DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 37     <-- 37 -->        PDF

A. Meštrović: USPIJEVANJE MUNIKK Pimis heldreiclui Christ U HERCEGOVINI Šumarski listbr. 9-10, CXXI11 (1999), 43 1-452
Tablica 12. Drvna masa analiziranih stabala


broj starost drvna masa (m3) u starosti od godina kora
plohe (godina)
10 20 30
bez kore
40 50 60
s korom
sadašnja starost m3 %
1 58 0,0013 0,0075 0,0216 0,0487 0,0968 -0,1541 0,1638 0,0097 5,9
2 62 0,0011 0,0054 0,0181 0,0430 0,0805 0,1304 0,1429 0,1514 0,0085 5,6
3 38 0,0010 0,0052 0,0205 ---0,0502 0,0534 0,0032 6,0


Tablica 13. Debljinski (id), visinski (ih) i volumni (iv) prirast analiziranih stabala


promjera u (cm)


broj starost visine u (m)
plohe (godina) između pojedinih niže navedenih godina prosječni dobni
0- 10 10-20 20-30 30-40 40-50 50 - 60 s korom
0,26 0,42 0,35 0,30 0,26 0,32
1 58


0,22 0,15 0,14 0,12 0,12 0,14


0,24 0,38 0,32 0,28 0,25 0,30 0,29
2 62
0,21 0,13 0,13 0,11 0,10 0,09 0,13
0,23 0,36 0,30 0,31


..... .....


3 38
0,20 0,13 0,12 0,14


Tabl ica 14. Prosječni prirast drvne mase analiziranih stabala


broj starost prosječni prirast drvne mase (m3) prosječni dobni
plohe (godina) između pojedinih niže navedenih godina prirast s korom (m1)


0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60
1 58 0,0001 0,0006 0,0014 0,0027 0,0048 -0,0028
2 62 0,0001 0,0004 0,0013 0,0025 0,0038 0,0050 0,0024
3 38 0,0001 0,0004 0,0015 ---0,0014


Razvoj i prirast stabala u visinu u dobi rane mladosti u istraživanim sastojinama munike u prosjeku iznosio je
pratio sam na prirodnom pomlatku zatečenom na pokuoko
20 cm godišnje. Daljnje napredovanje rasta i prirassnim
plohama istraživanih prirodnih sastojina munike u ta stabala u visinu pratio sam na analiziranim stablima
Hercegovini. U lipnju 1998. godine izmjerio sam na 255 za svaku od pokusnih ploha. Na temelju dobivenih pokomada
stabalaca prosječnu visinu od 17,5 cm na svim kazatelja predočenih u tablicama 11. i 13, te grafikonu
pokusnim plohama zajedno. Raspon distribucije visina 4. može se zaključiti sljedeće. Visinski prirast u mladoizmjerenih
stabalaca munike kretao se od 15 do 20 cm. sti neznatno je intenzivniji do oko tridesete godine, a
Spomenuto mjerenje visina obavio sam na stabalcima kasnije je isti ili nešto manji sve do šezdesete godine.
relativne starosti od dvije godine. Na svim pokusnim Kulminacija visinskoga prirasta kod analiziranih stabaplohama
u istraživanim prirodnim sastojinama munike la nastupila je u razdoblju od 0 do 10 godina. Najveći teobavio
sam mjerenje visinskoga prirasta na prirodnom čajni godišnji visinski prirast analizirana stabla munike
pomlatku od 255 komada stabalaca, relativne starosti od na svim pokusnim plohama imala su u razdoblju od 0 do
6 do 8 godina. Pri tomu sam se za određivanje relativne 10 godina starosti, koji je na plohi broj 1. (Šestiver) izstarosti
stabalaca munike koristio dosadašnjim saznanosio
0,22 m, plohi broj 2. (Kraljeva kleka) 0,21 m i plonjem
da se munika kao vrsta drveća grana u pravilnim hi broj 3. (Orlov kuk) 0,20 m. Munika kao vrsta bora dupršljenima.
U ispravnost spomenutoga saznanja i sam go živi, raste nešto sporije, osobito u mladoj dobi i teosam
se uvjerio tijekom istraživanja, te sam ga i praktiretski
naraste do 30 m visine dosežući promjer do 1 mu
čno primijenio za određivanje relativne starosti pomlatoptimalnim
uvjetima prirodnoga rasprostranjenja. Najka.
Visinski prirast u tijeku prvih 6 do 8 godina mjerenih više stablo u istraživanim sastojinama izmjerio sam na
stabalaca pomlatka na svim pokusnim plohama zajedno plohi broj 1. s visinom od 18 m.


443