DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 84     <-- 84 -->        PDF

KAKO JE ZAGREBAČKA TVORNICA CELULOZE I PAPIRA OSTALA BEZ SIROVINE


Bilo je to ne baš tako davne 1961. godine, kada sam
se kao diplomirani šumarski inženjer, stjecajem okolnosti,
zaposlio u Zagrebačkoj tvornici celuloze i papira.
Tadašnji direktor Vjekoslav Kvasničk a priopćio mi
je konkretan opseg i sadržaj rada: "Ova tvornica imat
će sirovine još desetak godina, a što će prerađivati
poslije toga, to je vaša briga". Bio je to stručan i izazovan
zadatak za svakog šumarskog stručnjaka, pa tako i
za mene.


U to vrijeme tvornica je napuštala skučeni prostor i
zastarjelo postrojenje na Zavrtnici, usred stambenog
područja, i u industrijskoj zoni Žitnjaka podigla novo i
modernije postrojenje sa znatno povećanim kapacitetima
za proizvodnju celuloze i papira, ali u postupnoj ili
etapnoj izgradnji.


Na novoj lokaciji tvornica je startala s 85.000 cm3
celuloznog drva, uglavnom jele i smreke, i ponešto
topole. Programiranom etapnom izgradnjom, potreba
sirovine u 1981. iznosila je 112.800 m3, uglavnom mekih
bjelogorica topole i vrbe. Prijelaz od sirovine Crnogorke
na sirovinu mekih bjelogorica uslijedio je radi
gubitka ranijeg sirovinskog područja u Gorskom kotaru,
zbog izgradnje nove tvornice u Plaškom. Nije se
moglo računati ni na meku bjelogoricu iz Slavonije
zbog izgradnje tvornice u Srijemskoj Mitrovici. Zbog
takvoga stanja i razvoja drvno-kemijske prerade, tvornica
je bila prisiljena na opskrbu s novoga i suženog
područja koje je istina bilo gospodarski opravdanije i
povoljnije, ali u pogledu raspoložive sirovine znatno
nepovoljnije.


Podaci kod područnih šumskih gospodarstava potvrđivali
su raspoložive količine, koje će napadati sječom,
oko 6.500 m3 celuloznog drva mekih bjelogorica,
a količine crnogorice nisu spomena vrijedne. U 1981. i
dalje, očekivane su količine oko 27.000 m\ što je još
uvijek ukazivalo na manjak od 85.800 m3, a koji se mogao
postići jedino povećanim uzgajanjem brzorastućih
vrsta mekih bjelogorica.


Za rješavanje ovoga problema tvorničko vodstvo
obratilo se šumarstvu sa zamolbom da se poveća uzgajanje
brzorastućih mekih bjelogorica. Da bi se problem
čim prije riješio, trebalo se pristupiti uzgajanju tzv. namjenskih
kultura, koje bi sječom davale samo celulozno
drvo. Odgovor je bio da šumarstvo ima svoj plan
uzgoja mekih bjelogorica, koji zasnovan na dujim ophodnjama
i razmacima, stabala 6 x 6 m, osigurava, više
krupnog i skupljeg drveta, a manje sitnog (celuloznog)
i manje skupoga drva. Povećanje celuloznog drva može
se postići pretvaranjem tehničkog u celulozno, što bi
značilo i njegovo poskupljenje. Tvornica je ponudila i
sudjelovanje u sufinanciranju veće proizvodnje celuloznog
drva, ali nikakav uspjeh nije postignut. Ujedno


je bilo rečeno daje to problem tvornice, a ne šumarstva,
zbog čega se moralo prići rješavanju predviđenog
manjka sirovine u vlastitom djelokrugu.


Nakon toga odlučeno je da će se 50% sirovine nabavljati
kod šumarstva, a za drugu polovicu tvornica se
mora brinuti sama, bilo uzgajanjem na vlastitim površinama,
bilo u kooperaciji s drugim korisnicima zemljišta.
Sretna je okolnost bila da se u bližoj i daljoj okolici
Zagreba nalaze velike površine nekorištenog, nepoljoprivrednog
zemljišta, koje se moglo i bolje iskoristiti.


Poljoprivredna zadruga u Ivanić Gradu prepustilaje
tvornici oko 120 kj. problematičnog (plavnog) livadskog
zemljišta, na području Žutice. Od seljaka su kupovane
livade, koje se kasnijom arondacijom kanilo
grupirati u jedinstvenu površinu. Mjesne zajednice nudile
su i ustupale na korišćenje veće pašnjačke površine


Slika 1. Topola na mokroj livadi zadovoljavajućeg uzrasta.
Livadske međe pokraj šume Žutice
(Foto: I. Oštrić)


Zemljišnih zajednica na kojima nije bilo stoke na ispaši.
Poljoprivredna dobra također su nastojala privesti
svrsi svoje plavne i podvodne površine stupajući u kooperativni
uzgoj topola. Čak je Vodna zajednica u Odžaku
svoje plavne površine zasadila sa sadnicama topole
koje im je nabavila tvornica, uz uvjet da se uzgojeno drvo
prodaje tvornici. Pristupilo se i uzgajanju sadnog
materijala u školskim vrtovima, a djeca su sadni materijal
besplatno raznosila svojim kućama i pogodne površine
"zakorovljivali" topolama, koje će se moći koristiti
kao celulozno drvo. Posebni ugovori sklopljeni
su sa Šumskim gospodarstvima u Zagrebu i Čakovcu o
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 85     <-- 85 -->        PDF

povećanom uzgoju celuloznog drva topole. Korištene
su dakle sve mogućnosti i "mrtvi kapitali" kako bi se
tvornici osigurala sirovina u budućnosti.


