DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 40     <-- 40 -->        PDF

A. Mešlrovic: USPIJKVANJII MUNIKE Piiuts licldieichii Christ U HERCIIGOVIM Šumarski listbr. 9-10, CXX111 (1999), 431-452
Tablica 15: Godišnji prirast sastojina munike na plohama
Broj Starost Godišnji tečajni prirast (m3) Prosječni dobni prirast (m-)
plohe godina Munika Ostalo Ukupno Munika Ostalo Ukupno


1 58 5,63 -
2 62 2,09 0,18
3 38 2,79 0,17


U tablici 15. prikazanje sveukupni godišnji tečajni i
sveukupni volumni prosječni dobni prirast za sastojine
na svim pokusnim plohama. Na plohi broj 1. (Sestiver)
sastojina munike zabilježila je najveći tečajni godišnji
volumni prirast koji iznosi 5,63 mVha. Primjer plohe
broj 1. razumljiv je tim više, što se tu radi o relativno
mladoj odnosno sastojini srednje starosti, dobrog obrasta
i na dubljem tlu; Međutim, sastojina na pokusnoj
plohi broj 2. (Kraljeva kleka) bilježi najniži tečajni godišnji
volumni prirast, jer ima obrast 0,53, najmanji
broj stabala po jedinici površine od svih sastojina na
pokusnim plohama, i što produktivnu površinu smanjuju
vrlo česti kameni blokovi na površini tla koje je dosta
plitko. Ako dobiveni prirast sastojine na plohi broj 2. od
2,09 mVha za muniku svedemo na potpuni obrast dobije
se veličina prirasta od 3,94 mVha, koji onda odgo


5,63 3,70 -3,70
2,27 1,89 0,13 2,02
2,96 3,35 0,21 3,56


vara glede starosti sastojine. Na temelju dobivenih pokazatelja,
tečajni godišnji volumni prirast još nije kulminirao.
Stoga je razumljivo da tečajni godišnji volumni
prirast nije ni mogao dostići točku kulminacije, kada
se zna da isti kulminira dosta nakon kulminacije visinskog
i debljinskog prirasta. Vrijeme kulminacije
svih navedenih prirasta kod munike kao vrste drveća
pomaknuto je u desno, odnosno u stariju dob zbog bioloških
svojstava same vrste, zbog ekstremno loših uvjeta
staništa na kojima pridolazi i zbog nadmorske visine
na kojima prirodno pridolazi u Hercegovini i uopće.
Pregled pokazatelja taksacijskih elemenata istraživanih
sastojina munike u Hercegovini (Cvrsnica), prikazanje
u tablici 16. Pokazatelji prikazani u spomenutoj tablici
odnose se na sveukupnu drvnu masu istraživanih sastojina
na pokusnim plohama.


Tablica 16: Pokazatelji tak sacijskih e emenata sastojina
broj površina bonitet obrast srednji srednja po hektaru
pokusne pokusne razred sastojine promjer visina broj stabala temeljnica volumen tečajni
plohe plohe (cm) (m) (kom) (nf) (nv) prirast (mVg)
1 1,0 3,2 0,82 18,7 8,1 1.287 24,07 214,30 5,63
2 1,0 3,6 0,53 17,9 7,5 785 14,02 117,31 2,09
3 1,0 3,4 0,90 12,5 5,8 2.060 25,80 127,18 2,79
ukupno 1,0 3,4 0,75 16,4 7,1 1.377 21,30 152,93 3,50


PRODUKCIJA


Na temelju dvije inventarizacije odnosno dvaju
mjerenja na pokusnim plohama u razmaku od 15 godina,
izvršenje izračun godišnje produkcije drvne mase
za pokusne plohe 1., 2. i 3. Pokazatelji izračuna godišnje
produkcije istraživanih sastojina na svim plohama
prikazani su u tablici 17 za sveukupnu drvnu masu.
Sastojina munike na pokusnoj plohi broj 1. u šumskom


Production


predjelu Šestiver je najproduktivnija s godišnjom produkcijom
sveukupne drvne mase od 5,75 mVha. Sastojina
munike na pokusnoj plohi broj 2., svedena na potpuni
obrast, imala bi godišnju produkciju od 4,42
mVha. Sastojina munike na pokusnoj plohi broj 3. ima
godišnju produkciju od 2,99 mVha, koja je mlada i koja
se nalazi u fazi punog razvoja.


Tablica 17: Godišnja produkcija drvne mase sastojina


Broj Starost Godišnja produkcija
pokusne sastojine Munika Ostalo Ukupno


plohe (god) (nr) (nr) (m<)
1 58 5,75 -5,75
2 62 2,15 0,19 2,34
3 38 2,81 0,18 2,99


Kontrolno
razdoblje
(god)
15
15
15