminovno postaju plijen vukova.
Dokazano je, međutim, da vukovi u prirodnim uvjetima
nisu nikada ni nigdje istrijebili svoj prirodni plijen.


Posljednjih dvadesetak stranica brošure Plana sadrži
sam Operativni plan gospodarenja vukom, kojemu je
osnovna ideja očuvanje vitalne populacije vuka na
što većem području Hrvatske, uz bitno smanjenje
iznosa za isplatu šteta. Namjera je naime da se trošak
odšteta smanji za oko 75%, a da se dio tako ušteđenih
sredstava usmjeri u gospodarenje za izbjegavanje (prevenciju)
šteta i za potrebe istraživanja.


Među više mjera dugoročnog gospodarenja vukom
predviđeno je da se pri procjeni boniteta i kapaciteta
lovišta te određivanju visine zakupnine (koncesije)
uzme u obzir prisutnost zaštićenog predatora, u ovome
slučaju vuka, odnosno njegov utjecaj na prirodni plijen.
Uravnotežena populacija vuka, kaže se u zaključnim
napomenama Plana, trajno uzima određeni postotak
priploda divljači (jelen, srna ...) te mogući odstrel ne
može biti jednak onome u staništima gdje taj predator
ne obitava. Naznačena je mogućnost da se ni stočarima