Vlastite površine u Ivanić Gradu, služile su i kao
ogledne površine. Na njima se nastojalo utvrditi tehnološki
i financijski optimalni način proizvodnje celuloznog
drva mekih bjelogorica na ovdašnjem zemljištu,
koje je inače slovilo kao nepovoljno ili teško tlo. Istina,
nije se mogao postizati maksimalni volumni prirast kao
na svježim ili rahlim tlima u Podravini. Zadovoljavao
nas je i manji volumni prirast s gušćom strukturom drvne
mase, koja je u daljnjoj preradi imala veće iskorišćenje
od brzorastućeg ili rijetkog drva. Vrijeme duljeg uzgoja
iste volumne mase nije bilo odlučujuće, jer se vrijeme
nije plaćalo, bilo je dakle besplatno. Proizvodnju
su teretile kamate početnih troškova osnivanja kulture,
kao i daljnjeg uzgajanja. Osnovni cilj bio je čim prije,
čim više i što jeftinije doći do neophodne sirovine.
Upravo zato nastojalo se postići proizvodnju s minimalnim
početnim troškovima, ne bi li se izbjegle kamate.
Upravo u tu svrhu služile su ogledne površine, na


Slika 2. Pokusna sadnja s eurameričkim topolama I - 214 i Populus


robusta


(Foto: 1. Oštrić)


kojima se mogla vidjeti razlika u vitalnosti sadnica,
različitih klonova topola i vrba s različitim načinima
sadnje i njege.


Početno financiranje osiguravala je tvornica iz vlastitih
sredstava. Za pokriće većih troškova zatraženi su
krediti od banke na osnovi dokumentiranog programa.
Čak je i proračun gradske Skupštine predvidio izvjesna
sredstva.


U tvorničkom kao i u poslovnom i stručnom tisku,
pisalo se o potrebi i gospodarskoj opravdanosti uzgajanja
mekih bjelogorica u tzv. namjenskim kulturama, s
gušćom sadnjom od one koje su predviđali šumarski
stručnjaci, zbog čega ne bi trebalo dovoditi u pitanje
mogućnost razvoja drvno-kemijske industrijske pre


rade, koja je slovila kao jedna od perspektivnijih. Sve
je bilo usmjereno prema osiguranju sirovine za tvornicu
u budućnosti. U protivnom bih i ja kao stručnjak
doživio blamažu i odgovornost. Dobio sam nalog da u
Sesvetama osiguram zemljište za izgradnju Pogona za
uzgoj sirovine!


Međutim, u tvornici je došlo do smjene direktora
Kvasničk e i na njegovo mjesto sjeo je potpuno nestručan
čovjek, demobilizirani zrakoplovni časnik
Kuk. Ova smjena dobro je došla partijskim čelnicima
u tvornici, koji su višak prihoda po zaključnom računu
rade vidjeli u svome džepu, nego u ulaganju za budućnost
tvornice. Novi direktor se za savjete obraćao partijskim
drugovima u Poslovnom udruženju šumskoprivrednih
organizacija i Ministarstvu šumarstva. Oni
su ga savjetovali da se tvornica prestane baviti tim
poslom, jer će šumarstvo osigurati dovoljne količine
sirovine. Poslovnost se odvijala u partijskom krugu,
bez moje nazočnosti, ili nazočnosti drugih strukovnjaka
i odgovornih ljudi.


Za opravdanje odustajanja od započete aktivnosti
navodilo se da tvornica nije u mogućnosti sudjelovati u
tom poslu. Ponudio sam vodstvu pismeni prijedlog o
racionalizaciji na stovarištu, od dopreme do stroja, gdje
se može uštedjeti toliko novaca koliko je godišnje potrebno
tvornici za ulaganje u njezino sudjelovanje. Prijedlog
nije usvojen, iako sam ponudio osobno angažiranje.


Kroz kratko vrijeme uslijedio je moj otkaz. Poslovanje
sam u Ivanić Gradu predao komisiji tvornice, čiji
je član bio i partijski savjetnik direktora, inače odgovorni
stručnjak iz Ministarstva šumarstva, koji je direktora
upoznao (bez moje nazočnosti) s uspješnim uzgajanjem
topola u Podravini i neuspješnim na području
Žutice. Tako su partijski drugovi dezorganizirali i upropastili
sve ono što se kroz šest godina postiglo.


Svo zemljište, zasađeno i još nezasađeno, predano
je Šumariji u Novoselcu, koja se time nije stigla baviti
zbog svojih redovitih poslova u šumariji. Pokusni nasadi
prepušteni su stihiji sve do njihove sječe, do meliorativnih
zahvata za osposobljavanje dubioznih poljoprivrednih
površina za potrebe PIK-a.


I pored partijskog obećanja, tvornica je ostala bez
sirovine. Dobro im je došao prigovor, da zagađuje Savu,
kao da ju ne zagađuju tvornice u Sloveniji.


Nametnuti rat je neke upropastio, a neke spasio. Odgovorni
su se posakrivali u zeleni korov, koji sada raste
na tvorničkom prostranstvu, a neki u crvene fotelje
nadležnih institucija. Ratni vihor i brza "pretvorba"
imali su prednost nad ukazivanjem prstom u prave
krivce upropaštenih tvornica, pa tako i Zagrebačke
tvornice papira.


Danas u tvorničkom prostoru zjape gole zidine nekadašnjega
postrojenja. Zahvaljujući poduzetnom Mikuliću
iz Donjih Andrijevaca kod Broda, jedan stroj