DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Nakon ovoga uvoda slijedi 9 referata. Izdvajamo
samo neke, npr. D. A. Aguirre Calderon,J. Jimenez
Perez: Bilanca sporazuma na području šumarstva
između sveučilištu u Göttingenu i Nuevo Leon. U
Monterreyu, glavnom gradu meksičke države Nuevo


Leon, utvrđenje 8. ožujka 1983. sporazum o šumarskoj
suradnji između Sveučilišta u Göttingenu i državnoga
sveučilišta u Nuevo Leonu. Cilj toga sporazuma bio je
osnivanje Šumarskoga instituta u gradu Linaresu u
južnom dijelu države Nuevo Leon. Za voditelja sporazuma
izabran je prof. dr. dr. h. c. Horst Kramer. Nakon
osnivanja i rada novoga šumarskoga instituta došlo
je do utemeljenja novoga Šumarskoga fakulteta 4. listopada
1987. godine, u Monterreyu, koji tijesno surađuje
sa Šumarskim fakultetom u Göttingenu.


A. Akca
u. ST. Schnoklake: Podaci o površinama i
strukturi malenih privatnih šuma pomoću jednostavnih
snimaka iz zraka.
J. Jimenez Perez,
o. A. Aguirre C aid ero n : Struktura
mješovite šume bora i hrasta u Meksiku.
H. Kenneweg : Održivi razvoj - planiranje prostora
uz pomoć daljinskih snimanja.
H. Spe 11 mann, J. Nagel i T Böckmann: Planiranje
iskorištavanja šuma na temelju inventura.
K. v. G a d o w : Struktura šume i raznolikost.
Osobno sam upoznao prof. H. Kramera za vrijeme
međunarodnoga skupa IU FRO sekcije o proredama,
koji je on kao voditelj sekcije organizirao u Göttingenu
u razdoblju od 28. rujna do 4. listopada 1980. na Šumarskome
fakultetu. Nakon održanoga većega broja
referata, posjetili smo šume u blizini Göttingena, gdje
je prof. Kramer bio vrli tumač njemačkoga šumarstva.


Pokazao se kao odličan organizator i srdačan domaćin,
organiziravši za sudionike simpozija prijam u Internacionalnom
Foyeru u VVilhelmsplatzu. Tom prilikom pokazao
je veliko zanimanje za naše hrastove šume, stoje
urodilo posjetom prof. H. Kramera Hrvatskoj.


Hrvatski su šumari upoznali prof. H. Kramera 14.
travnja 1982. kad je posjetio naš Šumarski fakultet u
Maksimiru. Sljedećega dana poveo je stručnu raspravu
na pokusnom šumskom objektu u Lipovljanima, gdje
su njegovi pratitelji prof. D. Klepac, prof. B. Prpić
i prof. R. Križanec izložili rezultate naših pokusa
kao i način i učinke našega gospodarenja. Dana 16.
travnja 1982. boravio je prof. H. Kramer na području
nekadašnjega šumskoga gospodarstva Bjelovar, gdje su
se priključili ing. Bačak, inž. Butković, inž. A.
K n e p e r i drugi. Stručna analiza gospodarskih osnova
s provjerom kontrolnih knjiga, te terenska diskusija bila
je povod daje prof. H. Kramer iznio svoje vrlo pozitivno
mišljenje o tadašnjoj bjelovarskoj taksaciji, o našem
gospodarenju i uopće o našim hrastovim šumama koje
je posjetio. Nakon toga slijedio je uspješni kontakt s


prof. H. Kramerom koji je u pismima za vrijeme
Domovinskoga rata pokazao veliko razumijevanje
za našu zemlju i poklonio nam veliki broj svojih radova
i knjiga, koje su zabilježene i recenzirane u našem
Šumarskom listu.


75-godišnjemu njemačkome šumarskomc znanstveniku
prof. dr. dr. h. c. Horstu Krameru, u ime svojih
kolega i u svoje osobno, posredstvom Šumarskoga lista
čestitam rođendan i želim mnogo zdravlja te uspješnu
daljnju međunarodnu i našu šumarsku suradnju.


Dušan Klepac


PRIVREMENI PLAN GOSPODARENJA VUKOM U HRVATSKOJ


Od kada se 1994. godine u novom Zakonu o lovu
sivi vuk (Canis lupus L.) ne spominje kao lovna divljač,
a od 1995, objavom Pravilnika o zaštiti pojedinih vrsta
sisavaca (Mammalia), postaje zaštićenom životinjskom
vrstom, ovaj "štetni grabežljivac" koji je neprestano
u sukobu s interesima čovjeka, postao je predmetom
zanimanja i zaštitara prirode. Svjesni važnosti njegova
opstanka u prirodi, kao jednog od najznačajnijih
pokazatelja vrijednosti i bogatstva danas toliko naglašene
biološke raznolikosti zemlje, Državna uprava za
zaštitu prirode i okoliša (DUZPO) početkom ove godine
donosi Privremeni plan gospodarenja vukom u
Hrvatskoj. Plan, ustvari uputa nadležnima kako rješavati
probleme koji nastaju radi zaštite vuka, nedavno
tiskan u obliku brošure, primjenjivat će se postupno
prema financijskim i drugim mogućnostima, stoji u
predgovoru ravnatelja DUZPO-a i urednika publikacije
dr. Ante Kut lea. Naime, njegova realizacija je vrlo
zahtjevna, ali je jedino ispravna u smislu zaštite i ra


zumnoga gospodarenja prirodom. Plan gospodarenja
vukom nastao je kao pokušaj iznalaženja načina da se
ovoj kontroverznoj vrsti, koja "stočarima otima kruh iz
usta, a lovcima ubija ono što sami namjeravaju ubiti",
omogući opstanak među ljudima. Da je plan samo
privremeni i vremenski ograničen (odnosi se za razdoblje
od 1. siječnja 1999 do 31. prosinca 2000) razlog je
nedostatan stupanj znanstvenih spoznaja o stanju vuka
u Hrvatskoj i što se do njegova donošenja nije uspjelo u
cijelosti provesti usaglašavanje s glavnim interesnim
skupinama (stočari, lovci, građanstvo), kao temeljnim
jamcima za njegovu provedbu.1


1 U organizaciji Europske inicijative za velike zvijeri i u suradnji s
Hrvatskim lovačkim savezom, Državnom upravom za zaštitu prirode
i okoliša, JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb i Veterinarskim fakultetom
Sveučilišta u Zagrebu Mcmorijalno sveučilište iz Newfoundlanda
(Kanada), na čelu s dr. se. Alistair Bathom, upravo provodi istraživački
projekt kojim se nastoji spoznati više o stavovima ljudi prema
vuku, posebice u onim krajevima Hrvatske koji su ujedno i stanište
vuka, te na koji bi se način s vukom u Hrvatskoj trebalo gospodariti.