DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 34     <-- 34 -->        PDF

A. Mcšlrović: USPIJEVANJE MUNIKE Finns helJreichii Christ U HERCEGOVINI Šumarski listhr. 9-10, CXX1II (1999), 43 1-452
stabala u čistoj sastojini crnoga bora u Hercegovini.
Prema tomu, moji rezultati daju manju razliku srednjih
visina stabala munike za područje čvrsnice u Hercegovini
u usporedbi sa srednjim visinama stabala crnoga


bora po Drini ću 1963. Spomenuta razlika srednjih
visina stabala munike i crnoga bora, bila bi još manja da
su sastojine munike i crnoga bora iste starosne dobi.


Probna doznaka sastojina - Trial billet


Probnu doznaku stabala u istraživanim sastojinama procesu obnavljanja tih sastojina, te na kraju kojom bi
munike obavio sam zato da bi mogao dobiti informacise
dinamikom sve to moglo provesti i ostvariti. Deju
o mogućem opsegu sječa, kao i o tomu koji bi dio od bljinska i kvalitetna struktura volumena stabala probne
postojećega volumena trebalo ukloniti iz istraživanih doznake prikazana je u tablici 7.
sastojina munike i isti zamijeniti novim volumenom u


Tablica 7: Struktura volumena stabala probne doznake sastojine


Debljinski Kvalitetne klase
stupanj I II III Ukupno %
(cm) Probna doznaka u m3 po hektaru (m3)


5-30 -0,6
30-50 0,1 2,4
Preko 50 -5,0
Ukupno 0,1 8,0
% 0,2 17,0


Iz predočenoga može se zaključiti da u prosjeku za
sve istraživane sastojine volumen stabala obuhvaćenih
probnom doznakom iznosi 47,1 mVha sveukupne drvne
mase. To čini oko 30% od postojećega prosječnog volumena
sastojina koji iznosi 152,93 mVha ili približno
trinaestogodišnji prosječni volumni prirast koji iznosi
3,5 mVha/god. Na stabla deblja od 50 cm otpada gotovo
dvije trećine (63,5%) volumena stabala obuhvaćenih
probnom doznakom. Na stabla III uzgojno-tehničke
kvalitetne klase otpada preko četiri petine (82,8%) vo


4,5 5,1 10,8
9,6 12,1 25,7
24,9 29,9 63,5
39,0 47,1 100,0
82,8 100,0


lumena, dok stabla I uzgojno-tehničke kvalitetne klase
gotovo i nisam doznačivao. Takav pristup je i logičan,
zato što sam probnom doznakom zahvatio ponajprije
kvalitetno loša stabla, a od njih opet prvo ona koja su
deblja. Pri tomu sam svakako vodio brigu i o prostornom
rasporedu svih postojećih stabala na pokusnim
plohama, kao i o sustavu gospodarenja - vrsti sječa i načinu
obnavljanja - za koje sam pretpostavljao da dolaze
u obzir za istraživane sastojine.


Pomladak u sastojinama munike - Progeny


U istraživanim sastojinama munike broj biljaka pomlatka
varira u dosta širokom intervalu. U pojedinim sastojinama
broj stabalaca munike iznosio je od 2.896 do


4.748 ili u prosjeku 3.822 komada po hektaru. Broj stabalaca
pomlatka smreke kretao se od 21 do 576, a u prosjeku
je iznosio 299 komada po hektaru. Broj stabalaca
pomlatka obične jele kretao se od 124 do 432, a u prosjeku
je iznosio 278 komada po hektaru. Broj stabalaca
pomlatka bukve kretao se od 78 do 495, a u prosjeku je
iznosio 287 komada po hektaru. Ovdje sam uz stabalca
munike posebno svrstao ostale četinjače, a uz stabalca
bukve ostale listače. Broj biljaka pomlatka u prosječnom
iznosu za sve sastojine na pokusnim plohama po klasama
uzrasta i vrstama drveća prikazan je u tablici 8.


Tablica 8: Broj biljaka pomlatka u sastojinama munike


Vrsta drveća


Muni ka
Ostale četinjače
Bukva
Ostale listače
Ukupno


Stabalca visine Stabalca visine Stabalca debljine
10-50 cm 50-130 cm 0-5 cm Ukupno
Broj biljaka pomlatka po hektaru (komada)


1.324 1.128 1.370 3.822
212 196 169 577
107 97 83 287
18 25 32 75
1.661 1.446 1.654 4.761